Mazowsze serce Polski nr 4/18

Dzień Strażaka na Placu Piłsudskiego

2018.04.18 07:30 , aktualizacja: 2018.04.18 11:02

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • strazacy w wieloszeregu Strażacy w trakcie...
  • postać do pasa Radny Krzysztof Grzegorz...
  • zdjęcie legitymacyjne Radny Radosław Fogiel
  • półzbliżenie Radny Zbigniew Gołąbek
  • zbliżenie Radny Marian Piłka

Radni przegłosowali stanowiska dotyczące organizacji Dnia Strażaka oraz zatrudniania cudzoziemców. Uchwalili m.in. podział dotacji w ramach programu OSP-2018 oraz regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych.

 

Dzień Strażaka

Sejmik wyraził „stanowczy sprzeciw w związku z odmową wyrażenia zgody przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na zorganizowanie 4 maja 2018 r. przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystych obchodów Dnia Strażaka. (…) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych to największa organizacja pozarządowa w kraju, a strażacy ochotnicy cieszą się szacunkiem milionów Polaków. Międzynarodowy Dzień Strażaka – ustanowiony 4 maja – był obchodzony w latach wcześniejszych wspólnie przez Ochotniczą i Państwową Straż Pożarną, w tym także na placu Piłsudskiego, co nie budziło wówczas żadnych wątpliwości. W bieżącym roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki, poprzez decyzję odmowną odnośnie miejsca uroczystości, odbiera też ochotniczym strażom pożarnym możliwość uczczenia w odpowiedniej oprawie (właściwej dla placu Piłsudskiego) Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Dniu Strażaka zaplanowano wręczenie odznaczeń i uhonorowań dla OSP, mających 100 lat i więcej” – czytamy w stanowisku. Sejmik przyjął je głosami radnych PSL i PO. W głosowaniu nie wzięli udziału radni PiS.

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Radni przyjęli też stanowisko, w którym wyrazili zaniepokojenie „informacjami dotyczącymi wprowadzenia utrudnień od 1 stycznia 2018 r. w zatrudnianiu pracowników sezonowych i obcokrajowców oraz w pozyskiwaniu wiz do pracy w gospodarstwach rolnych”. Obawiają się, że nowe przepisy mogą „osłabić konkurencyjność gospodarstw na bardzo wymagającym rynku europejskim i światowym” [1]

 

OSP-2018

W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przekaże ochotniczym strażom pożarnym 8 mln zł na zakup nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem zamontowanym na stałe (dotacja do 130 tys. zł), lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych (dotacja do 70 tys. zł) oraz sprzętu specjalistycznego. Pieniądze trafią do jednostek, które spełniają kryteria lub pretendują do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach konkursu wpłynęły 262 wnioski na kwotę ponad 12 mln zł. W pierwszej turze komisja wybrała  wnioski na 3 ciężkie, 41 średnich oraz 13 lekkich samochodów na łączną kwotę 6,2 mln zł. W drugiej turze pieniądze zostaną rozdysponowane na kolejne zakupy, w tym sprzęt specjalistyczny. Radni zgodzili się na zaproponowany przez zarząd podział środków.

 

Stypendia dla uczniów

Sejmik przyjął regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów z wysokimi osiągnięciami w przedmiotach zawodowych i ogólnych w roku szkolnym 2018/2019. Jest to projekt finansowany z funduszy europejskich, w ramach którego planuje się przyznać aż 482 stypendia.

 

Mak i konopie

Na podstawie zgłoszeń urzędów gmin, radni określili powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych. Mak uprawiany będzie jedynie w gminie Sanniki na powierzchni 3 ha. Konopie – aż na 760 ha m.in. w gminach Drobin (300 ha), Korczew, Ostrów Mazowiecka, Przesmyki (po 100 ha) oraz Regimin (65,6 ha) i Wierzbica (30 ha).

