Uchwały zarządu

Nr 1150/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.

więcej

Nr 1149/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

więcej

Nr 1148/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2019 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie

więcej

Nr 1147/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

więcej

Nr 1146/63/19 z dn. 13-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 1145/63/19 z dn. 13-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 1144/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

więcej

Nr 1143/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

więcej

Nr 1142/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

więcej

Nr 1141/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.