Mazowsze serce Polski nr 5/19

Wsparcie na leczenie i kulturę

2019.05.20 11:20 , aktualizacja: 2019.05.28 11:32

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Dorota Mądral

 • Zdjęcie przedstawia przewodniczącego sejmiku Ludiwka Rakowskiego, który siedzy za prezydialnym stołem, w ręku trzyma dokumenty Przewodniczący sejmiku...
 • Na zdjęciu radny Konrad Wojnarowski podczas przemowy Radny Konrad Wojnarowski...
 • Zdjęcie przedstawia radnych sejmiku podczas sesji Radni klubu PiS (Fot. Arch....

Podczas kwietniowej sesji sejmiku radni zdecydowali o przyznaniu dodatkowych środków finansowych dla mazowieckich szpitali i instytucji kultury.

 

Oświata

Strajk nauczycieli nie pozostał bez echa także na forum mazowieckiego sejmiku. Temat i stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji w polskiej oświacie wzbudziły wiele emocji.

 

Projekt stanowiska zgłosili do porządku obrad sejmiku radni Klubu Koalicji Obywatelskiej. Wyrażają w nim głębokie zaniepokojenie sytuacją w polskiej edukacji. Stoją na stanowisku, że „pogłębiające się ubożenie nauczycieli i lekceważenie tego problemu przez Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego doprowadziły do bezprecedensowej fali strajków”. Wzywają rząd „do wzięcia odpowiedzialności za sytuację, w jakiej znalazła się polska edukacja”. Wspierają również Zarząd Województwa Mazowieckiego „w staraniach, aby sytuacja materialna pracowników placówek oświaty, podległych samorządowi województwa, była stabilna i nie uległa pogorszeniu w wyniku udziału w akcji strajkowej”. Wzywają ponadto samorządowców do przekazywania darowizn na Fundusz Strajkowy, który wesprze strajkujących, nienależących do żadnej organizacji związkowej, a także tych „szeregowych członków »Solidarności«, którzy wbrew swoim władzom przystąpili do strajku”.

 

Projekt stanowiska początkowo nie został wprowadzony pod obrady, bo do zmiany porządku obrad zabrakło jednego głosu – wymagana jest bezwzględna większość głosów, czyli 26. W dalszej części posiedzenia ponownie złożono ten wniosek. Tym razem koalicji się udało.

 

Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości przeciwni byli trybowi, w jakim wprowadzono do porządku obrad projekt stanowiska. Nie zgadzali się również z jego treścią.

– Przykro mi, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji i że wnioskodawcy proponują stanowisko w formule czysto politycznej, dzielącej, agresywnej – mówił przewodniczący Klubu Radnych PiS Radosław Fogiel.

Przeczytał on również projekt stanowiska przygotowany przez PiS, w którym radni podzielają „opinię środowisk oświatowych (…) że obecny system wynagradzania nauczycieli wymaga pilnej zmiany” oraz wierzą, że akcja strajkowa i prowadzone rozmowy „przyczynią się do wypracowania nowego paktu dla oświaty”. Podkreślają również, że „prawo do strajku to także prawo do niestrajkowania”, dziękując m.in. „tym wszystkim nauczycielom, którzy nie biorą udziału w akcji strajkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych”. Apelują ponadto do „marszałka Adama Struzika, jego zastępców i wszystkich urzędników samorządowych o zachowanie obiektywizmu i powstrzymanie się od wystąpień publicznych, jawnie popierających ZNP i jego władze”, o zachowanie neutralności i skoncentrowanie się na „ograniczeniu do minimum negatywnych skutków akcji strajkowej”. Ze względu na brak wymaganej większości projekt ten nie wszedł pod obrady sejmiku.

