Z posiedzeń zarządu

198. posiedzenie zarządu, 12 stycznia 2021 r.

2021.01.12 14:35 , aktualizacja: 2021.01.12 14:47

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

We wtorek, 12 stycznia, odbyło się 198. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
  1. 194. posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 grudnia 2020 r.,
  2. 197. posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 5 stycznia 2021 r.,
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie potwierdzenia decyzji Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącej wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Zespole.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz niektórych zastępców Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania, rozwiązywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych, osobom lub podmiotom zewnętrznym – dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania, rozwiązywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Placówek w Gołotczyźnie.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Bursy Regionalnej w Ostrołęce.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.
 32. Informacja w sprawie wysokości zobowiązań, zaciągniętych w okresie II półrocza 2020 roku, przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w części, której dysponentem jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 33. Informacja w sprawie prac nad projektem Programu Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2022 (PTC WM).
 34. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w 2020 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2020 rok w części, której dysponentem jest Kancelaria Marszałka.
 35. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2020 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2020 rok w części, której dysponentem jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 36. Informacja w sprawie rozliczenia zadań wskazanych do kontroli w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 37. Informacja w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
 38. Informacja w sprawie odchyleń finansowych w budżecie projektu pn.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania w roku szkolnym 2020/2021 stypendiów w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
 40. Informacja w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na udział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w projekcie grantowym: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Medycznej Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, na zawarcie porozumienia z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.
 43. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa w Medycznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim.
 44. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej w Medycznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim.
 45. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie od 1 września 2021 r. nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny w Medycznej Szkole Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.
 46. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie etatu archiwisty/pracownika administracyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach.
 47. Informacja dotycząca kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie w latach 2021–2025.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok, w części której dysponentem jest Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.
 49. Informacja w sprawie realizacji Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2021–2022.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Celestynów drewna.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021–2026 z perspektywą do roku 2030”.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021–2024 z perspektywą na lata 2025–2028”.
 56. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2020 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2020 rok w części, której dysponentem jest Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego przez Mazowiecką Radę Seniorów.
 58. Informacja w sprawie wykonania Planu Wykonawczego na 2020 rok do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego.
 59. Informacja w sprawie realizacji zadania „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 60. Informacja w sprawie propozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina dotyczącej wspólnej realizacji projektu społeczno-artystycznego pn.: „Koncerty dostępne”.
 61. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2020 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2020 rok w części, której dysponentem jest Departament Kultury, Promocji i Turystyki.
 62. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej, na rok 2021, dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 64. Informacja w sprawie skorygowanego wniosku spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. o przyznanie rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w 2021 r.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc grudzień 2020 r.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Świebodzińskiej 14.
 67. Informacja w sprawie zamiany nieruchomości z Gminą – Miasto Płock.
 68. Informacja uzupełniająca w sprawie propozycji ewentualnego nabycia nieruchomości położonej w Radomiu (obr. 0070 – Wośniki), na potrzeby Muzeum Wsi Radomskiej oraz realizacji inwestycji dotyczącej budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie umów dotyczących przekazania Powiatowi Przasnyskiemu środków finansowych na realizację zadań.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie nałożenia na podmioty lecznicze obowiązku wykonania zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2020 r.
 71. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2020 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2020 rok w części, której dysponentem jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
 72. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Administracyjne MAZOVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie.
 73. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
 74. Informacja w sprawie wniosków Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 75. Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 5 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na 2021 rok.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 79. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w drugim półroczu 2020 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2020 rok w części, której dysponentem jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
 80. Informacja w sprawie aneksu nr 5 do Porozumienia nr 1-RF/RF-II-WP./P/15/PS w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 81. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.2 „Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych” RPO WM 2014–2020.
 82. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego oraz zaakceptowanie poniesionych już wydatków na zrealizowane prace dodatkowe w ramach zadania Gminy Zwoleń „Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary gm. Zwoleń oraz Miodne – Linów” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 83. Informacja w sprawie organizacji IV Kongresu Czystego Powietrza.
 84. Informacja w sprawie przekazywania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza.
 85. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 211

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.