Z posiedzeń zarządu

44 posiedzenie Zarządu, 29 maja 2007 r.

2007.05.31 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

W dniu 29 maja 2007 roku odbyło się 44. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Informacje
Przedmiotem posiedzenia Zarządu były m.in. informacja dotycząca wyłonienia zwycięzców III edycji Konkursu – zbiórka makulatury.

Od grudnia 2006 do marca 2007 roku w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Mazowieckiego odbyła się zbiórka makulatury w ramach III edycji Konkursu. W zbiórce uczestniczyło 41 600 uczniów z 332 placówek oświatowych, którzy zebrali łącznie 1 019 229,37 kg makulatury. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
 • w kategorii szkół podstawowych z liczbą uczniów do 100 – Szkoła Podstawowa w Zaborowie, Gmina Naruszewo
 • w kategorii szkół podstawowych z liczbą uczniów od 101 do 400 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie Podlaskim
 • w kategorii szkół podstawowych z liczbą uczniów 401 i więcej - Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie
 • w kategorii gimnazjów z liczbą uczniów do 200 – Zespół Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej, Gimnazjum Nr 2 w Radzyminie
 • w kategorii gimnazjów z liczbą uczniów od 201 do 400 – Publiczne Gimnazjum w Jasieńcu
 • w kategorii gimnazjów z liczbą uczniów 401 i więcej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach
 • w kategorii przedszkoli – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie
 • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Technikum Rolnicze w Zespole Szkół Nr 2 w Sokołowie PodlaskimPodjęte uchwały

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął m.in. uchwały dotyczące:


 • organizacji dwudniowego seminarium dotyczącego wymiany doświadczeń szwedzko – polskich w zakresie zamykania, rekultywacji oraz ponownego wykorzystania składowisk odpadów

  Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi szeroką współpracę międzynarodową m. in. w dziedzinie gospodarki odpadami. Jednym z regionów, z którymi kontakty są najaktywniejsze jest Region Sztokholmski. W trwającym obecnie procesie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza przyjęto zasadę redukowania ilości funkcjonujących składowisk na terenie województwa. Wymiana doświadczeń międzynarodowych w tej dziedzinie umożliwi lokalnym samorządom oraz zarządzającym składowiskami zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi w tym zakresie.

 • zawarcia Porozumienia między Województwem Mazowieckim a Starostwem Powiatowym w Radomiu dotyczącego współorganizacji I Rodzinnego Festynu „Powitanie Lata Domaniów 2007”, który odbędzie się w dniu 1 lipca 2007 r. w Domaniowie koło Radomia

  Festyn Rodzinny „Powitanie Lata Domaniów 2007” będzie imprezą plenerową, której głównym celem jest promowanie aktywnych form wypoczynku nad nowo wybudowanym zbiornikiem wodnym Domaniów.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Starostwem Powiatowym w Łosicach, dotyczącego współorganizacji Festynu Nadbużańskiego, który odbędzie się w dniach 14 – 15 lipca 2007 r. w Serpelicach

  Festyn Nadbużański jest jedną z najbardziej znanych imprez promocyjnych w Województwie Mazowieckim. Towarzyszyć mu będą targi rękodzielnictwa, podczas których prezentowana będzie lokalna twórczość ludowa, wystąpią zespoły folklorystyczne z różnych stron świata. Gwiazdą imprezy ma być zespół Trybunie Tutki.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jadowie, dotyczącego współorganizacji Festynu Ludowego

  W dniu 10 czerwca 2007 r. w Jadowie odbędzie się piąty festyn dla mieszkańców Gminy Jadów i powiatu wołomińskiego oraz zaproszonych gości z terenu Województwa Mazowieckiego. Festyn promuje kulturę Mazowsza, m. in. rękodzieło artystyczne twórców ludowych.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Maciejowicach, dotyczącego współorganizacji XIV Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” w Maciejowicach

  Festiwal, który odbędzie się w dniach 9 - 10 czerwca 2007 r. Maciejowicach jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim. Ma na celu podtrzymanie i propagowanie mazowieckiej kultury.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gostynin, dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia kulturalnego pt.: „Kultura i Tradycja Źródeł”

  Przedsięwzięcie to jest przeglądem muzyki ludowej dziecięcych zespołów z Polski, Niemiec i Francji, przygotowującym młodego słuchacza do obcowania z muzyką i sztuką ludową.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, dotyczącego współorganizacji koncertu zespołu „Floripari” oraz zespołu „Bene” w ramach imprezy plenerowej pt.: „VIII Ogrody Królowej Bony”

  Podczas odbywającej się 10 czerwca 2007 r. imprezy przedstawione zostaną spektakle historyczne, zorganizowane warsztaty tańca dworskiego, walki rycerskie i zabawy plebejskie. Oprawę muzyczną stanowić będą koncert muzyki dawnej.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Związkiem Gmin „Radomka”, dotyczącego współorganizacji „IV Rowerowego Zlotu Gwieździstego 2007”, który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2007 roku

  Jest to impreza turystyczno – rekreacyjna promująca możliwość aktywnego wypoczynku na terenia Ziemi Radomskiej, oraz integrująca młodzież z gmin należących do Związku Gmin „Radomka”.

 • wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kształtowania postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju oraz bezpośrednich działań na rzecz gatunków zwierząt wolno żyjących w szczególności chronionych w roku 2007

  W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert kwotę 224 200 zł rozdysponowano pomiędzy 17 oferentów.

 • wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie Programu Profilaktyczno – Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

  Uchwałę w sprawie otwartego konkursu Zarząd podjął 13 marca 2007 r. W postępowaniu konkursowym wybrano 23 oferty i udzielono dotacji na łączną kwotę 630 000 zł.

 • Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadania wspieranego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z zakresu wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych.

  Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczono kwotę 400 000 zł.

Liczba wyświetleń: 1003

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.