Mazowsze serce Polski nr 3/19

Na co może liczyć maturzysta?

2019.03.18 09:50 , aktualizacja: 2019.03.19 14:30

Autor: Dorota Mądral, Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Zdjęcie profilowe Janiny Ewy Orzełowskiej Janina Ewa Orzełowska,...
  • Zdjęcie profilowe radnego Konrad Wojnarowski,...
  • Zdjęcie profilowe. Kobieta w okularach Mariola Mońko, dyrektor LO...
  • Urzędnik w stroju oficjalnym Arkadiusz Boruszewski,...
  • Zdjęcie profilowe. Urzędniczka w strofu oficjalnym Magdalena...
  • Zdjęcie profilowe. Kobieta w okularach dr inż. Marzenna...

Poziom nauczania matematyki w szkołach nie jest zadowalający. NIK zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszenie obowiązkowej matury z tego przedmiotu. Jaki może być rachunek braku rachunków na egzaminie? Zapytaliśmy o to samorządowców, ekspertów i nauczycieli.

 

Janina Ewa Orzełowska

członek zarządu województwa mazowieckiego

Niskie wyniki maturalne z matematyki absolutnie nie powinny być powodem jej likwidacji, a narzędziem do poprawy skuteczności nauczania. Matematyka jest trudna i wymaga dużo wysiłku, ale trzeba ją umieć. Współczesny świat w dużej mierze jest oparty na technologiach cyfrowych. Umiejętności matematycznego myślenia pozwalają rozwijać, uporządkować oraz planować proces twórczy.

 

Konrad Wojnarowski

wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uczniowie woleliby pewnie, aby takiego obowiązku nie było, ale pracodawcy sądzą inaczej. Jestem prawnikiem z wykształcenia, a w liceum kończyłem profil fizyczno-matematyczno-informatyczny. Nauka przedmiotów ścisłych poszerzyła moje horyzonty. Co do obowiązkowej matury z matematyki, jest to kwestia do rozwiązania na podstawie konsultacji społecznych z wieloma środowiskami.

 

Mariola Mońko

dyrektor LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie

Wszyscy uczniowie naszego liceum przystępują do egzaminu z matematyki i nie mają z tym przedmiotem większych trudności. Powinno się wrócić do wcześniejszegorozwiązania: uczniowie liceów ogólnokształcących zdają matematykę na poziomie podstawowym, a techników – rozszerzonym. Zabranie matematyki z egzaminu maturalnego będzie krzywdą dla uczniów.

 

Arkadiusz Boruszewski

starosta gostyniński

Matematyka jest podstawą wielu przedmiotów i dziedzin. Na maturze powinna być obowiązkowa. Nie wszyscy są uzdolnieni w tym kierunku, ale dobrze, aby zdawali matematykę przynajmniej na poziomie podstawowym. Przyznam, że nie przepadałem za tym przedmiotem, ale maturę zdawałem. Dzięki temu na studiach radziłem sobie dużo lepiej niż inni, którzy matury z tego przedmiotu nie zdawali.

 

Magdalena Kielewicz--Kaczyńska

kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce

Nie widzę żadnych argumentów, które miałyby przemawiać za wycofaniem matematyki z matury. Już kiedyś tak się stało i korzyści to nie przyniosło. Matematyka rozwija logiczne myślenie, które jest podstawą kształcenia. Raport NIK wskazuje, że metody nauczania nie są skuteczne, co potwierdzają również inne badania. To sygnał, że należy położyć jeszcze większy nacisk na zmianę sposobów nauczania. Nie wyobrażam sobie, aby zabrakło matematyki na maturze w społeczeństwie opartym na wiedzy i nowych technologiach.

 

dr inż. Marzenna Dąbrowska-Mróz

UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu

Matematyka powinna być na maturze. To nauka logicznego myślenia, gimnastyka dla mózgu. Dzięki niej rozwijamy kreatywność oraz otwartość umysłu na innowacyjne rozwiązania. Potrzebna jest w życiu codziennym, nie mówiąc o rozwiązaniach inżynierskich czy informatycznych. Studenci, którzy zdawali obowiązkową maturę z matematyki, mają trochę lepsze przygotowanie niż ich poprzednicy, więc to też jest argument za. Już w średniowieczu matematyka była zaliczana do „siedmiu umiejętności godnych człowieka wolnego”. Dziś jest to bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

Liczba wyświetleń: 331

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.