Uchwały zarządu

2011.07.08

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Kalinowska

Uchwała 1373/60/11
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 lipca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej lub których ocena została skorygowana w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.1/2010 dla Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od 16 sierpnia 2010 roku do 10 września 2010 roku.Pliki do pobrania

Rozmiar 36 kB , Liczba pobrań: 100, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 34 kB , Liczba pobrań: 179, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.