Uchwały zarządu

2002.12.23

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 54/8/02
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie weryfikacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań, oraz w oparciu o uchwałę Nr 749/238/02 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Weryfikuje się otrzymane od jednostek organizacyjnych projekty planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Projekt planu finansowego jednostki organizacyjnej, zweryfikowany przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.