Aktualności

Prospołecznie w regionie

2016.01.28 11:05 , aktualizacja: 2016.12.19 12:25

Autor: opr.WKZ, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek Adam Struzik omówił bieżącą sytuację województwa fot.Agnieszka Stabińska
  • Przewodniczący rady i przedstawiciele kierownictwa Kaqncelarii Marszałka fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • Członkowie rady podczas posiedzenia fot.Agnieszka Stabińska
  • Anna Karpińska i Wiesława Kacperek-Biegańska - MUW w Warszawie fot.Agnieszka Stabińska
  • Pierwsze w tym roku obrady rady fot.Agnieszka Stabińska
  • Przedstawiciele WUP omówili sytuację rynku pracy na Mazowszu fot.Agnieszka Stabińska
  • Omówiono sytyuację gospodarczo-społeczną regionu fot.Agnieszka Stabińska
  • Strona pracownicza rady fot.Agnieszka Stabińska

Pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim zdominowały sprawy bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

 

Mazowsze – z Warszawą czy bez?

Województwo mazowieckie jest motorem rozwoju całego kraju. Generuje ponad jedną piątą PKB Polski.  Marszałek Adam Struzik odniósł się do dyskusji toczącej się wokół pomysłu administracyjnego podzielenia obecnego województwa mazowieckiego. Marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę członków rady na brak racjonalnych przesłanek przemawiąjących za oderwaniem Warszawy od Mazowsza.


– Wydzielenie statystyczne zachowałoby nasze dochody i pozwoliłoby uwzględnić wewnętrzne zróżnicowanie gospodarcze. Optymalnym rozwiązaniem dla regionu  jest utworzenie na jego terenie dwóch NUTS2 (statystycznych obszarów, dla których liczone są środki unijne). Zagwarantuje to Mazowszu pieniądze unijne w kolejnej perspektywie – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

Efekt obrad

Rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016 dla województwa mazowieckiego oraz zapoznała się z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 (WPGO).

Do zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze polityki rynku pracy należy coroczne przygotowanie planu działań na rzecz zatrudnienia (RPDZ). Dokument określa priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia.

Główną ideą opracowania WPGO jest realizacja strategii Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska oraz wdrożenie hierarchii postępowania z odpadami. Przygotowanie planu na 2016 r. ma również za zadanie utworzenie w województwie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska. Plany na szczeblu wojewódzkim przygotowywane są przez zarząd województwa.

Powołano także zespoły robocze do spraw oświaty i ochrony zdrowia oraz omówiono bieżące sprawy społeczno-gospodarcze województwa.

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 559

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.