Uchwały zarządu

Nr 755/230/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

więcej

Nr 754/229/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038

więcej

Nr 753/229/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

więcej

Nr 752/229/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tej Operze

więcej

Nr 751/229/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

więcej

Nr 750/229/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa siedziby archiwum Województwa Mazowieckiego”

więcej

Nr 749/229/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r.

więcej

Nr 748/229/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r.

więcej

Nr 747/229/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”

więcej

Nr 746/229/21 z dn. 17-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.