Mazowsze serce Polski nr 12/18

Władze Mazowsza wybrane

2018.12.11 09:30 , aktualizacja: 2018.12.11 13:32

Autor: Dorota Mądral, Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Mężczyzna w garniturze z kciukiem uniesionym do góry Marszałek Adam Struzik...
  • Dwóch mężczyzn w garniturach. Jeden z nich wrzuca kartkę do urny Przewodniczącym sejmiku VI...
  • Męzczyzna w garniturze podpisuje dokumenty. Obok niego stoi inny urzędnik W wyniku tajnego głosowania...
  • Grupa radnych na sali obrad podczas głosowania Radni wybrali prezydium...
  • Wspólna fotografia Zarządu Województwa Mazowieckiego Od lewej stoją:...
  • Mężczyzna w okularach, w stroju oficjalnym, stoi z założonymi rękami Skarbnik województwa Marek...
  • Męzczyzna w garniturze, noszący okulary Radny Artur Czapliński...
  • Mężczyzna z wąsami, w stroju oficjalnym Radny Mirosław Milewski...
  • Mężczyzna w stroju oficjalnlym Radny Konrad Wojnarowski...

Na pierwszym posiedzeniu Sejmik Województwa Mazowieckiego VI kadencji wybrał przewodniczącym ponownie Ludwika Rakowskiego. Po raz szósty z rzędu marszałkiem województwa został Adam Struzik. Rozpoczęto dyskusję o budżecie.

 

Radni elekci odebrali z rąk Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze. Pierwszą sesję mazowieckiego sejmiku VI kadencji otworzyła radna seniorka – Helena Cichocka (KO). Po zaprzysiężeniu, radni mogli już rozpocząć serię tajnych głosowań, w wyniku których wybrano prezydium sejmiku, marszałka i zarząd województwa.

 

Mazowsze  dla koalicji KO–PSL

Na przewodniczącego sejmiku radni wybrali ponownie Ludwika Rakowskiego (KO), który sprawuje tę funkcję od IV kadencji, a w sejmiku zasiada od 2006 r.  Wiceprzewodniczącymi zostali: Tomasz Kucharski (KO) – radny województwa III–V kadencji, wiceprzewodniczący sejmiku V kadencji, burmistrz dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy; Mirosław Adam Orliński (PSL) – radny województwa IV i V kadencji oraz Marcin Podsędek (KO) – radny Sochaczewa VI i VII kadencji, pracownik Kancelarii Sejmu RP.

 

Tomasz Kucharski funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku objął po raz trzeci.

– Mam przekonanie, że to będzie niezwykle ważna kadencja, bo będzie obejmować nową perspektywę budżetu UE na lata 2021–2027. Liczymy, że uzyskamy środki proporcjonalne do poprzednich, bo one są filarem dalszego rozwoju Mazowsza. Jestem również przewodniczącym rady społecznej szpitala przy ul. Niekłańskiej, stąd będę zwracał szczególną uwagę na problemy służby zdrowia na Mazowszu – deklaruje wiceprzewodniczący Kucharski.

Z kolei Mirosław Adam Orliński wiceprzewodniczącym sejmiku został po raz pierwszy.

– Jestem mile zaskoczony. Wiemy, że wiele osób samorząd województwa i urząd wojewody traktuje jako ciało pokrewne lub nawet tożsame. Dlatego jako wiceprzewodniczący jeszcze bardziej będę chciał przybliżać mieszkańcom rolę samorządu, pokazywać, że uchwały sejmiku  mają wpływ na wszystkich Mazowszan – zapewnił.

 

Adam Struzik marszałkiem

Marszałkiem województwa mazowieckiego został po raz szósty Adam Struzik (PSL).

– Powierzony mi mandat traktuję jako wielkie zobowiązanie wobec przyszłości naszego pięknego i silnego regionu, który jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie. Kolejnych 5 lat to dla nas czas wielu ambitnych wyzwań. Jestem głęboko przekonany, że będzie to okres dalszego rozkwitu Mazowsza, zrównoważonego rozwoju w myśl zasady pomocniczości i solidarności – powiedział w swoim exposé marszałek Adam Struzik.

