Mazowsze serce Polski nr 4/19

Sejmik rozdzielił pieniądze

2019.04.16 11:25 , aktualizacja: 2019.04.17 08:12

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • przy stolikach siedzą radni Radni podjęli wiele ważnych...
 • zdjęcie portretowe mężczyzny w garniturze Skarbnik Marek Miesztalski,...
 • widok na salę, przy stoliku siedzą radni Pieniądze na kilka...
 • zdjęcie portretowe mężczyzny w garniturze Radny Mirosław Milewski,...
 • radni siedzą przy stolikach Wiele dyskusji wywołał...
 • zdjęcie portretowe mężczyzny w garniturze Krzysztof Grzegorz...
 • radni słuchają przemówienia kobiety stojącej przy mównicy Budzącą emocje kwestią...
 • zdjęcie portretowe kobiety Radna Bożena Żelazowska,...

Dokapitalizowanie lotniska w Modlinie, mazowieckie programy wsparcia, inwestycje w szpitalach, instytucjach kultury i placówkach oświatowych – m.in. te projekty będą możliwe do realizowania dzięki zwiększeniu wydatków.

 

Przyjmując nowelizację uchwały budżetowej, radni zgodzili się na dokapitalizowanie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin kwotą 50 mln zł. Pieniądze umożliwią niezbędne: modernizacje, rozbudowę terminala pasażerskiego i wyremontowanie dróg kołowania.

– To z jednej strony olbrzymia szansa dla ludzi, którzy podróżują po całej Europie. (…) z drugiej szansa dla gmin i powiatów sąsiadujących z lotniskiem. Do dziś w okolicy lotniska udało się utworzyć  kilka tysięcy miejsc pracy. Przypomnę, że zainwestowaliśmy tu ponad 450 mln zł pieniędzy publicznych. Ze względu na ciągłość projektów unijnych port musi funkcjonować i rozwijać się co najmniej do roku 2022 – zaznaczył marszałek Adam Struzik. – Dzisiaj port obsługuje ponad 3 mln pasażerów rocznie. Pilnie potrzeba rozbudować infrastrukturę, w tym terminal, żeby zwiększyć przepustowość do 6 mln podróżnych – dodał marszałek.

Uchwałę intencyjną, w sprawie jednostronnego dokapitalizowania spółki przez województwo, udziałowcy (województwo mazowieckie, Agencja Mienia Wojskowego, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, gmina Nowy Dwór Mazowiecki) przyjęli w pierwszej połowie marca.

 

Zmiany w budżecie

Sejmik zwiększył wydatki na 2019 r. o 289,5 mln zł. W tym blisko 79 mln zł przeznaczono na programy wsparcia:

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (30 mln zł) – pomoc przeznaczona na unikalne inwestycje służące rozwojowi poszczególnych subregionów, np. ważne połączenia drogowe, aktywizacja stref aktywności gospodarczej.

 1. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej (10 mln zł) – budowa nowej infrastruktury sportowej oraz remont i modernizacja istniejących obiektów w gminach i powiatach.
 2. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 (13,9 mln zł) – dofinansowanie np. nowych boisk, placów zabaw, zakupu książek do biblioteki itp.
 3. Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych (5 mln zł) – zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania oraz elementów wyposażenia do pracowni informatycznych i językowych w jednostkach oświatowych gmin i powiatów.
 4. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza (5 mln zł) – zakup urządzeń do kontroli palenisk domowych, systemu informacji o jakości powietrza, oczyszczaczy powietrza, rowerów miejskich, tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni, akcji edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony powietrza.
 5. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019 (5 mln zł).

