Z posiedzeń zarządu

37 posiedzenie Zarządu, 8 maja 2007 r.

2007.05.09 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

W dniu 8 maja 2007 roku odbyło się 37 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Podjęte uchwały

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął m.in. uchwały dotyczące:


 • wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie Programu Profilaktyczno – Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanych w wakacji pn. „Pogodne Lato 2007”

  Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Mazowieckiej z siedzibą w Płocku otrzyma dotację na realizację tego zadania w wysokości 1 100 000 zł.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Sierpc w sprawie współorganizacji „V Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych”

  Wystawa odbędzie się w dniach 2 – 3 czerwca br. w Sierpcu, zaprezentowane na niej zostanie bydło ras mlecznych i mięsnych oraz trzoda chlewna z północno – zachodniej części Województwa Mazowieckiego.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Kurią Warszawsko – Praską w sprawie współorganizacji Jarmarku Floriańskiego

  Jarmark Floriański odbędzie się w dniach 12 – 13 maja br. w Warszawie. W jego ramach odbędzie się m. in.: I Przegląd Warszawskich Kapel Podwórkowych, Konkurs Gwary Warszawskiej o Nagrodę Wiecha, koncerty oraz konkursy i zabawy dla dzieci. Celem imprezy jest integracja warszawskiej społeczności i prezentacja działalności instytucji kulturalnych z terenu Województwa Mazowieckiego.

 • współorganizowania konferencji „Program Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”
  Konferencję, która od będzie się 5 czerwca br. w Ciechanowie objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek i pracowników inspekcji sanitarnej z terenu Mazowsza, i wpisuje się w realizację „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2006 – 2011”.

 • przeznaczenia środków na organizację konferencji „Mazowsze – Brandenburgia – Ile-de-France”

  W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele Województwa Mazowieckiego (Rzeczpospolita Polska), Regionu Ile-de-France (Republika Francuska) i Kraju Związkowego Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec). Spotkanie poświęcone będzie problemom szkolnictwa regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki szkół medycznych, szkół zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz centrów kształcenia ustawicznego. Celem konferencji będzie nawiązanie współpracy między szkołami o znaczeniu regionalnym trzech zaprzyjaźnionych regionów.

 • zakupu trzech koncertów w ramach przedsięwzięcia „Artyści Ziemi Mazowieckiej – naszym rodakom ze Lwowa”

  Koncerty odbędą się 10 maja br. w Żółkwi, 11 maja br. we Lwowie i 12 maja br. w Mościskach. Mają służyć promocji kultury Mazowsza i potencjału społeczno – gospodarczego Województwa Mazowieckiego.

 • zakupu nagród – trzech programów edukacyjnych w wersji multimedialnej dla laureatów IV edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego pt. „Zostań Orłem”

  Konkurs objęty został honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Organizuje go Gimnazjum nr 8 w Płocku im. Aleksandra Macieszy i skierowany jest do uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych z terenu powiatu płockiego.


Pod obrady Sejmiku

Zarząd Województwa Mazowieckiego wniósł pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego m.in. projekty uchwał Sejmiku dotyczące:


 • zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce

  Zmiana dotyczy dodania do statutu nowej komórki organizacyjnej – „Poradni kardiologicznej”.

 • przyznania dotacji celowej Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej

  Dofinansowanie w kwocie 2 390 000 zł przeznaczone będzie na zakup sprzętu specjalistycznego. Środki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007.

Liczba wyświetleń: 763

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.