Priorytetem będą inwestycje. W ciągu kolejnych 5 lat wydatki na nie będą stanowiły średnio około 25 proc. każdego budżetu. W sumie będzie to aż 4,5 mld zł.

– Będziemy aktywnie pozyskiwać środki z programów operacyjnych. Zamierzamy kontynuować programy rozwojowe dla gmin i powiatów, zabiegać o sprawiedliwą wpłatę do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe. W kolejnych latach będziemy aktywnie zabiegać o silną pozycję Mazowsza w Europie i dalsze unijne wsparcie dla naszego regionu. W perspektywie lat 2014–2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mamy do dyspozycji 2,89 mld euro – stwierdził marszałek Struzik.

Ponadto jednym z głównych zadań samorządu w dalszym ciągu będzie niwelowanie dysproporcji rozwojowych w regionie, poprawa stanu dróg wojewódzkich, dalsze inwestowanie w rozwój spółek kolejowych – Kolei Mazowieckich, jak i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 

Wicemarszałkiem został Wiesław Raboszuk (KO).

– Najważniejszą sprawą jest wydatkowanie środków z Unii Europejskiej i oczywiście negocjacje przyszłej perspektywy finansowej. Będziemy chcieli w szerszym zakresie dążyć do tego, aby społeczeństwo mazowieckie jak najlepiej mogło korzystać z oferty kulturalnej, która będzie przedkładana nie tylko przez nas, ale również przez instytucje wspierane przez samorząd województwa – zapewnił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Funkcję wicemarszałka objął również Rafał Rajkowski (KO).

– Zasiadając na stanowisku członka zarządu, odpowiadającego za kwestie infrastruktury, miałem do dyspozycji budżet wielkości 90 mln zł. Dzisiaj, dzięki staraniom całego zarządu, również podległych mi departamentów, ten budżet jest na poziomie 570 mln zł. Obecnie mamy zadowalający, a nawet bardzo dobry stan dróg wojewódzkich, na poziomie dobrym jest ich 65–70 proc. Mamy zdiagnozowane potrzeby, jeżeli chodzi o ponad trzytysięczną sieć dróg w województwie mazowieckim – powiedział wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Troska o wykluczonych i grunty rolne

Członkami zarządu wybrano: Elżbietę Lanc (KO) oraz Janinę Ewę Orzełowską (PSL).

– Najważniejsze zadania dla zdrowia to działania nie tylko na rzecz inwestycji i zakupu koniecznej aparatury w naszych szpitalach, ale przede wszystkim zbudowanie programu związanego z promocją zdrowia. Jeśli chodzi o politykę społeczną, to najważniejsze są działania na rzecz wszystkich wykluczonych, niepełnosprawnych, seniorów w obszarze aktywności, ekonomii społecznej, ale przede wszystkim zbudowanie pilotażowego Domu Życia w Radomiu, który będzie przeznaczony dla niepełnosprawnych po 24. roku życia – wylicza członek zarządu Elżbieta Lanc.

– Chcielibyśmy dokończyć wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale również ogromną troską chcemy objąć Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Nie bez znaczenia jest też Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, który pilotażowo realizowaliśmy w poprzednim roku. Przygotowujemy programy, które mają wspomóc walkę z zanieczyszczonym powietrzem. Ogromnym wyzwaniem jest gospodarka odpadami – powiedziała w swoim wystąpieniu członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Zarząd poparły kluby radnych Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, odmówił tego klub Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z nowymi przepisami w tej sytuacji przewodniczącym Komisji Rewizyjnej będzie radny reprezentujący największy klub, który odmówił udzielenia poparcia zarządowi, czyli PiS.