Dodatkowo dla ochotniczych straży pożarnych na zakup samochodów, sprzętu przeciwpożarowego i remonty przeznaczono 10 mln zł. Dla muzeów zabezpieczono 13,3 mln zł, a dla szpitali mazowieckich – 12,6 mln zł (więcej na str. 15).  W sumie samorząd Mazowsza przekaże na inwestycje w regionie dodatkowe 170 mln zł. Sejmik zwiększył również o 24,4 mln zł wydatki na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich. Pokrycie strat netto zakładów leczniczych i dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą pochłoną 38 mln zł. Zwiększono też m.in. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii (o 2 mln zł) oraz wygospodarowano 2,5 mln zł na zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Więcej pieniędzy skierowano również na programy zdrowotne (blisko 4 mln zł), w tym 660 tys. zł na program wsparcia procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

 

Stanowisko w sprawie polityki unijnej

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad przyszłym budżetem wspólnotowym na lata 2021–2027. Sejmik wystosował do rządu RP stanowisko, w którym apeluje o rozpoczęcie negocjacji z władzami unijnymi, których efektem będzie uwzględnienie w przyszłej perspektywie finansowej podziału Mazowsza na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 – Mazowiecki regionalny i Warszawski stołeczny.

„Wartość PKB na 1 mieszkańca w nowym regionie Warszawskim stołecznym w roku 2017 stanowiła już 152 proc. średniej UE, podczas gdy w Mazowieckim regionalnym jedynie 59 proc. Dysproporcja rozwojowa pomiędzy obiema częściami województwa jest największą w kraju i jedną z największych w Europie. Tym samym część województwa mazowieckiego w rzeczywistości kwalifikuje się do najbiedniejszych, a nie najbogatszych części kraju i Europy” – czytamy w stanowisku.

 

Radni apelują również o objęcie regionu NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego Programem Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW). Wskaźniki PKB na mieszkańca w wybranych podregionach, objętych PO PW, są wyższe niż notowany, np. w podregionie radomskim (w 2016 r. osiągnął 67,8 proc. w stosunku do średniej krajowej). Podregion olsztyński osiągnął 80,2 proc., białostocki – 82,1 proc., lubelski – 92,1 proc, kielecki – 67 proc.

 

Inne decyzje sejmiku

Na prośbę marszałka województwa pomorskiego radni zgodzili się na dofinansowanie kwotą 100 tys. zł obchodów Roku Wolności i Solidarności, których kulminacja odbędzie się w dniach 1–11 czerwca br. w Gdańsku.

 

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu. Założony 60 lat temu park jest drugim pod względem wielkości w Polsce. Nazywany jest zielonymi płucami Warszawy. W 2000 r. został wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO.

 

Radni zgodzili się na przyznanie dotacji pięciu powiatom na prowadzenie działów pedagogicznych w bibliotekach powiatowych. Zlikwidowane w 2013 r. filie bibliotek pedagogicznych stały się działami bibliotek powiatowych. Samorząd województwa zobowiązał się wówczas do udzielania dotacji na prowadzenie tych działów. W 2019 r. powiat białobrzeski dostanie 80 tys. zł, otwocki – 110 tys. zł, przysuski 100 tys. zł, sierpecki – 115 tys. zł i wołomiński 150 tys. zł. Wysokość dotacji zależy od wielkości działu i liczby zatrudnionych pracowników.

 

Zwiększono także pulę pieniędzy na dotacje dla organizacji pozarządowych do ponad 27 mln zł. Zdecydowano o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

W 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał blisko 13 mln zł na zadania dotyczące osób niepełnosprawnych. Zgodnie z decyzją sejmiku 5,5 mln zł pokryje koszty robót budowlanych, zakłady aktywności zawodowej otrzymają 6,1 mln zł, a na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przekazanych będzie 1,3 mln zł.

 


Dyskusja nt.  dokapitalizowania lotniska w Modlinie

Mirosław Milewski (PiS)

W mojej ocenie deklaracja marszałka w sprawie 50 mln zł (…) była deklaracją warunkującą (…) i niejako wymuszającą pewne decyzje na pozostałych udziałowcach. Pan marszałek – takie doniesienia są oczywiście z mediów ogólnopolskich – deklarował 50 mln zł na inwestycje w port lotniczy. Tak jakby te pieniądze już miał, już były i wnosił je jako wiano do spółki. W tej sytuacji pozostali udziałowcy spółki zgodzili się, choć wcześniej bardzo długo się zastanawiali. Chciałbym w związku z tym prosić o opinię prawnika (…), czy była to deklaracja warunkująca, czy wręcz wymuszająca i czy marszałek miał uprawnienia, z racji pełnienia swojej funkcji, do składania takiej deklaracji woli.

