Z posiedzeń zarządu

42 posiedzenie Zarządu, 22 maja 2007 r.

2007.05.24 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

W dniu 22 maja 2007 roku odbyło się 42. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Informacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął m.in. informacje dotyczące:


 • współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na Mazowszu

  Ramy współpracy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na Mazowszu omówiono z obecnym na posiedzeniu Zarządu Maciejem Stryjewskim – Dyrektorem Generalnym Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO).

  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej jest obecnie największym samorządem gospodarczym reprezentującym branżę energetyki odnawialnej. W ramach przedmiotowej współpracy na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej na Mazowszu planuje się zorganizowanie warsztatów szkoleniowych z zakresu odnawialnych źródeł energii dla jednostek samorządu terytorialnego w Województwie Mazowieckim. Głównym celem szkoleń będzie przedstawienie praktycznych możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje w perspektywie lat 2007-2013.


 • promocji regionu podczas rejsu organizowanego przez Radomski Klub Żeglarski „Bulaj”

  Tegoroczna wyprawa żeglarska, oprócz aspektu żeglarskiego ma na celu popularyzację regionu Mazowsze. Ma również charakter edukacyjny, aktywizujący młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych. Rejs rozpocznie się w Rynie 2 lipca br. Biesiadą Oldtimerów, gdzie łodzie radomskiego klubu (własnoręcznie zbudowane przez młodzież zrzeszoną w klubie) zostaną wykorzystane w widowisku plenerowym. Uczestnicy rejsu mają pokonać trasę śródlądową z Mazur do Szczecina, a następnie żeglować będą po wodach wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Graiswaldzkiej. Wyprawa zakończy się 2 września br. w Szczecinie.

 • dofinansowania udziału chóru „A Vista” z Pionek w XXXV Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Święto Pieśni” w Ołomuńcu w dniach 5-10 czerwca 2007 r.

  Udział chóru na festiwalu w Czechach ma na celu zaprezentowanie zespołu na międzynarodowej scenie, ale także będzie okazją do promocji regionu Mazowsze za granicą. „A Vista” ma już na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach. W roku ubiegłym na Festiwalu w Ołomuńcu otrzymał honorowe wyróżnienie.


Podjęte uchwały

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął m.in. uchwały dotyczące:


 • zawarcia Porozumienia między Województwem Mazowieckim a Politechniką Radomską im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie współorganizacji „Juwenaliów Radomskich 2007”

  Juwenalia odbędą się w dniach od 23 do 27 maja. Uczestnikami i organizatorami imprezy są przede wszystkim studenci. W programie przewidziana jest parada studentów, pokazy, konkursy, zawody sportowe, kabareton oraz koncerty m. in.: Gosi Andrzejewicz oraz zespołów „Renesans” i „Szymon Wydra & Carpe Diem”.

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo oraz ograniczania zjawiska ubóstwa osób i rodzin

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w sprawie wykonania planów nawożenia i bilansu azotu dla gospodarstw położonych w zlewni rzeki Sony oraz przeznaczenia środków na jego realizację

  Badania mają na celu poprawę standardów środowiska poprzez działanie na rzecz programu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych w zlewni rzeki Sony, obejmą wytypowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie gospodarstwa w obszarze gmin: Ciechanów, Gołymi, Gzy, Korytnica, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin, Sońsk i Świercze.

 • udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – Centrum Integracji Społecznej w Kolczynie

  Centrum Integracji Społecznej utworzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego rozpocznie działalność w Kolczynie, gm. Gozdowo, powiat sierpecki. Dotacja w wysokości 247 900 zł przeznaczona jest na wyposażenie oraz działalność Centrum przez okres pierwszych 3 miesięcy.

Liczba wyświetleń: 862

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.