Z posiedzeń zarządu

52 posiedzenie Zarządu, 19 czerwca 2007 r.

2007.06.20 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

W dniu 19 czerwca 2007 roku odbyło się 52 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Podjęte uchwały

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął m.in. uchwały dotyczące:


 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małkini, dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia kulturalnego pt.: „Nadbużańska Noc Świętojańska”

  Festyn odbędzie się w dniach 23 – 24 czerwca 2007 r. Jego głównym celem jest kultywowanie tradycji regionalnych poprzez przypomnienie i utrwalenie obrzędów wieczoru świętojańskiego. Jest to okazja do prezentacji dorobku artystycznego twórców ludowych, współczesnej sceny artystycznej oraz prezentacji regionu.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płockim w sprawie współorganizowania obchodów 50-lecia Liceum im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie

  Celem porozumienia jest wsparcie działań edukacyjnych i promocyjnych w ramach prowadzonej przez Województwo Mazowieckie Strategii Rozwoju Województwa. Obchody odbędą się 29 czerwca 2007 r.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka, dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia kulturalnego pt.: „VI Festiwal Piosenki Polskiej im. Bogusława Klimczuka”

  Festiwal odbędzie się w dniach 23 – 24 czerwca 2007 r. w Kozienicach. Ma na celu umożliwienie młodym utalentowanym wokalistom prezentacji swoich umiejętności, oraz ochronę dziedzictwa narodowego, jakim jest dorobek artystyczny Bogusława Klimczuka.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Łosice, dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia kulturalnego pt.: „Dni Łosic”

  „Dni Łosic” odbędą się w dniach 23 – 24 czerwca 2007 r. W trakcie uroczystości odbędą się liczne koncerty, spotkania artystyczne, a także pokazy umiejętności członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Goszczyn w sprawie współorganizowania III Spotkania Sadowniczego pn.: „Grójeckie Sady po Przyspieszonych Ogrodnikach” odbywającego się 23 czerwca 2007 r. w Goszczynie

  Spotkanie składać się będzie z dwóch części: naukowej i kulturalnej. Ma służyć wymianie doświadczeń i informacji w dziedzinie sadownictwa, nawiązywaniu ciekawych kontaktów, a także promowaniu walorów i możliwości rozwojowych regionu grójeckiego.

 • udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wybranym zgodnie z procedurą zaproponowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 • wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2007 roku, złożonych w trzecim terminie ich przyjmowania, tj. do 30 kwietnia 2007 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

  Zespół opiniujący zarekomendował do dofinansowania 66 ofert pochodzących od 41 oferentów. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 528 500 zł.

 • zmieniającą uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania umów dotacji konkursie terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
  Zmiany wynikają z tego, że część jednostek zwróciła się z prośbą o przeniesienie przyznanych dotacji na inne zadania. Wszystkie wnioski, na które proponuje się przenieść dotację są prawidłowe.obrady Sejmiku

Zarząd Województwa Mazowieckiego wniósł pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku dotyczącej:


 • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

 • przyjęcia regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia na 2007 rok dla Województwa Mazowieckiego

  Dokument określa kierunki rozwoju polityki regionalnej Województwa Mazowieckiego w obszarze rynku pracy na 2007 rok z perspektywą realizacyjną do 2008 roku. Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia stanowi podstawę realizacji zadań wynikających m.in. z potrzeb lokalnych rynków pracy, w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Określa również priorytetowe grupy osób bezrobotnych i innych osób wymagających szczególnego wsparcia oraz zawiera zbiór zadań, preferowane programy regionalne, projekty lokalne mające wpływ na kształtowanie się mazowieckiego rynku pracy.

Liczba wyświetleń: 772

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.