 

Fundusz dla niepełnosprawnych

Sejmik uchwalił podział środków pochodzących z PFRON w 2018 r. Na roboty budowlane przeznaczono 5,9 mln zł, a na dofinansowanie tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – blisko 4,7 mln zł. Fundacje i organizacje pozarządowe będą mogły wykorzystać 1,5 mln zł na projekty dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli również zmiany w budżecie województwa na 2018 r. oraz uchwały zmieniające rozporządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodzili się na zwołanie sesji sejmiku w Płocku oraz przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przekazali 6 skarg na uchwałę w sprawie „Podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie”. Do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu skierowano projekt stanowiska dotyczący dofinansowania ze środków budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego, obejmujący finansowanie publicznego transportu zbiorowego.

 

 

Głos radnych – O zakazie organizacji Dnia Strażaka wydanym przez wojewodę

 

Radosław Fogiel Prawo i Sprawiedliwość

Wojewoda twierdzi, że to kwestie techniczne związane z tym, że 3 maja mamy obchody święta państwowego, 5 mieliśmy mieć centralny Dzień Strażaka. Jest to problem techniczny. Nie wnikam w to. W każdym razie OSP w żaden sposób nie zostały poszkodowane. Minister spraw wewnętrznych i administracji nakazał komendantowi głównemu PSP zaproszenie (...) OSP do wspólnych obchodów Dnia Strażaka 5 maja, co wydaje mi się, że konflikt wygasza. (...) Propozycja Klubu PiS polega wyłącznie na tym, aby nie zaogniać konfliktów, wyrazić jasne poparcie dla organizacji przez OSP swoich obchodów 4 maja. Nikt tego nie neguje. Chodzi jedynie o dobór słów.

 

 

Krzysztof Strzałkowski Platforma Obywatelska

Wimieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym powiedzieć, że w całej rozciągłości popieramy stanowisko przedstawione przez marszałka. Ochotnicze straże pożarne stanowią absolutny filar służb reagujących na zagrożenia kryzysowe. Pokazały to niejednokrotnie. Doprawdy trudno nam zrozumieć, jak organ administracji, którym jest wojewoda, odpowiadający za bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia kryzysowego, jest w stanie z jednej strony za te ważne zadaniaodpowiadać, z drugiej strony w sposób symboliczny obrażać i nie doceniać funkcji, jaką pełnią strażacy ochotnicy.

 

Marian Piłka Prawica Rzeczpospolitej

Chciałbym się przyłączyć do dezaprobaty decyzji wojewody, dlatego że jest to coś zupełnie zdumiewającego. Straże pożarne chcą się włączyć w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiemy, że wiele z tych straży powstawało w okresie I wojny światowej i później po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. (...) Bez nich trudno sobie wyobrazić życie polskich miast i miasteczek. (...) Dlatego myślę, że należałoby oczekiwać od premiera wyciągnięcia pewnych konsekwencji wobec wojewody, który dopuścił się tak rażącego naruszenia dobrych obyczajów. (...) mamy tutaj do czynienia z próbą celowego – w moim uznaniu – jątrzenia społeczeństwa.Tego w żaden sposób nie można zaakceptować.

 

Zbigniew Gołąbek Polskie Stronnictwo Ludowe

Straż nie może nikogo dzielić, straż powinna łączyć i my współdziałamy z Państwową Strażą Pożarną profesjonalnie (...). Ten problem nie wziął się od wojewody. Ten problem wziął się stąd, że w „Przeglądzie Pożarniczym” wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny PSP zaczęli mówić o dzieleniu strażaków. (...) My jako strażacy ochotnicy, a mówię o tym jako członek władz wojewódzkich i krajowych OSP, (...) na co dzień współpracę mieliśmy prawidłową, stąd też zdziwiliśmy się, że takie pismo w tej sprawie akurat jest i ono troszeczkę boli. Jakkolwiek uważamy, że był to błąd techniczny. Przedwczoraj odbyło się spotkanie na szczeblu ministra spraw wewnętrznych i kierownictwa zarządu głównego (...). Dzisiaj jesteśmy przygotowani na każdy wariant obchodów święta.

 

 

[1] Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze, w artykule „Kto zbierze nasze jabłka?” na str. 28–29

Liczba wyświetleń: 163

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.