Z posiedzeń zarządu

35 posiedzenie Zarządu, 25 kwietnia 2007 r.

2007.04.26 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W dniu 25 kwietnia 2007 roku odbyło się 35. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął m.in. uchwały dotyczące:
  • wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie Programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży, oraz pomoc osobom niepełnosprawnym

    W ramach ogłoszonego w styczniu br. otwartego konkursu ofert wpłynęło 51 ofert, z których w postępowaniu konkursowym wybrano 15. Na realizacje tego zadania w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 zabezpieczono kwotę 400 000 zł, z czego 222 529 zł trafi do stowarzyszeń, a 177 471 dostaną fundacje.

  • Udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

    Dotację otrzymają 19 zakładów na 33 projekty, na łączną kwotę 21 712 140 zł.

  • zakupu nagród dla uczniów z Województwa Mazowieckiego biorących udział w projekcie pod nazwą „9 maja - Dzień Europy”

    „9 maja – Dzień Europy” to ogólnoeuropejski projekt, w którym udział biorą regiony europejskie, organizacje pozarządowe, członkowie Parlamentu Europejskiego oraz szkoły. Organizatorem przedsięwzięcia na poziomie regionalnym jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działania koordynuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W projekcie udział wzięły 33 szkoły z Mazowsza.

  • wydatkowania środków na współorganizowania finałowego koncertu II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

Liczba wyświetleń: 739

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.