Uchwały zarządu

Nr 1487/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu na wynajem sali basenowej

więcej

Nr 1486/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu na wynajem sali z basenem rehabilitacyjnym

więcej

Nr 1485/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1484/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1483/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1482/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1481/79/19 z dn. 22-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018–2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato””

więcej

Nr 1480/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030

więcej

Nr 1479/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pozakonkursowego Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1478/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.