Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1769/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg na obszarze powiatu płockiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136) – uchwala się co następuje:

§1.

Uzgadnia się wniosek Starosty Powiatu Płockiego z dnia 09 lipca 2007 r. znak ZDP.T. 5401/13/07, dotyczący pozbawienia kategorii dróg powiatowych w związku z zamiarem ich zaliczenia do kategorii dróg gminnych, następujących dróg na obszarze powiatu Płockiego:
1) nr 5204W Płock – Borowiczki – Wykowo – Białobrzegi – Niesłuchowo, na terenie gminy Słupno, na odcinku od granicy administracyjnej m. Płocka do granicy gminy Słupno, długości 7,801 km oraz na terenie gminy Bodzanów na odcinku od granicy gminy Bodzanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle, długości 6,123 km. Łączna długość 13,924 km,
2) nr 2922W Goszczyno – Rostkowo – Krzywanice, na terenie gminy Staroźreby, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo w m. Goszczyno do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 Szczecin – Płońsk w m. Krzywanice, długości 5,131 km,
3) nr 1450W Gostynin – Lipianki, na terenie gminy Nowy Duninów, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2972W Duninów Duży – Lipianki do skrzyżowania z drogą gminną bez numeru, długości 4,718 km,
4) nr 2915W Staroźreby Kolonia – Warszewka, na trenie gminy Staroźreby, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2914W Kłaki – Staroźreby w m. Bromierz do granicy gminy Drobin, długości 2,650 oraz na terenie gminy Drobin, na odcinku od granicy gminy Drobin do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 Szczecin – Płońsk w m. Warszewka, długości 3,410 km. Łączna długość 6,060 km,
5) nr 2930W Blichowo – Sochocino – Przedpełce, na terenie gminy Bulkowo, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2932W Blichowo – Łubki – Nadułki w m. Blichowo do granicy gminy Staroźreby, długości 5,749 km oraz na terenie gmin

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.