Uchwały zarządu

2019.10.07

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Kamila Zawadzka

Uchwała 1409/74/19
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 01 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014 – 2020Pliki do pobrania

Rozmiar 202 kB , Liczba pobrań: 15, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 121 kB , Liczba pobrań: 15, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.