Mazowsze serce Polski nr 2/19

Inwestycje na Mazowszu

2019.02.25 08:20 , aktualizacja: 2019.02.26 09:46

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • montaż kolektów na spadzistym dachu Dzięki unijnym środkom w...
  • urządzenia stoją na stole Nowoczesne urządzenia do...
  • budynek od frontu Dawna willa dyrektora...
  • Nowe wyposażenie OSP...
  • budynek od strony dziedzińca Trwa termomodernizacja...
  • jedno z pomieszczeń w któym trwają remontowe Realizacja projektu poprawi...
  • przy stoliku siedzą przedszkolaki i malują farbami Są pieniądze na tworzenie...

E-usługi w gminach Karczew i Wiązowna

Komunikacja online, portal inwestora, digitalizacja archiwalnych zasobów kulturalnych oraz modernizacja stron internetowych urzędów – to założenia projektu unijnego. W praktyce mieszkańcy będą mieli możliwość płacenia podatków online czy wnoszenia w ten sposób opłat za wywóz śmieci. W gminie Wiązowna będzie możliwa internetowa rezerwacja biletów w miejscowym centrum kultury. Realizacja projektu potrwa około 1,5 roku.

Wartość: 2,8 mln zł

Dofinansowanie: 1,7 mln zł

Beneficjent: gmina Karczew (powiat otwocki)

Źródło: RPO WM 2014–2020

 

LUCAS pomoże ratować życie

Ostrołęcki „Meditrans” wzbogacił się o 12 nowoczesnych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS 3. Ich zakup sfinansował samorząd Mazowsza. Urządzenie automatycznie i bezustannie wykonuje masaż serca, jest niezwykle precyzyjne i zapewnia stały rytm uciśnięć. Pozwala też na skuteczne prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej nawet w trakcie przenoszenia lub przekazywania pacjenta innej jednostce lub w czasie transportu z miejsca zdarzenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzięki temu personel medyczny może się skupić na prowadzeniu innych czynności ratujących życie bądź udzielać pomocy medycznej innym poszkodowanym. Urządzenia trafią do podstawowych zespołów ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku, Kadzidle, Czerwinie, Szulborzu Wielkim, Małkini Górnej, Chorzelach, Jednorożcu oraz do specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Ostrołęce, Pułtusku i Myszyńcu.

Wartość: 670 tys. zł

Dofinansowanie: 630 tys. zł

Beneficjent: SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce

Źródło: budżet województwa mazowieckiego

 

Obniżą niską emisję

Redukcja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, a także czystsze powietrze – to założenia projektu partnerskiego czterech gmin wschodniego Mazowsza: Starej Kornicy, Dobrego, Jakubowa oraz Stanisławowa. Na 436 budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej pojawi się blisko 300 kolektorów słonecznych i 176 fotowoltaicznych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii.

Wartość: 7 mln zł

Dofinansowanie: 4,4 mln zł

Beneficjent: gmina Stara Kornica (powiat łosicki)

Źródło: RPO WM 2014–2020

 

Ocieplają szkołę w Zegrzu

Trwa termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu. Prace objęły m.in. docieplenie ścian zewnętrznych starej części budynku szkoły, stropodachu oraz dachu i podłogi sali gimnastycznej. Wymienione będą też okna. Pozyskane dofinansowanie umożliwi również modernizację systemu ogrzewania oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Realizacja projektu poprawi komfort pobytu w placówce i obniży koszty związane z jej utrzymaniem – ogrzewaniem zimą i chłodzeniem obiektu latem.

Wartość: 2,7 mln zł

Dofinansowanie: 1,4 mln zł

Beneficjent: miasto i gmina Serock (powiat legionowski)

Źródło: RPO WM 2014–2020

 

Strażacy OSP Jabłonna Lacka coraz lepiej wyposażeni

Za przyznane z budżetu województwa wsparcie druhowie zakupili sprzęt specjalistyczny w postaci: kamery termowizyjnej, silnika zaburtowego oraz uniwersalnego narzędzia hydraulicznego, czyli wyważacza do drzwi z pompą i wężem. Otrzymali też dotację na remont dachu strażnicy. Nowe wyposażenie usprawni prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wartość: 66 tys. zł

Dofinansowanie 66 tys. zł

Beneficjent gmina Jabłonna Lacka (powiat sokołowski)

Źródło: budżet województwa mazowieckiego

 

Udana modernizacja w Pionkach

Dzięki środkom unijnym dawna willa dyrektora naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach odzyskała swoją świetność. Obiekt jest jednym z najcenniejszych zabytków stanowiących materialny dokument najważniejszego etapu rozwoju miejscowości (lata 1922–1939). Obecnie mieści się w nim filia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Dofinansowanie przeznaczono na wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, okien i drzwi oraz nową elewację. Gruntowny remont objął wszystkie pomieszczenia. Zamontowano windę i podjazd dla niepełnosprawnych, a wokół budynku powstały ciągi pieszo-jezdne. Inwestycja umożliwiła rozszerzenie działalności biblioteki: o organizację wystaw malarstwa, rzeźby i fotografii oraz sztuki ludowej, spotkania z artystami, koncerty muzyczne, wieczory poezji czy projekcje filmowe.

Wartość 4 mln zł

Dofinansowanie: 3,3 mln zł

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Źródło: RPO WM 2014–2020

 

Pieniądze do wzięcia/Ogłoszenie o naborze wniosków

Więcej miejsc w przedszkolach

Działające przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego mają szansę zyskać fundusze na utworzenie dla dzieci nowych miejsc, np. w wolnych pomieszczeniach w szkołach, w żłobkach, w domach kultury czy ośrodkach zdrowia. Finansowaniem objęte będzie też przystosowanie istniejących miejsc lub programu zajęć do potrzeb przedszkolaków z niepełnosprawnościami. To dwa podstawowe zadania, które mają zapewnić lepszy dostęp do edukacji przedszkolnej i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami. Środki europejskie będzie można przeznaczyć m.in. na dostosowanie lub adaptację pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia (np. mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu komputerowego), zakup pomocy dydaktycznych czy specjalistycznego sprzętu, przykładowo do prowadzenia terapii, a także na budowę i wyposażenie placu zabaw. Przez maksymalnie 12 miesięcy dofinansowana może być również działalność bieżąca nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc (m.in. koszty wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników, koszty żywienia dzieci, wydłużenie godzin pracy przedszkoli i innych placówek, podwyższanie kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, szczególnie ze względu na trudności rozwojowe). Projekty trzeba będzie zrealizować w ciągu 18 miesięcy.

Ogólna pula środków: 9,3 mln zł

Termin składania wniosków: do 20 marca br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: III kwartał 2019 r. (termin orientacyjny)

Beneficjenci: samorządy oraz inne instytucje/osoby będące organami prowadzącymi publiczne lub niepubliczne ośrodki wychowania przedszkolnego.

Maksymalny poziom dofinansowania: 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Minimalna wartość projektu: 100 tys. zł

Działanie: 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

 

Regulaminy, wyjaśnienia i szkolenia

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wniosek o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0, dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek trzeba potwierdzić podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w punktach informacyjnych funduszy europejskich:

w Warszawie, tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38 (w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00),

w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach (w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00),

przez infolinię 0 801 101 101,

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań przedstawiane są założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonych naborów. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

 

Liczba wyświetleń: 191

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.