– Wydaje mi się, że na tej sali każdy ma odmiennie pojętą troskę o naszą polską edukację. W zwyczajny sposób jest mi żal tych, którzy strajkują i nie strajkują, czyli nauczycieli, którzy zostali totalnie podzieleni. Czują się osaczeni prawnie, bo nie wiedzą, czy będą mieli zapłacone. Nie wiedzą, czy od czwartku (18 kwietnia – przyp. red.) będą mieli już ferie świąteczne, czy nie. Jeżeli chcemy im pomóc, to powinniśmy wypracować wspólne stanowisko po to, żebyśmy naprawdę tej oświacie w sposób odpowiedzialny pomogli – apelował radny Mirosław Augustyniak.

W trakcie głosowania projektu zgłoszonego przez KO radni PiS wyszli z sali obrad, co skutkowało brakiem kworum. Przewodniczący Ludwik Rakowski skierował więc projekt do dalszych prac w komisji.

 

Nowelizacja budżetu

Aż dziesięć mazowieckich szpitali otrzyma z budżetu województwa 16 mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz remonty. Inwestycje obejmą:

 • Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym (3,8 mln zł) – modernizacja stacji uzdatniania wody, wyposażenie oddziału pediatrycznego
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (2,1 mln zł) – zakup sprzętu medycznego
 •  Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie (1,6 mln zł) – adaptacja pomieszczeń na poziomach „0” i „-1” budynku B1 na potrzeby apteki szpitalnej
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (2,6 mln zł) – zakup defibrylatorów, respiratorów transportowych, aparatów do nastawiania złamań, stołu operacyjnego z napędem hydraulicznym, stołu transportowo-zabiegowego, aparatu USG, łóżka porodowego, kardiografów itp.
 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (180 tys. zł) – zakup pięciu maceratorów oraz zarabiarki parafinowej
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu (3,8 mln zł) – doposażenie oddziałów: ginekologiczno-położniczego i traktu porodowego, neurochirurgii, pulmonologii i onkologii pulmonologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, wewnętrznego, kardiologicznego, bloku operacyjnego, zakładów endoskopii i patomorfologii
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (2 mln zł) – zakup echokardiografów 3D z sondą przezprzełykową, zestawu kardiomonitorów, aparatu do znieczulania, bronchoskopu, lasera okulistycznego, wideodermatoskopu, aparatu USG
 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku (210 tys. zł) – zakup aparatu do badań otoemisji akustycznej, audiometru, foteli laryngologicznych i okulistycznych, tonometrów, spirometrów, perymetrów komputerowych
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (69 tys. zł) – zakup napędu neurochirurgicznego dla bloku operacyjnego
 • Szpital im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie (14 tys. zł) – wyposażenie palarni w oczyszczacz powietrza na oddziale psychiatrycznym III.

 

Nowelizacja budżetu zakłada również wsparcie finansowe w wysokości 1,8 mln zł dla sześciu instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Środki pokryją koszt modernizacji i zakup sprzętu. Będzie to:

 

 • Muzeum Wsi Radomskiej (521 tys. zł) – zakup ładowarki samojezdnej przegubowej, rębaka ciągnikowego tarczowego i samochodu do przewozu eksponatów, wykonanie dokumentacji pod budowę ogrodzenia
 • Warszawska Opera Kameralna (771 tys. zł) – zakup projektora, oświetlenia scenicznego, samochodu osobowego do przewozu osób i aranżacji
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (276 tys. zł) – modernizacja wiatraka typu koźlak, wykonanie dokumentacji pod modernizację budynku ratusza
 • Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (223 tys. zł) – aktualizacja dokumentacji pod rewaloryzację parku pałacowego i budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych przy Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
 • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (150 tys. zł) – zakup samochodu
 • Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie (140 tys. zł) – zakup samochodu.

 

Inne decyzje

Sejmik uhonorował odznaką „Zasłużony dla Mazowsza” wieloletniego samorządowca i społecznika Stefana Jakubowskiego. Radni przyjęli regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz VII i VIII klas szkół podstawowych w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” (więcej na str. 14–18). Przyjęli też zmiany w regulaminie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 116

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.