 

Budżet na 2019 rok

Na drugim posiedzeniu sejmiku VI kadencji radni przystąpili do pracy nad projektem budżetu na 2019 r. Dochody zaplanowano na poziomie 3,26 mld zł. Znaczną jego część stanowić będą udziały w podatkach od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT). Oszacowano, że w 2019 r. do budżetu województwa z podatku CIT wpłynie 2,16 mld zł (wzrost o 3,8 proc. w stosunku do 2018 r.), natomiast z podatku PIT – 386,3 mln zł (o 16 proc. więcej w stosunku do planu PIT w 2018 r.). Subwencja oświatowa wyniesie 90,3 mln zł. Płatności z Unii Europejskiej blisko 222 mln zł, a dotacje celowe na programy operacyjne – 172,7 mln zł.

Plan wydatków wynosi ponad 3,32 mld zł. Najwięcej zarząd planuje przeznaczyć na transport i łączność 
– 1,3 mld zł, czyli 40 proc. ogółu wydatków. Na inwestycje zaplanowano przeszło 
1,1 mld zł, co stanowi 33 proc. ogółu wydatków. Wpłata do budżetu państwa w 2019 r. (tzw. janosikowe) pochłonie aż 509 mln zł. Na rezerwy budżetowe zarezerwowano ponad 173 mln zł. Nową pozycją w rezerwach jest budżet obywatelski, na który planuje się przeznaczyć 15 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie 65,2 mln zł. W 2019 r. na spłatę kredytów i wykup obligacji zarezerwowano 213,5 mln zł. Projekt budżetu województwa na 2019 r. skierowany został do dalszych prac w komisjach sejmikowych.

 

Z dyskusji nad budżetem

Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego

– Jest to budżet dobry. Nie jest to budżet marzeń, bo potrzeb jest więcej niż możliwości realizacji. Tych potrzeb, które zostały zgłoszone, a nie mogły się znaleźć w tym budżecie, jest stosunkowo niewiele, bo to jest około 200 mln zł i tak naprawdę, gdyby nie zwiększone „janosikowe”, które musimy płacić w roku 2019, to wszystkie potrzeby mogłyby być zrealizowane.

 

Artur Czapliński, radny województwa (PiS)

– 150 mln zł przeznaczonych jest na służbę zdrowia. Pytam, gdzie są te pieniądze? Szpital w Ciechanowie jest zadłużony w niewyobrażalny sposób, szpital wojewódzki w Płocku w fatalnej kondycji finansowej, jak również szpital w Gostyninie i szpital w Ostrołęce. (…)

Marszałek Adam Struzik odpowiada:

– Wszystkie nasze placówki ochrony zdrowia wydają rocznie miliard osiemset trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze, a 150 mln zł (…) to są wyłącznie wydatki inwestycyjne. (…) Pomagamy tym placówkom poprzez pożyczki, poręczenia kredytów, ale bezpośrednio nie możemy finansować zadań bieżących. Oprócz „janosikowego”, które płacimy, Mazowsze płaci od 2010 r. „janosikowe bis”. To są transfery z naszych składek ubezpieczeń zdrowotnych. W zeszłym roku była to kwota około 1,5 mld zł. Gdyby nie te pieniądze transferowane do innych województw, to nie mielibyśmy żadnego problemu z utrzymaniem naszych placówek. Ponieważ są tutaj na sali ludzie wpływowi, członkowie rządu, doradcy przywódcy waszej partii, to może byście się zastanowili nad tym, jak temu zaradzić, żeby Mazowsze nie pogrążało się, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w problemach, chociaż dostarcza w formie składki zdrowotnej najwięcej pieniędzy (…).

 

Mirosław Milewski, radny województwa (PiS)

– Zgłaszam poprawki. Pierwsza (…) dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, nowego, 
a niejako już bardzo starego (…) – pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do stacji Płock oraz budowa stacji Płock”. (…) Celem tego projektu jest zapewnienie obsługi kolejowej pomiędzy portem Modlin a miastem Płock z miastami, miejscowościami na trasie tej linii kolejowej. W ramach (…) kwoty 5 mln zł, proponuję, aby były kontynuowane czynności przygotowawcze, niezbędne uzgodnienia, oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji technicznej. 