 

Marek Miesztalski Skarbnik Województwa Mazowieckiego

Jeśli chodzi o 50 mln zł na „Modlin”, to chciałbym sprostować. Marszałek nie zaciągał żadnego zobowiązania, ponieważ uchwała przyjęta na zgromadzeniu wspólników była uchwałą intencyjną. Żeby zaciągnąć zobowiązanie, trzeba mieć pieniądze w budżecie. Dzisiejsza nowelizacja przewiduje wprowadzenie tej kwoty do budżetu. Dopiero wówczas będziemy mogli zaciągnąć zobowiązanie, czyli podjąć uchwałę o podwyższeniu tego kapitału.

 

Krzysztof Grzegorz Strzałkowski (KO)

Nasze zadowolenie budzi – w odróżnieniu od głosów, które słyszę z prawej strony sali – kwestia ratowania portu lotniczego w Modlinie. Pozostawię bez komentarza relacje właścicielskie i wielkie trudności, które samorząd województwa napotyka w rozmowie z pozostałymi wspólnikami. Niemniej jednak cieszymy się, że nasi „trudni” partnerzy przychylili się do ratowania spółki. (…) Gdyby nie ta kwota, w mojej ocenie i w ocenie wielu fachowców z branży port lotniczy nie tylko by się nie rozwijał, ale groziłoby mu zamknięcie. (…) 50 mln zł to jest konieczny nakład finansowy w rozwój Mazowsza, bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić aglomerację warszawską bez portu lotniczego w Modlinie.

 


Młodzi artyści na deskach

Jak prowadzić dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne? Odpowiedź zna powołany w zeszłym roku Mazowiecki Fundusz Teatralny.

– Na Mazowszu są miejsca, gdzie młodzieżowe i dziecięce grupy teatralne chciałyby działać, ale brakuje tam instruktorów. Są nauczyciele, którzy chcieliby pracować z takimi grupami, ale nie mają wsparcia finansowego, a często też lokalu – wyjaśnia Beata Polaczyńska, dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Placówka wraz z fundacją Meritum prowadzi od 2018 r. Mazowiecki Fundusz Teatralny (MFT). Projekt zrodził się na posiedzeniach sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego inicjatorką była radna województwa Bożena Żelazowska.

 

Jak działa fundusz?

Program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych edukacją kulturalną z małych miejscowości na Mazowszu. Jego odbiorcami są animatorzy teatralni (nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy kultury) oraz uczestnicy zajęć, czyli dzieci i młodzież szkolna. W ubiegłym roku realizowany był dwutorowo. Po pierwsze, zorganizowano trening szkoleniowy dla 24 animatorów (comiesięczne dwudniowe szkolenia w Warszawie). Uczyli się emisji głosu oraz pracy nad scenariuszem, tekstem i ciałem. Po drugie, zawodowi instruktorzy pomagali  w trakcie warsztatów 16 grupom teatralnym. Efektem były spektakle wystawione w Warszawie. W tym roku również będzie można zobaczyć osiągnięcia młodych aktorów na deskach Mazowieckiego Instytutu Kultury.

 

Nowa edycja

W II edycji MFT zawodowi instruktorzy prowadzić będą dodatkowo jednodniowe warsztaty na terenie całego Mazowsza. Będzie to Objazdowa Akademia Teatralna, która poszerzy wiedzę i umiejętności tych, których praca z młodymi artystami nie ma charakteru długofalowego (np. przygotowania do konkursów recytatorskich, okazjonalne występy teatralne).

 


Bożena Żelazowska

wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cieszę się i dziękuję, że nasz postulat dotyczący edukacji kulturalnej nie pozostał bez odpowiedzi.  Powołanie Mazowieckiego Funduszu Teatralnego doskonale wypełnia niszę w tym obszarze i jednocześnie zapotrzebowanie na tego typu warsztaty. Pierwsza edycja pokazała, jak ogromna jest potrzeba Mazowszan uczestniczenia w przedsięwzięciach artystycznych i teatralnych.

 

 

Liczba wyświetleń: 183

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.