Uchwały zarządu

2002.12.23

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 57/8/02
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie przyznania nagród dyrektorom Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) oraz uchwałą Nr 72/125/01 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wniosku tej nagrody - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się nagrody Dyrektorom Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie w wysokości określonej we wnioskach.
2. Wnioski stanowią odpowiednio załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały.

§ 2.

Nagrody wypłacone zostaną ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.