Z posiedzeń zarządu

39 posiedzenie Zarządu, 15 maja 2007 R.

2007.05.18 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

W dniu 15 maja 2007 roku odbyło się 39. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu gościł m.in. Prezydenta Ostrołęki - Janusza Kotowskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Janusza Gołotę oraz Stanisława Kubła - Starostę Powiatu Ostrołęckiego. Spotkanie dotyczyło utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Ostrołęce.

Informacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął m.in. informacje dotyczące:

 • wyrażenia zgody na uruchomienie nowych kierunków kształcenia w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i poszerzenia oferty edukacyjnej od nowego roku szkolnego 2007/2008

  Od 1 września br. uruchomione zostaną kierunki:
  - technik masażysta w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie
  - opiekun w domu pomocy społecznej w Medycznej Szkole Policealnej w Radomiu
  - technik informatyk w Szkole Policealnej, zaplanowanej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie.
  Ponadto poszerzona zostanie forma kształcenia w zawodzie ratownik medyczny w systemie popołudniowym w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu i Siedlcach oraz Medycznej Szkole Policealnej w Radomiu. Natomiast w Medycznej Szkole Policealnej Nr 2 w Warszawie na kierunku technik farmaceuta uruchomione zostaną dodatkowe zajęcia z takich dziedzin jak: homeopatia, dermokosmetyka, toksykologia i genetyka.


 • zagospodarowania przez SP ZOZ-y i Radomską Kolumnę Transportu Sanitarnego MEDITRANS powierzonym przez Województwo Mazowieckie mieniem, w zakresie wynajmowania, wydzierżawiania i jego użyczania w 2006 roku

 • włączenia się Województwa Mazowieckiego w obchody Roku Karola Szymanowskiego


  W ramach Roku Karola Szymanowskiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zorganizuje szereg koncertów muzyki tego wybitnego polskiego kompozytora. Przedsięwzięcie przyczyni się do promocji regionu Mazowsze w kraju oraz regionach partnerskich.


Podjęte uchwały

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął m.in. uchwały dotyczące:

 • wprowadzenia Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:1999 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

  Wprowadzenie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest konsekwencją doskonalenia działań Urzędu, ukierunkowanego na zapewnienie pełnej satysfakcji klientów.


 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcyjnej z partnerami projektu R4R – Regiony dla badań

  Celem projektu R4R jest wykorzystanie europejskiej sieci naukowo-badawczej do stworzenia gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Partnerami projektu „Regiony dla Badań” jest osiem europejskich regionów: Region Sztokholmski (Szwecja), Województwo Mazowieckie (Polska), Katalonia (Hiszpania), Veneto (Włochy), Północna Brabancja (Holandia), Słowenia (Słowenia), Flandria (Belgia), Sofia (Bułgaria).

 • wyrażenia zgody na użyczenie Akademii Medycznej w Warszawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciołka 27

  Województwo Mazowieckie użyczy Akademii Medycznej w Warszawie nieruchomość przy ul. Ciołka 27 na potrzeby Wydziału Nauki o Zdrowiu.

 • współorganizacji imprez kulturalnych odbywających się w ramach Juwenaliów 2007, w tym:

  • zamówienia publicznego na zakup koncertów zespołów: „Lady Pank”, „Homo Twist”, „Raz Dwa Trzy”, DJ Piotrek realizowanych w ramach Juwenaliów Warszawskich 2007 – Warszawskich Uczelni Humanistycznych.

   Zespoły „Lady Pank” i „Homo Twist” oraz DJ Pietrek zagrają w sobotę, 26 maja w warszawskim Parku Agrykola, natomiast zespół „Raz Dwa Trzy” wystąpi 25 maja na terenie UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

  • zawarcia porozumienia między Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „Stodoła”, dotyczącego współorganizacji imprez kulturalnych odbywających się w ramach Juwenaliów Warszawskich Studentów Politechniki Warszawskiej

  • zawarcia porozumienia między Województwem Mazowieckim a Politechniką Warszawską dotyczącego współorganizacji imprez kulturalnych odbywających się w ramach 40-tych jubileuszowych „Juwenaliów Płockich 2007”

   Uroczystości zaplanowane są od 17 do 21 maja. Przewidziana jest parada studentów, liczne pokazy, konkursy, zawody sportowe, kabareton oraz występy takich artystów jak zespół Kult.


Pod obrady Sejmiku

Zarząd Województwa Mazowieckiego wniósł pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego m.in. projekty uchwał Sejmiku dotyczące:

 • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

 • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Radomiu

  Nieruchomość jest niezabudowaną działką stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Muzeum Wsi Radomskiej. Działka przekazana zostanie Gminie Miasta Radomia w celu budowy drogi dojazdowej do parkingu dla potrzeb Muzeum.

Liczba wyświetleń: 756

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.