Uchwały zarządu

2003.12.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 989/76/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2003 r.

w sprawie zbycia samochodów osobowych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie, w drodze zamiany, samochodów osobowych marki:
1) Fiat Tempra Nr rejestracyjny WXA 280 U, Nr nadwozia ZFA15900007655559, rok produkcji 1995;
2) Daewoo Leganza Nr rejestracyjny WXA 710 F, Nr nadwozia KLAVF69ZEYB154599, rok produkcji 1998;
3) Daewoo Leganza Nr rejestracyjny WH 01642, Nr nadwozia KLAVF69ZEYB215804, rok produkcji 2000;
4) Daewoo Leganza Nr rejestracyjny WH 06057, Nr nadwozia KLAVF69ZEYB278361, rok produkcji 2000;
na nowe samochody nabywane w odrębnie ogłoszonym przetargu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.