Z posiedzeń zarządu

20. posiedzenie Zarządu, 20 lutego 2007 r.

2007.02.21 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W dniu 20 lutego 2007 roku odbyło się 20. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął m.in. informację dotyczącą współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z rozgłośniami radiowymi: Radiem Józef, Radiem Plus Radom, Katolickim Radiem Ciechanów, Katolickim Radiem Podlasie, Radiem Niepokalanów, Katolickim Radiem Płock, Radiem Victoria, Radiem Warszawa, Radiem Nadzieja.

Ponadto Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął m.in. uchwały dotyczące:

 • bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

  Wiedza o potrzebach społeczności lokalnych jest niezbędna przy podejmowaniu działań związanych z realizacją przez samorządy terytorialne pomocy społecznej, nakierowanej przede wszystkim na przeciwdziałanie ubóstwu oraz prowadzeniem działalności na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Mazowsza.

 • współfinansowania obchodów XX-lecia Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa Centrum

  Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum to najstarsza w Polsce organizacja o charakterze samopomocowym, służąca wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.

  Obchody jubileuszu XX-lecia organizacji są okazją do promowania działań na rzecz zdrowia kobiety, co wpisuje się w zadania Województwa z zakresu promocji zdrowia, wynikające z ustawy samorządowej oraz nawiązuje do założeń przyjętego „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011”.


 • udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 • wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w I półroczu 2007 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

 • zawarcia Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie organizacji wystawy „Joseph Conrad. Między lądem a morzem. 150 rocznica urodzin pisarza”, realizowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

  W roku 2007 przypada 150. rocznica urodzin Józefa Conrada Korzeniowskiego. Dla jej uczczenia rok ten UNESCO ogłosiło Rokiem Conrada. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie przyłącza się do światowych obchodów rocznicowych poprzez przygotowanie i prezentację wystawy czasowej: „Joseph Conrad. Między lądem a morzem. 150 rocznica urodzin pisarza”. Wystawie towarzyszyć będzie specjalnie przygotowany program edukacyjny.

 • przekazania niektórych zadań samorządu województwa do realizacji dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW) przejmie do realizacji zadania Zarządu Województwa Mazowieckiego, dotychczas realizowane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie zadań dotyczących wykonywania funkcji zarządcy dróg wojewódzkich.
  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie (MBPR) przejmie do realizacji zadania samorządu Województwa Mazowieckiego, dotychczas realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie energetyki.

Liczba wyświetleń: 997

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.