Mazowsze serce Polski nr 4/19

Za co możemy być wdzięczni Unii?

2019.04.16 11:00 , aktualizacja: 2019.04.17 07:39

Autor: Dorota Mądral, Wprowadzenie: Dorota Mądral

Co Polsce dało członkostwo w Unii Europejskiej? To pytanie zadaliśmy samorządowcom, ekspertom oraz europosłowi.

 

Wiesław Raboszuk

wicemarszałek województwa mazowieckiego

Mazowsze przeszło prawdziwą przemia-nę. Dziś jesteśmy jednym z czterech najszybciej rozwijających się regionów w Europie! Zmiany widoczne są gołym okiem w każdej miejscowości. Mamy nowe 

i zmodernizowane drogi, wyre-montowane i wyposażone pla-cówki zdrowotne, kulturalne, nowoczesne hale sportowe i place zabaw. Nasz samorząd znakomicie wydatkuje środki unijne. Potrafimy zdiagnozować potrzeby i przygotowy-wać dobre wnioski.

 

Jarosław Kalinowski

poseł do Parlamentu  Europejskiego

Polska świetnie odnalazła się w UE i prężnie rozwija. M.in. dzięki temu, że – zgodnie z zasadą subsydiarności – środki rozdysponowywane są na szcze-blu jak najbliższym obywatelowi. Jako europarlamentarzyści opracowujemy przepisy, które obowiązują w całej Wspólnocie. Specyfika każdego z regionów jest inna, dlatego naszym zadaniem jest troska o to, by uchwalane prawo jak najbardziej oddawało nasze uwarunko-wania i było z pożytkiem dla mieszkańców wdrażane m.in. na Mazowszu.

 

Mirosław Adam Orliński

wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego

Unia dała nam wspólnotę, poczucie bezpieczeń-stwa i pokój, bo żaden z krajów europejskich nie dąży do hegemonii, przy-wództwa i podbijania innych. Dała też otwartość, zniosła granice, jest swoboda prze-pływu osób, towarów, usług. Dla Mazowsza zaś środki na rozwój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-wództwa Mazowieckiego, które są wykorzystywane przy udziale samorządu województwa w każdej gminie.

 

Ireneusz Piotr Wyszyński

wójt gminy Sabnie (pow. sokołowski)

Są bardzo pozytywne efekty, w tym dofinan-sowanie projektów. Np. nam się udało wybu-dować zbiornik retencyjny. Powstały też nowe drogi. A teraz przeprowadzamy kom-pleksową termomodernizację obiektów publicznych. Dorośli skorzystali z różnego typu szkoleń, a najmłodsi z warsztatów edukacyjnych. Ale są też negatywne strony, jak np. wyższe ceny maszyn i urządzeń rolniczych oraz wzrost kosztów inwestycji.

 

Krzysztof Kosiński

prezydent Ciechanowa

Możemy realizować inwestycje, które bez ze-wnętrznego wsparcia nie byłyby możliwe. Ciechanów jest aktywny i skuteczny w tym temacie. Przy-kłady? Rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki, trwająca budowa obwodnicy wschodniej miasta, termomodernizacje zabytkowych obiektów. To też społeczne projekty miękkie i działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi. Obecność w UE dała szansę na wyrównanie dysproporcji między Polską a krajami Europy Zachodniej. Zarówno w kontekście ogólnopolskim, jak i lokalnym bilans członkostwa jest dla nas jednoznacznie korzystny.

 

Andrzej Halicki

poseł na sejm RP

Mazowsze w ciągu ostatnich kilkunastu lat o jedną trzecią zmniejszyło dystans do unijnej średniej. W ogromnym stopniu to efekt wykorzystania funduszy, które trafiły do nas w ramach polityki spójności. Z kolei Warszawa była największym – pod względem różnorodności – beneficjentem środ-ków unijnych w Polsce. Realizowane projekty objęły niemal wszystkie obszary działalności warszawskiego samorządu. Unia wpływa także na budowanie poczucia wspólnotyi promowanie wartości takich jak: zrównoważony rozwój, demokracja, tolerancja, poszanowanie dla różnorodności czy solidarność.

  • Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk Wiesław Raboszuk,...
  • Europoseł Jarosław Kalinowski. Zdjęcie profilowe Jarosław Kalinowski, poseł...
  • Samorządowiec Adam Orliński w stroju oficjalnym Mirosław Adam Orliński,...
  • Wójt Ireneusz Piotr Wyszyński. Zdjęcie portretowe Ireneusz Piotr Wyszyński,...
  • Prezydent Ciechanowa Krzysztof  Kosiński w stroju oficjalnym Krzysztof Kosiński,...
  • Poseł Andrzej Halicki. Zdjęcie portretowe Andrzej Halicki, poseł na...

Liczba wyświetleń: 105

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.