Uchwały zarządu

Nr 888/235/21 z dn. 08-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

więcej

Nr 887/235/21 z dn. 08-06-2021

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Bema 19 

więcej

Nr 886/235/21 z dn. 08-06-2021

w sprawie wyrażenia zgody Gminie Michałowice na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Komorowie przy ul. Ceglanej 

więcej

Nr 885/235/21 z dn. 08-06-2021

w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miastu Pruszków na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Pruszkowie przy ul. Pawiej 

więcej

Nr 884/235/21 z dn. 08-06-2021

w sprawie dopłaty do kapitału spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

więcej

Nr 883/235/21 z dn. 08-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 882/235/21 z dn. 08-06-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

więcej

Nr 881/235/21 z dn. 08-06-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce 

więcej

Nr 880/235/21 z dn. 08-06-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

więcej

Nr 879/235/21 z dn. 08-06-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu 

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.