Mazowsze serce Polski nr 1/19

Inwestycje na Mazowszu

2019.02.05 07:50 , aktualizacja: 2019.02.13 11:08

Autor: Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • droga asfaltowa wśród pól Nowa nawierzchnia drogi...
 • szkic wiaty rowerowej Tak będzie wyglądał parking...

Będzie parking w Tłuszczu

Inwestycja obejmie budowę 2 parkingów P+R przy stacji PKP w rejonie ulic Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej wzdłuż południowej strony torów. Powstanie łącznie 171 miejsc parkingowych, w tym po 8 – dla niepełnosprawnych oraz umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych. Pojawi się także 40 miejsc dla rowerów, zatoki dla autobusów i busów, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-jezdne. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Kolejami Mazowieckimi oraz z gminą Strachówka.

Wartość: 6,4 mln zł

Dofinansowanie: 5,1 mln zł

Beneficjent: gmina Tłuszcz

Źródło: RPO WM 2014–2020


Tańsze utrzymanie w Płocku

Dzięki funduszom unijnym zmniejszą się koszty eksploatacyjne budynków miejskich przedszkoli nr 2, 9 i 19, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i zespołów szkół nr 1 i 2. Przedsięwzięcie zakłada modernizację instalacji centralnego ogrzewania, źródeł ciepła, wentylacji oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Pojawią się też nowe oświetlenie i zdalny system zarządzania energią. Budynki będą ocieplone, a dodatkowo w dwóch z nich kotły gazowe zastąpi wysokosprawny gazowy kocioł kondensacyjny.

Wartość: 8,7 mln zł

Dofinansowanie: 4,8 mln zł

Beneficjent: miasto Płock

Źródło: RPO WM 2014–2020


Nowoczesna aparatura w wyszkowskim szpitalu

Już niebawem szpital w Wyszkowie wzbogaci się o przenośny aparat RTG, laser, cykloergometr, urządzenie do aktywnej terapii ręki oraz dynamiczną platformę balansową. Będzie to możliwe dzięki środkom z UE. Do poradni otolaryngologicznej zakupiony zostanie fiberoskop do oceny trzeciego migdałka i mikroskop uszny, a do
poradni neonatologicznej – promiennik podczerwieni, dwie wagi niemowlęce oraz dwa pulsoksymetry. Z kolei poradnia ginekologiczno-położnicza otrzyma KTG z przystawką do ciąży bliźniaczej i z dwoma analizami, USG i fotel ginekologiczny z leżanką. W ramach projektu szpital zakupi także tomograf komputerowy. Realizacja inwestycji poprawi jakość świadczonych usług i dostęp do nowoczesnych metod leczenia.

Wartość: 2,8 mln zł

Dofinansowanie: 2,3 mln zł

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Źródło: RPO WM 2014–2020


E-usługi w Nowym Dworze Mazowieckim 

Rozszerzenie i lepsza jakość usług świadczonych elektronicznie – to cel projektu, który zrealizuje miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Przyznane przez zarząd województwa dofinansowanie pozwoli zakupić sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie niezbędne do uruchomienia e-usług. Wnioskodawca przeprowadzi także modernizację infrastruktury sieciowej i serwerowni. Projekt wprowadzi wiele udogodnień dla mieszkańców i przedsiębiorców – komunikację z urzędem miasta drogą elektroniczną, możliwość załatwiania wielu spraw bez wychodzenia z domu, m.in. dotyczących gospodarki komunalnej (e-odpady), oświaty (e-dziecko), podatków (e-podatki). 

Wartość: 3,7 mln zł

Dofinansowanie: 2,3 mln zł

Beneficjent: miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Źródło: RPO WM 2014–2020


Uczniowie ze Starej Kornicy dostaną edukacyjne wsparcie

Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów, dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, programowania, języka angielskiego i logopedyczne, doposażenie sal lekcyjnych, a także wsparcie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – to założenia projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał unijne dofinansowanie. Obejmie on 37 nauczycieli i 206 uczniów (w tym dzieci z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. z wadami słuchu, autyzmem, dysleksją rozwojową czy nadpobudliwością) ze szkół podstawowych w Starych Szpakach, Kobylanach i Starej Kornicy. Każda placówka otrzyma 15 komputerów wraz z oprogramowaniem. Zaplanowano też wycieczki edukacyjne do Warszawy.