Skarbnik Marek Miesztalski odpowiada:

– Budowa linii kolejowej Modlin-Płock jest naszym strategicznym zadaniem, tyle tylko, że inwestorem w tym zakresie są Polskie Linie Kolejowe. Walczymy z kolejnymi rządami o to, by ta inwestycja była wpisana do planów państwowych. (…) Sami tej linii nie będziemy budować. Jej koszt to ponad 1 mld zł.

 

Konrad Wojnarowski radny województwa (PSL)

– Jesteśmy u progu budżetu na nową politykę spójności na lata 2021–2027 (...). Chcę Państwu przypomnieć, że to ten Zarząd Województwa Mazowieckiego na czele z marszałkiem Adamem Struzikiem wywalczył dla nas podział statystyczny Mazowsza. Mam nadzieję, że będziemy traktowani w UE jako region wciąż rozwijający się (…), co będzie skutkować większymi środkami na wszelkie inwestycje (...) tak bardzo potrzebne, nie tylko dla województwa, ale poszczególnych samorządów: powiatów i gmin całego Mazowsza.

 

Prezydia komisji sejmikowych VI kadencji

 

Komisja Budżetu i Finansów: przewodniczący Mirosław Adam Orliński; wiceprzewodniczący – Ewa Białecka i Marcin Podsędek.

Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego: przewodniczący – Krzysztof Skolimowski; wiceprzewodniczący – Rafał Romanowski i Konrad Wojnarowski.

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego: przewodnicząca – Jadwiga Zakrzewska; wiceprzewodniczący – Michał Góras, Bożena Żelazowska.

Komisja Ochrony Środowiska: przewodniczący – Mirosław Augustyniak; wiceprzewodniczący – Bartosz Wiśniakowski i Wojciech Zabłocki.

Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej: przewodniczący – Piotr Kandyba; wiceprzewodniczący – Artur Czapliński i Paweł Obermeyer.

Komisja Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: przewodnicząca – Urszula Kierzkowska; wiceprzewodniczący – Mirosław Adam Orliński i Tomasz Zdzikot.

Komisja Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej: przewodniczący – Bożena Żelazowska; wiceprzewodniczący – Radosław Fogiel i Bartosz Wiśniakowski.

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich: przewodniczący – Leszek Przybytniak; wiceprzewodniczący – Piotr Kandyba i Rafał Romanowski.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu: przewodniczący – Maciej Lasek; wiceprzewodniczący – Mirosław Augustyniak, Michał Prószyński i Krzysztof Strzałkowski.

Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego: przewodnicząca – Izabela Ziątek; wiceprzewodniczący – Mirosław Milewski i Konrad Wojnarowski.

Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej: przewodniczący – Krzysztof Strzałkowski; wiceprzewodniczący – Paweł Obermeyer i Krzysztof Żochowski.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: przewodnicząca – Katarzyna Bornowska; wiceprzewodniczący – Andrzej Bittel i Konrad Wojnarowski.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Witold Kołodziejski; wiceprzewodniczący – Mirosław Augustyniak i Katarzyna Bornowska.

 

Projekt budżetu

Dochody blisko 3,26 mld zł

Wydatki ponad 3,32 mld zł

Deficyt przeszło 65 mln zł

Udział w podatkach CIT i PIT 2,55 mld zł (78 proc. planu dochodów)

Udział w podatku PIT 386,3 mln zł (o 16 proc. większe w stosunku do planu PIT w 2018 r.)

Udział w podatku CIT

 2,16 mld zł (wzrost o 3,8 proc. w stosunku do 2018 r.)

„janosikowe”

 509 mln zł (26 proc. wydatków bieżących)

 

Liczba wyświetleń: 355

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.