Mazowsze serce Polski nr 3/20

Koronawirus. Samorząd Mazowsza uruchamia rezerwę kryzysową

2020.03.16 15:10 , aktualizacja: 2020.03.24 12:39

Autor: Redakcja MsP, Wprowadzenie: Dorota Mądral

 • Zasady dezynfekcji rąk w formie graficznej Pobierz: Zasady dezynfekcji rąk w formie graficznej Jak skutecznie dezynfekować...
 • Członek zarządu Elzbieta Lanc przemawia podczas spotkania z wojewodą mazowieckim Pobierz: Członek zarządu Elzbieta Lanc przemawia podczas spotkania z wojewodą mazowieckim W spotkaniu z kierownikami...
 • Marszałek Adam Struzik siedzi przy stole w otoczeniu dwóch urzędników Pobierz: Marszałek Adam Struzik siedzi przy stole w otoczeniu dwóch urzędników Marszałek Adam Struzik (na...
 • Zasady kwarantanny w formie graficznej Pobierz: Zasady kwarantanny w formie graficznej Zasady kwarantanny w...

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że epidemię koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19, można traktować jako pandemię. To oznacza, że nowy wirus powoduje przedłużające się epidemie w wielu regionach świata. Musimy postępować racjonalnie, zachowując spokój.

 

W stanie podwyższonej gotowości pozostaje Zarząd Województwa Mazowieckiego. Podczas specjalnych posiedzeń omawia sytuację związaną z koronawirusem. 12 marca podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy kryzysowej i zakupieniu z niej dodatkowego sprzętu dla szpitali.

– Nasze szpitale są w gotowości. Zgłosiły do wojewody zapotrzebowanie na niezbędny, dodatkowy sprzęt i środki ochrony osobistej. Ponieważ wszystkiego nie uda się zakupić z dotychczas przekazanych przez wojewodę pieniędzy, postanowiliśmy uruchomić rezerwę kryzysową – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zgodnie z decyzją rządu wszystkie wydarzenia kulturalne, także te w instytucjach podlegających samorządowi województwa, zostają odwołane do 25 marca br. Swoją aktywność zawieszają także szkoły i biblioteki podległe samorządowi. Również sam urząd marszałkowski ogranicza spotkania z udziałem gości zewnętrznych do minimum.

– Zgodnie z decyzją rządu w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia, odwołane zostały wszystkie planowane w naszych instytucjach kultury wydarzenia i imprezy. Trzeba też podjąć odpowiedzialną decyzję, że ograniczamy naszą aktywność zewnętrzną, czyli wszelkiego rodzaju spotkania, konsultacje, tak aby nie narażać mieszkańców. Ta sytuacja jest dla nas wszystkich swoistym testem odpowiedzialności. Współpraca ponad podziałami jest absolutnie konieczna – dodaje marszałek Struzik.

 

Sytuacja w szpitalach

14 marszałkowskich szpitali, z 59 wskazanych przez wojewodę, znalazło się na liście placówek, na które nałożono stan podwyższonej gotowości.

– Szpitale stają coraz częściej przed bardzo trudnym wyborem. W hurtowniach brakuje podstawowych pakietów indywidualnej ochrony biologicznej oraz masek z filtrem, co powoduje, że wkrótce szpitale nie będą mogły przeprowadzać planowanych zabiegów. W odpowiedzi na zapytanie wojewody, nasze placówki zgłosiły do służb wojewody zapotrzebowanie m.in. na respiratory, termometry bezdotykowe, pakiety ochrony indywidualnej, nebulizatory, sprzęt specjalistyczny służący m.in. do transportu osób z podejrzeniem koronawirusa. W sumie ich koszt oszacowany został na ponad 23 mln zł. Niestety, otrzymaliśmy tylko 3,1 mln zł, co jest wycinkiem z tego, o co wnioskowały szpitale – mówi członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Aby pomóc szpitalom, zarząd województwa podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy kryzysowej w celu pilnego doposażenia szpitala zakaźnego oraz innych placówek m.in. w respiratory, ECMO, urządzenia do dekontaminacji i dezynfekcji, sprzęt RTG oraz środki ochrony osobistej. W sumie na ten cel samorząd województwa przeznaczy 6,5 mln zł.

 

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u około 15–20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2–3 proc. chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne schorzenia, w szczególności przewlekłe.

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz trzy warunki, które świadczą o ryzyku:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności.

Gdy zaobserwujemy u siebie te objawy lub mieliśmy kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie, powinniśmy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji dostępna na stronie GIS) lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Jak zminimalizować ryzyko zakażenia?

Jest kilka podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

 • Często myj ręce
 • Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu – min. 60 proc. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na dłonie. Dlatego częste ich mycie zmniejsza ryzyko zakażenia.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
 • Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
 • Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego trzeba go regularnie dezynfekować (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
 • Należy zachować co najmniej 1–1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 • lOdżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
 • Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij około 2 litrów płynów (najlepiej wodę).
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
 • Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i Ministerstwa Zdrowia. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

Wsparcie dla marszałkowskich szpitali (stan na 13 marca)

 • 6,3 mln zł uruchomił Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach rezerwy kryzysowej na doposażenie marszałkowskich szpitali
 • 3,1 mln zł przekazał wojewoda mazowiecki na zaopatrzenie szpitali (samorząd Mazowsza wnioskował o 23 mln zł)

Za działania związane z walką z epidemią odpowiada strona rządowa – na Mazowszu koordynuje je wojewoda mazowiecki. Samorząd województwa aktywnie włącza się w usprawnienie niesienia pomocy medycznej.

 

Gdzie szukać informacji?

 • Bieżące komunikaty publikowane są na stronach Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl/) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
 • Decyzje dotyczące pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego należy śledzić na www.mazovia.pl.

Liczba wyświetleń: 107

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.