Wartość: 985 tys. zł

Dofinansowanie: 927 tys. zł

Beneficjent: gmina Stara Kornica (powiat łosicki)

Źródło: RPO WM 2014–2020


Lepsze drogi w gminie Bielsk 

Zakończyły się już prace modernizacyjne na drogach wojewódzkich w gminie Bielsk. Prace prowadzono na odcinkach Bonisław–Bielsk (ponad 5 km) i Bielsk–Zągoty (ponad 4 km). Na całej długości obu odcinków wymieniono nawierzchnię jezdni, odtworzono i wyremontowano wloty istniejących skrzyżowań, wyrównano pobocza, przebudowano lub zbudowano zjazdy, odnowiono elementy systemu odwodnienia. Powstały też oznakowania – pionowe i poziome.

Wartość: 18,4 mln zł

Dofinansowanie: 18,4 mln zł

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich

Źródło: budżet województwa

 

Pieniądze do wzięcia. Ogłoszenia o naborze

 

Wsparcie dla przedsiębiorców

 

Dofinansowanie można uzyskać na projekty badawczo-rozwojowe posiadające certyfikat Seal of Excellence. Wsparcie udzielane jest na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być także prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 20 proc. kosztów kwalifikowanych.

 

 • Ogólna pula środków: 12,9 mln zł
 • Termin składania wniosków: do 27 marca br. do godz. 15.00
 • Termin rozstrzygnięcia: sierpień br.
 • Beneficjenci: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: pozytywnie oceniła Komisja Europejska w ramach SME Instrument (faza II), a z braku środków nie otrzymały dofinansowania, mają certyfikat Seal of Excellence przyznany po 1 stycznia 2017 r., nie otrzymały innego dofinansowania publicznego.
 • Poziom dofinansowania:
  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych (badania przemysłowe), maksymalnie 60 proc. kosztów kwalifikowanych (prace rozwojowe)
  • dla średniego przedsiębiorcy: maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych (badania przemysłowe), maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych (prace rozwojowe)
 • Działanie: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

 

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc UE w podnoszeniu swojej aktywności inwestycyjnej. Przyznane środki można spożytkować na wdrażanie innowacji, które się przełożą na wzrost konkurencyjności i zatrudniania w firmie. Projekty mogą obejmować rozbudowę przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie na rynek, w wyniku wdrożenia prac B+R, nowych (co najmniej w skali regionu) produktów i usług, wprowadzanie zmian procesu produkcyjnego lub zmian sposobu świadczenia usług (w tym świadczonych drogą elektroniczną).

 

 • Ogólna pula środków: 64,9 mln zł
 • Termin składania wniosków: do 3 kwietnia br., do godz. 15.00
 • Termin rozstrzygnięcia: wrzesień br.
 • Beneficjenci:
  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj. uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 1 mln zł
 • Działanie: 3.3 Innowacje w MŚP

 

Ograniczenie niskiej emisji

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty służące likwidacji niskiej emisji. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na przyłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz kotłowniach osiedlowych) starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Można je zastąpić kotłami elektrycznymi, olejowymi, spalającymi biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe. Wymiana na piece węglowe nie będzie uznana. Dofinansowanie będzie udzielane jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie.

 

 • Ogólna pula środków: 12,9 mln zł
 • Termin składania wniosków: do 8 maja br., do godz. 15.00
 • Termin rozstrzygnięcia: wrzesień br.
 • Beneficjenci:
  • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y
 • Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych
 • Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

 

Regulaminy, wyjaśnienia, szkolenia

Regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0, dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu . Logowanie do systemu będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek trzeba potwierdzić podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w punktach informacyjnych funduszy europejskich:

 • w Warszawie, tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38 (w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00)
 • w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach (w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00)
 • przez infolinię 0 801 101 101,
 • e-mail: .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań przedstawiane są założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonych naborów. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/ . Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Zapraszamy do aplikowania!

Liczba wyświetleń: 140

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.