Aktualności

Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

2017.09.14 15:15 , aktualizacja: 2017.09.15 15:17

Autor: Beata Samsel (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • od prawej Agnieszka Ajdyn – zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie, Beata Samsel – kierownik Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Jacek Całus – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Jacek Męcin – członek Rady Dialogu Społecznego, Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki Podczas posiedzenia WRDS...
  • od lewej Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Jacek Męcin – członek Rady Dialogu Społecznego, Jacek Całus – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego W posiedzeniu Wojewódzkiej...
  • sala obrad uczestnicy IX posiedzenia...

Strony reprezentowane w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego przyjęły dziś jednomyślnie stanowisko popierające starania zarządu Kolei Mazowieckich, o zwiększenie środków unijnych.

 

Apel do ministra

Dokument dotyczy zwiększenia środków unijnych w konkursie na zakup i modernizację taboru kolejowego z Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Adresatem pisma jest minister rozwoju i finansów. Podkreślono w nim potrzebę realizacji wszystkich zgłoszonych przez spółkę Koleje Mazowieckie projektów, których suma dofinansowania kształtuje się na poziomie ponad 672 mln zł. Realizacja projektów przez Koleje Mazowieckie, które są spółką województwa mazowieckiego, pozwoli na zakup nowoczesnego taboru, podróżowanie w bardziej komfortowych warunkach oraz odciążenie sieci drogowej.

 

Fundusze unijne

Członkowie rady wysłuchali informacji na temat możliwości korzystania z unijnego wsparcia przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Zapoznali się również z harmonogramem najbliższych konkursów, kierowanych do przedsiębiorców. 

 

Przegląd trendów demograficznych i społeczno-ekonomicznych

W czasie posiedzenia omówiono także sytuację demograficzną województwa mazowieckiego, i aktualną koniunkturę na mazowieckim rynku pracy. Udało się także podsumować realizację i oddziaływanie rządowych programów prorodzinnych, w tym Programu „Rodzina 500 plus”.

Liczba wyświetleń: 297

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.