Mazowsze serce Polski nr 6/21

Miliony wsparcia od samorządu Mazowsza

2021.05.31 08:10 , aktualizacja: 2021.06.01 11:00

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • mężczyzna w garniturze siedzi przy biurku, w tle baner z herbem województwa Nad obradami sejmiku czuwał...
 • przy stole siedzi grupa osób, przed nimi monitory i kwiaty, w tle flagi Polski i Unii Europejskiej oraz ścianka z napisem Mazowsze Będzie kolejne duże...
 • w sali zabiegowej pracują lekarze w kombinezonach ochronnych Na wsparcie z budżetu...
 • na placu trwa egzamin na kartę rowerową. Na rowerze jedzie dziewczynka, pzygląda się jej starszy mężczyzna O stypendium mogą się...
 • drewniany kościół, na pierwszym planie ogrodzenie Radni dbają o mazowieckie...
 • uczennica pozuje do zdjęcia Uzdolnieni uczniowie...
 • wóz strażacki, w środku siedzi mężczyzna, przed autem stoi druhna Do ochotniczych straży...

Na kolejną dużą pomoc finansową z budżetu województwa mogą liczyć mazowieckie jednostki OSP, właściciele zabytkowych obiektów, sołectwa czy młodzi zdolni Mazowszanie.

 

Radni województwa rozdzielili blisko 50 mln zł na doposażenie i remonty jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, aktywizację sołectw, ochronę powietrza i mikroklimatu oraz renowację zabytków. Przyjęli również regulaminy przyznawania stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

15,6 mln zł dla OSP

Samorząd Województwa Mazowieckiego od wielu lat wspiera gminy w doposażaniu jednostek OSP, podnosząc w ten sposób jakość udzielanej przez nich pomocy. W tym roku na zakup samochodów, sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej oraz modernizację i budowę strażnic, jak również remonty samochodów sejmik przeznaczył 15,6 mln zł.

Ponad 7,6 mln zł samorząd Mazowsza przekaże 234 gminom na zakup lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, nowy sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochronną dla 337 jednostek OSP.

Dodatkowo radni zgodzili się na przekazanie pomocy finansowej 19 gminom na zakup dziewięciu średnich i ciężkich samochodów dla OSP (880 tys. zł), remont trzech samochodów (152 tys. zł) oraz zakup sprzętu i odzieży specjalistycznej (293,1 tys. zł).

Do 232 gmin trafi też blisko 5,5 mln zł na remont i modernizację części bojowej strażnic w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP-2021. Pomoc (1,2 mln zł) otrzyma również 5 gmin na rozbudowę i budowę strażnic (więcej na s. 4).

 

Sołectwa czekają zmiany za 12,6 mln zł

Po raz kolejny gminy dostaną z budżetu województwa dofinansowanie do projektów realizowanych z myślą o ich mieszkańcach. Radni przyjęli listy beneficjentów Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Na liście znalazło się 1276 zadań zgłoszonych przez 256 gmin na łączną kwotę 12,6 mln zł. W sołectwach wymieniane będzie oświetlenie uliczne, budowane place zabaw, altany, wiaty rowerowe i przystankowe, montowane panele fotowoltaiczne, remontowane remizy, świetlice, kapliczki, robione chodniki, zbiorniki wodne i realizowanych wiele innych cennych projektów.

 

11 mln zł, by chronić powietrze

W tym roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze wesprze finansowo 184 zadania na łączną kwotę blisko 11 mln zł. Program skierowany jest do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Jego głównym zadaniem jest polepszenie jakości powietrza i mikroklimatu na Mazowszu. Dofinansowanie otrzymały takie zadania jak: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła, zakup i montaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, akcje edukacyjno-informacyjne, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Poprawie warunków mikroklimatycznych sprzyjać będzie tworzenie:

 • ogrodów deszczowych w pojemnikach i w gruncie,
 • infiltracyjnych niecek retencyjnych,
 • naturalistycznych stawów retencyjnych oraz roślinnych wysp filtracyjnych, które przyczyniają się do zwiększania mikro i małej retencji,
 • instalacji systemów retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej (szkół, urzędów, przychodni itp.),
 • nowych terenów zieleni i rewitalizacja istniejących,
 • sieci stacji meteorologicznych.

