Z posiedzeń zarządu

231. posiedzenie zarządu, 19 maja 2021 r.

2021.05.20 09:05 , aktualizacja: 2021.05.26 09:53

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Przyjęto następujący porządek obrad:

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”, nr RPMA.07.01.00-14-i460/21, złożonego przez Powiat Przasnyski w ramach naboru RPMA.07.01.00-IP.01-14-113/20, Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działanie 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.
  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Liczba wyświetleń: 336

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.