Rozpatrywane w 2019 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

2020.06.09 12:10

Autor: Krzysztof Żelazowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Opracowanie zawiera informacje o petycjach adresowanych do organów samorządu Województwa Mazowieckiego rozpatrywanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

Petycje były rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) oraz na podstawie Zasad rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 484/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 7 lutego 2018 r.

 

Podstawę opracowania niniejszej analizy stanowi art. 14 ustawy o petycjach, zgodnie z którym „Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.”

 

Analizę opracowano na podstawie danych z rejestru petycji prowadzonego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Biurze Dialogu Obywatelskiego.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 485 kB, Liczba pobrań: 148, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 111

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.