 

Prawie 11 mln zł na renowację zabytków

W trosce o mazowieckie zabytki, radni przyznali w tym roku 10,75 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla 134 podmiotów. Dofinansowanie otrzyma 95 kościelnych osób prawnych (7,3 mln zł), 22 jednostki samorządu terytorialnego (1,8 mln zł), 7 osób fizycznych (639 tys. zł), 7 organizacji pozarządowych (646 tys. zł), 1 przedsiębiorca (150 tys. zł) i 2 inne podmioty (210 tys. zł).

 

6,6 mln zł na stypendia dla przyszłych lekarzy

Mazowiecki samorząd, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez samorząd zawodowy lekarzy i rosnące niedobory w zasobach kadr medycznych, zdecydował o uruchomieniu pilotażowego programu stypendialnego dla studentów uczelni medycznych na kierunku lekarskim w latach 2021–2023. Przewiduje się przyznanie 100 stypendiów studentom V i VI roku kierunku lekarskiego (2 tys. zł miesięcznie przez 9 miesięcy roku akademickiego). Mazowsze przeznaczy na ten cel w sumie 6,6 mln zł.

Warunkiem będzie m.in. zobowiązanie do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej po zakończeniu stażu podyplomowego oraz odpracowanie 12 miesięcy w jednym z 20 szpitali prowadzonych przez samorząd Mazowsza.

– Jesteśmy po rozmowach z dyrektorami szpitali marszałkowskich. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Potrzeby z zapewnieniem kadry medycznej są ogromne. Ten program stypendialny na pewno wesprze studentów i będzie zachętą do podjęcia pracy w naszych placówkach – powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa.

Ogłoszenie naboru o przyznanie stypendium ogłoszone zostanie do 30 czerwca.

 

2,8 mln zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów

Już po raz kolejny uczniowie klas VII i VIII oraz liceów ogólnokształcących będą mogli starać się o stypendium w ramach finansowanego przez UE projektu „Mazowiecki Program Stypendialny  dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022. Jego celem jest rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki w przedmiotach ogólnych. Nabór planowany jest we wrześniu br. Przyznanych ma być co najmniej 475 stypendiów w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie dla uczniów przeznaczono blisko 2,8 mln zł.

 

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Sejmik zaapelował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przeprowadzenie Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy w śladzie możliwie najbardziej zbliżonym do istniejącej drogi krajowej nr 50 na odcinku od Góry Kalwarii do Mińska Mazowieckiego z wykorzystaniem wybudowanego węzła na S17 i zaprojektowanej obwodnicy Kołbieli. Jak wyjaśniają radni, „obecnie planowany i prezentowany przez GDDKiA przebieg OAW prowadzi przez najcenniejsze, stanowiące jednolitą strukturę leśną, tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Realizacja tak zaplanowanej inwestycji spowodowałaby nieodwracalne i katastrofalne zmiany w zakresie hydrologii tego obszaru, jego form geologicznych, lasów, mokradeł, łąk, flory i fauny oraz ich szlaków migracyjnych. Ponadto wywołałaby radykalne pogorszenie stanu jakości powietrza, a także natężenie hałasu, zniszczenie obszarów chronionych prawem krajowym i prawem unijnym, innych terenów cennych przyrodniczo”.

Planowany tzw. wariant czerwony przebiega przez tereny Natura 2000 – Dolinę Środkowego Świdra, a także Bagna Całowanie. Rady powiatu otwockiego, gmin Wiązowna i Dębe Wielkie, Otwocka oraz ich zarządy zdecydowanie poparli koncepcję przebiegu obwodnicy po śladzie drogi nr 50 – jak wyjaśniła podczas posiedzenia radna powiatu otwockiego i członek zarządu stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” Jolanta Koczorowska.

Więcej na mazovia.pl.

 

Liczba wyświetleń: 20

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.