Uchwały zarządu

2019.11.07

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Jarosław Węgrzecki

Uchwała 1563/81/19
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014–2020Pliki do pobrania

Rozmiar 203 kB , Liczba pobrań: 17, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 118 kB , Liczba pobrań: 20, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.