Uchwały zarządu

2011.06.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Kalinowska

Uchwała 1307/55/11
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 29 kB , Liczba pobrań: 117, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 299 kB , Liczba pobrań: 134, Adobe Acrobat Document
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.