Mazowsze serce Polski nr 11/20

COVID-19 w natarciu. Radni interweniują

2020.11.09 10:45 , aktualizacja: 2020.12.03 07:06

Autor: Renata Królak (KS), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • widok na ekran komputera, gdzie widoczny jest mężczyzna w okularach, w tle roll-up Mazowsza serca Polski – Jesteśmy świadkami...
 • przy biurku siedzi mężczyzna w garniturze, w tle roll-up z herbem województwa mazowieckiego Przewodniczący sejmiku...
 • w ekranie komputera widać głowę mężczyzny, w tle regał z książkami Wojewoda mazowiecki...

– Jesteśmy świadkami ogromnej tragedii wywołanej pandemią COVID-19. Chorych przybywa w zastraszającym tempie, wzrasta liczba zgonów, w szpitalach brakuje łóżek, leków, sprzętu i personelu medycznego. Potrzebne są pilne działania rządu RP, o które apelujemy od dawna – podkreśla marszałek Adam Struzik. Sytuacja epidemiczna na Mazowszu była głównym tematem sesji sejmiku.

 

Podczas sesji, 29 października, radni dyskutowali o dynamicznym wzroście liczby zakażeń na Mazowszu, który może szybko doprowadzić zarówno do paraliżu służby zdrowia, jak i systemu państwowego oraz samorządowego. I podkreślali, jak ważna jest współpraca ponad podziałami partyjnymi, zaangażowanie administracji rządowej i samorządowej oraz wszelkich dostępnych sił i środków.

 

Ważne i konieczne wsparcie

Radni pozytywnie ocenili działania zarządu województwa w kwestii wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej i budżetu samorządu na pomoc dla instytucji i firm poszkodowanych przez skutki pandemii. Oczekują kontynuacji wsparcia mazowieckich przedsiębiorców także w najbliższych tygodniach, ponieważ kolejne wprowadzane obostrzenia ograniczają działalność wielu firm.

Omówiono też coraz trudniejszą sytuację w placówkach medycznych podległych samorządowi Mazowsza. Szefowie lecznic, a także dyrektor departamentu ds. zdrowia w urzędzie marszałkowskim Agnieszka Gonczaryk przedstawili największe bolączki, a także dane dotyczące m.in. liczby wolnych łóżek, dostępności leków i specjalistycznego sprzętu.

Dyrektorzy: dr Jarosław Rosłon z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz Agnieszka Kujawska-Misiąg z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie podkreślili przede wszystkim, że brakuje personelu medycznego. Zwrócili także uwagę na niedostateczną liczbę przeprowadzonych testów, która nie pozwala na wyselekcjonowanie i odizolowanie zakażonych wirusem COVID-19, którzy nie wykazują żadnych objawów choroby. Dyrektorzy podziękowali zarządowi województwa za wsparcie dla szpitali, zarówno ze środków samorządu województwa, jak i Unii Europejskiej.

 

Sprzęt dla lecznic

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że w walce z pandemią konieczny jest znaczący wzrost finansowania ze strony NFZ i administracji rządowej. Mimo trudności finansowych spowodowanych spadkiem dochodów, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął działania w walce z COVID-19.

Radni zdecydowali o:

 1. zakupie respiratorów, aparatów RTG oraz środków ochrony indywidualnej (10,5 mln zł);
 2. uruchomieniu projektu z UE (150 mln zł – I etap oraz 105 mln zł– II etap), w ramach środków RPO WM 2014–2020 do walki z COVID-19 poprzez realizację projektu pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” (255 mln zł);
 3. uruchomieniu projektu z UE w ramach środków RPO WM 2014–2020, celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego (30 mln zł);
 4. przekazaniu w formie dotacji środków dla podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym na zakup środków ochrony indywidualnej (950 tys. zł);
 5. przekazaniu w formie dotacji (Tarcza 4.0 – uruchomienie dodatkowych środków) do kolejnych podmiotów leczniczych (ponad 1,1 mln zł);
 6. przeznaczeniu w budżecie województwa mazowieckiego 3 mln zł w celu zakupu środków ochrony indywidualnej dla szpitali psychiatrycznych – II fala zachorowań.

 

Jest stanowisko

Sejmik przyjął stanowisko w sprawie działań i przedsięwzięć koordynacyjnych. Za szczególnie istotne uznał:

 1. zapewnienie płynnego finansowania szpitali;
 2. usprawnienie bezpośredniej komunikacji na poziomie wojewoda–samorządy–szpitale, obejmujące m.in. tworzenie nowych łóżek dla pacjentów z COVID-19;
 3. utworzenie dodatkowych szpitali na wzór szpitali jednoimiennych;
 4. pilne utworzenie izolatoriów w oparciu o zasoby wojskowe;
 5. pilne zapewnienie kontenerów medycznych lub środków finansowych pozwalających szpitalom na ich nabycie;
 6. wzmocnienie taboru pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego dedykowanego zakażonym pacjentom;
 7. zabezpieczenie w kraju leków dla pacjentów z COVID-19, testów na obecność koronawirusa dla pacjentów i pracowników szpitali oraz szczepionek przeciwko grypie dla personelu medycznego;
 8. wydawanie przez wojewodów decyzji kierujących do pracy personel medyczny w uzgodnieniu z podmiotami leczniczymi.

Stanowisko skierowano do premiera RP, ministra zdrowia, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i wojewody mazowieckiego.

 

Współpraca to podstawa

Kwestia walki z pandemią była też głównym tematem sesji 5 listopada. Uczestniczył w niej m.in. wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę z samorządem, zwłaszcza: „w zakresie podziału środków UE, za które odpowiada marszałek Adam Struzik”.

– Mogę tylko pogratulować i podziękować,  że ogromna liczba środków i sprzętu trafiła do szpitali – powiedział wojewoda.

Podkreślił, że planowane jest utworzenie 1000 dodatkowych łózek covidowych, a w trakcie uruchamiania są szpitale tymczasowe na Stadionie Narodowym i Expo. Na Mazowszu mają powstać cztery szpitale tymczasowe w: Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce i Radomiu. By usprawnić koordynację przewozu pacjentów, stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego zostanie przeniesione do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym

Marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę, że absolutnym priorytetem dla wszystkich musi być zapewnienie wydolności systemu ochrony zdrowia. Stąd decyzja o zwiększeniu kwoty projektu unijnego do walki z koronawirusem o dodatkowe 100 mln zł.

– Nie ma dla samorządu ważniejszej sprawy niż ochrona zdrowia i życia obywateli. Na ten cel musimy przeznaczać  wszystkie możliwe środki – przekonywał.

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski ocenił, że sytuacja w służbie zdrowia jest nadzwyczajnie trudna i wymaga radykalnych środków, aby nie załamał się cały system opieki zdrowotnej.

Radni w dyskusji wskazywali m.in. na konieczność powszechnego testowania personelu medycznego oraz utrzymania działalności szpitali w leczeniu chorób innych niż związanych z COVID-19 oraz trudnej sytuacji kadrowej w sanepidach. Podkreślali, że kontynuacja programów wsparcia dla gospodarki jest kluczowa. Dziękowali też za codzienne zaangażowanie wszystkim pracownikom służby medycznej.

Liczba wyświetleń: 96

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.