Uchwały zarządu

2019.02.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Anna Skobieńska

Uchwała 128/21/19
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-b021/18 pt.: „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej” RPO WM 2014 – 2020Pliki do pobrania

Rozmiar 203 kB , Liczba pobrań: 40, Adobe Acrobat Document
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.