Mazowsze serce Polski nr 2/18

Będą nowe drogi powiatowe

2018.02.13 09:30 , aktualizacja: 2018.02.22 11:41
Autor: Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk
samochód jedzie po ośnieżonej drodze Dzięki pomocy Samorządu...

Znamy listę projektów, które otrzymają wsparcie z budżetu Samorządu Województwa  Mazowieckiego na modernizację dróg powiatowych.

 

Budujemy spójny system

Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych (MIWDL) skierowany jest do powiatów województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Na dofinansowanie mogły liczyć przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy systemu transportowego subregionu oraz zapewniające spójność z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Na liście znalazło się 36 projektów dotyczących przebudowy dróg lokalnych na łączną kwotę 100,5 mln zł. Środki finansowe na ich realizację zaplanowano w budżecie województwa mazowieckiego na 2018 r. i 2019 r.

 

– Po kilku latach przerwy wróciliśmy z programem skierowanym do powiatów. Mamy świadomość, że stan dróg w naszym województwie wciąż wymaga poprawy. Niestety, samorządy lokalne bardzo często nie dysponują wystarczającymi środkami, które mogłyby na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja, by im pomóc. Powiaty zgłosiły 36 odcinków dróg i, co mnie szczególnie cieszy, uda się je wszystkie dofinansować – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Zasady ubiegania się

Wnioski mogły dotyczyć budowy i przebudowy dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ich ciągach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Można więc było uwzględnić np. zatoki przystankowe, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjną, kanalizację deszczową, przejścia dla zwierząt. Maksymalny poziom dofinansowania określono na 60 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 4,2 mln zł. Minimalny wkład własny nie mógł być niższy niż 40 proc. kosztów kwalifikowanych zadania i nie mógł pochodzić z innych instrumentów wsparcia projektów drogowych finansowanych z funduszy UE lub Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

–Wybraliśmy drogę o największym znaczeniu i natężeniu ruchu. Stanowi ona potencjalną alternatywę dla drogi krajowej nr 9 Radom–Ostrowiec Świętokrzyski. Wiele osób, nie tylko naszych mieszkańców, z niej korzysta. Cieszę się i jednocześnie bardzo dziękuję, że samorząd województwa znów wspiera powiaty. Pamiętamy lata, gdy ta pomoc była regularna w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Mam nadzieję, że jest to dobry początek i prognostyk na przyszłość. Dzięki takim inicjatywom mamy większe szanse na poprawę sieci naszych dróg – ocenia starosta lipski Roman Ochyński.

 

Dotacja będzie wypłacana w dwóch transzach – pierwsza w 2018 r. po podpisaniu umowy, natomiast druga na wniosek beneficjenta, nie wcześniej niż po 1 stycznia 2019 r. oraz po pozytywnej weryfikacji rozliczenia pierwszej transzy dotacji przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie.

 

Powiaty mają czas na realizację projektów do 30 czerwca 2019 r., ostateczny termin rozliczenia otrzymanej dotacji (w tym zwrotu niewykorzystanej jej części) upływa 31 sierpnia 2019 r.

 

 

W tym roku uruchomiliśmy duże wsparcie na drogi z budżetu województwa, ale pamiętajmy, że pomocne są też przekazywane przez nas środki unijne. O tym, jak wielkie są potrzeby samorządów w kwestii inwestycji drogowych, świadczy chociażby fakt, że wnioskowana kwota składanych w ramach RPO WM projektów zawsze przekraczała dostępną alokację.  Uruchomiony pod koniec zeszłego roku program jest uzupełnieniem prowadzonych przez nas działań w obszarze poprawy stanu dróg lokalnych. Wiele już udało się zrobić dzięki środkom unijnym. Tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 z działania 3.1 do mazowieckich beneficjentów trafiły ponad 2 mld  zł! W trwającej obecnie perspektywie z działania 7.1 do lokalnych samorządów popłynie blisko 190 mln zł – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

 

Dofinansowane projekty

Każdy z powiatów1 zrealizuje jeden projekt. Są to przebudowy dróg:

 • powiat białobrzeski – nr 1126W Białobrzegi–Mikówka–Brzeska Wola,

 • powiat ciechanowski – nr 1237W Ciechanów–Opinogóra Górna–Długołęka,

 • powiat garwoliński – nr 2246W Stara Wieś–Wólka Dłużewska–Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki w połączeniu z drogą nr 1314W Parysów–Puznówka–Jaźwiny do drogi nr 805,

 • powiat gostyniński– nr 1450W Gostynin–Lipianki w miejscowościach Choinek, Nagodów i Gostynin,

 • powiat grodziski – ul. Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi nr 1504W w miejscowościach Radonie i Adamowizna,

 • powiat grójecki – nr 1604W Szczęsna–Rożce we wsi Bikówek,

 • powiat kozienicki – nr 1712W odcinek Wola Chodkowska–Brzóza,

 • powiat lipski – nr 3536W Odechów–Kowalków–Sienno–Sarnówek od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747,

 • powiat łosicki – nr 2049W od drogi nr 19 w Dzięciołach do stacji kolejowej Niemojki,

 • powiat makowski – nr 3227W Przasnysz–Baranowo,

 • powiat miński – nr 2230W Mińsk Mazowiecki–Cegłów–Mrozy,

 • powiat nowodworski – nr 2409W od drogi krajowej nr 62 do Nasielska,

 • powiat ostrowski – nr 2614W Zaręby Kościelne–Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 2657W,

  powiat otwocki – nr 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku,

 • powiat płocki – nr 2951W wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

 • powiat płoński – nr 3743W Zawidz–Osiek–Włostybory–Koziebrody–Raciąż,

 • powiat pruszkowski – nr 3114W ul. Regulska w Regułach od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach,

 • powiat przasnyski – nr 3238W Przasnysz–Leszno–Gostkowo–Karniewo–Przemiarowo,

 • powiat przysuski – nr 3303W Ruszkowice–Zdonków–Ryków,

 • powiat pułtuski – nr 3403W na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza–Lipniki Stare,

 • powiat radomski – nr 3566W Konary–Mniszek (II etap),

 • powiat sierpecki – nr 5201W relacji Bonisław–Kędzierzyn (gm. Gozdowo),

 • powiat sokołowski – nr 3929W na odcinku Kobylany Górne–granica powiatu na terenie gminy Repki,

 • powiat szydłowiecki – nr 3561W Krzcięcin–Szydłowiec,

 • powiat węgrowski – nr 4201W Pogorzelec–Barchów od drogi krajowej nr 50,

 • powiat zwoleński – nr 4528W Zwoleń–Baryczka,

 • powiat żuromiński – nr 4609W Osówka–Lubowidz,

  oraz:

 • powiat mławski – poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi nr 2369W na terenie Mławy – etap I,

 • powiat ostrołęcki – rozbudowa drogi nr 2519W Kadzidło–Łyse–Łączki na terenie gminy Łyse,

 • powiat piaseczyński – rozbudowa drogi nr 2826W ul. Wiekowej Sosny na odcinku od ul. Pionierów do ronda, w Zalesiu Górnym, gmina Piaseczno,

 • powiat siedlecki – rozbudowa drogi nr 3617W na odcinku granica m. Siedlce–Golice,

 • powiat sochaczewski – „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – etap I”,

 • powiat warszawski zachodni – rozbudowa drogi nr 4128W ul. Izabelińska (gm. Stare Babice) i ul. Sienkiewicza (gm. Izabelin) oraz drogi nr 4130W ul. 3 Maja (gm. Izabelin),

 • powiat wołomiński – rozbudowa ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach,

 • powiat wyszkowski – budowa drogi nr 4414W na odcinku Wyszków–Rybno–Kręgi–Somianka – etap III,

 • powiat żyrardowski – rozbudowa drogi nr 3837W w ramach projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki – etap III.

   

Ciekawostka

W Polsce sieć dróg publicznych tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 95,4 proc. tych dróg (400 848 km) jest zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zarządcami są odpowiednio:

 • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

 • dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,

 • dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,

 • dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),

 • w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

 

Liczba wyświetleń: 298

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.