Uchwały zarządu

Nr 1525/80/19 z dn. 29-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1524/80/19 z dn. 29-10-2019

w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-b752/18 pt.: „Postaw na rozwój!” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1523/80/19 z dn. 29-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania umów o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz do dokonywania innych czynności związanych z tymi umowami

więcej

Nr 1522/80/19 z dn. 29-10-2019

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1521/80/19 z dn. 29-10-2019

w sprawie przekazania Gminie Wiskitki destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1520/80/19 z dn. 29-10-2019

w sprawie przekazania Gminie Załuski destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1519/80/19 z dn. 29-10-2019

w sprawie przekazania Gminie Młodzieszyn destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1518/80/19 z dn. 29-10-2019

w sprawie przekazania w formie darowizny Fundacji „Serce Marka” drewna

więcej

Nr 1517/80/19 z dn. 29-10-2019

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Chopina 16 w Konstancinie-Jeziornie

więcej

Nr 1516/80/19 z dn. 29-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia hali sportowej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.