Uchwały zarządu

2019.10.21

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Jarosław Węgrzecki

Uchwała 1451/76/19
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne
i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014–2020Pliki do pobrania

Rozmiar 374 kB , Liczba pobrań: 13, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 119 kB , Liczba pobrań: 20, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.