Mazowsze serce Polski nr 6/18

Sesja pod znakiem inwestycji

2018.06.12 07:40 , aktualizacja: 2018.06.15 10:19

Autor: Iwona Dybowska, Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Dorota Mądral

Marszałek Adam Struzik, postać w plenerze Jak mówi Adam Struzik,...
Karol Tchórzewski Dysproporcje w rozwoju...

27 mln zł dla szpitali i instytucji kultury, 10 mln zł na obiekty sportowe i po 5 mln zł na mazowieckie strażnice oraz konserwację zabytków. To olbrzymi zastrzyk gotówki dla regionu. Radni województwa mazowieckiego rozdysponowali w sumie blisko 40 mln zł. Środki te zasilą budżety inwestycyjne placówek z całego Mazowsza.

 

Strażnice OSP dofinansowane

Od lat samorząd wspiera ochotnicze straże pożarne. W latach 2006–2017 przekazał na zakup sprzętu i samochodów przeciwpożarowych ponad 71 mln zł. W tym czasie wsparcie objęło 2995 projektów złożonych przez OSP. Pozwoliło to zakupić przeszło 500 samochodów pożarniczych, ponad 20 łodzi, a także ponad 150 zestawów ratownictwa technicznego lub medycznego. – Zawsze z wielkim uznaniem i szacunkiem odnoszę się do pracy strażaków ochotników. To ludzie, którzy niosąc pomoc, bez wahania i bezinteresownie, często ryzykują swoje życie i zdrowie. Naszym zadaniem jest ich wspierać. Kierując środki na remonty strażnic, mówimy o większym komforcie pracy, ale też bezpieczeństwie samych strażaków – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Dzięki 5 mln zł dotacji uda się zrealizować 214 przedsięwzięć na terenie całego Mazowsza. Strażacy ochotnicy najczęściej aplikowali o środki na wymianę dachów strażnic, bram garażowych, a także drzwi i okien w budynkach OSP. Pieniądze z budżetu Mazowsza przeznaczą również na nowe elewacje i posadzki, a także instalacje elektryczne i wentylacyjne. Maksymalna dotacja wyniosła 23 tys. zł.

 

Dotacje na obiekty sportowe

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 to nowy program, który powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez Mazowszan potrzeby. Spośród wszystkich złożonych przez samorządy lokalne wniosków 69 wybrano do dofinansowania i na te inwestycje przeznaczono prawie 10 mln zł. Wsparcie, jakie otrzymają samorządy, ma pomóc im poprawić warunki, ale też zwiększyć dostępność zarówno do nowej, jak i istniejącej już infrastruktury sportowej. Dotacja obejmie obiekty sportowe ogólnodostępne, w szczególności umożliwiające masowe uprawianie sportu oraz rekreację i lokalną integrację (o środkach przeznaczanych na sport piszemy na s. 12−13).

 

5 mln zł na mazowieckie zabytki

Dofinansowanie otrzyma 67 projektów. Wnioskodawcy mogli się ubiegać maksymalnie o 200 tys. zł.  Dotacje z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

– To niezwykle istotne wsparcie, dzięki któremu nasze mazowieckie perełki architektury mają szansę cieszyć i zachwycać kolejne pokolenia. Wybrane projekty dotyczą zarówno renowacji obiektów sakralnych, jak i dworków oraz zabytkowych parków – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Szpitale, kultura i edukacja

Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych zostanie w sumie ponad 16,7 mln zł. Decyzją radnych województwa środki te zasilą aż 12 placówek (zaznaczone na mapie). Dodatkowe pieniądze trafią również do instytucji kultury. W sumie 9 mln zł zostanie przeznaczonych na niezbędne inwestycje i zakup sprzętu. Na liście beneficjentów znalazło się aż 13 instytucji.

 

Radni zdecydowali także o wsparciu placówek edukacyjnych: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie (92 tys. zł), Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu (260 tys. zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu (70 tys. zł), Bursy Regionalnej w Ostrołęce (456,9 tys. zł) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce (420 tys. zł).

 

Mazowsze w Polsce Wschodniej?

Radni chcą, aby Mazowsze objęte zostało Programem Operacyjnym Polska Wschodnia. Będzie to miało zasadniczy wpływ na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych wewnątrz województwa. Od stycznia br. województwo podzielone jest na dwie jednostki statystyczne, obejmujące Warszawę z okalającymi ją powiatami (NUTS 2 warszawski stołeczny) oraz pozostałą część regionu (NUTS 2 mazowiecki regionalny). Znaczna część Mazowsza zalicza się niestety do najbiedniejszych obszarów Polski i Europy. Jak temu zaradzić? Potrzebne są z pewnością środki finansowe na zmniejszenie tych dysproporcji. Radni przyjęli stanowisko, w którym apelują do rządu o objęcie regionu NUTS 2 mazowieckiego regionalnego Programem Operacyjnym Polska Wschodnia.

 

Szczegóły inwestycji w obiekty sportowe: Prawie 10 mln zł z budżetu Mazowsza 

Szczegóły dofinansowania obiektów historycznych: 5 mln zł na mazowieckie zabytki

Szczegóły dotacji na zdrowie, kulturę i edukację: Dodatkowe wsparcie 24,4 mln zł

 


OPINIA

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego (PSL)

Nowy NUTS 2 metropolitalny jest na poziomie 150 proc. średniej unijnej (jeśli chodzi o PKB – przyp. red.) i według nomenklatury berlińskiej jest regionem lepiej rozwiniętym. Natomiast cały obszar 32 powiatów pozametropolitarnych to drugi NUTS, w którym PKB na głowę mieszkańca nie przekracza 70 proc. średniej unijnej. (…) Te wskaźniki dzisiaj, dzięki podziałowi statystycznemu, ewidentnie pokazują, że to jest przestrzeń prawie identyczna jak w województwach wschodnich. To powinno przekonać polski rząd, aby Mazowsze (część słabiej rozwinięta o niższych wskaźnikach dochodowych) zostało tym programem objęte. Zwróciłem się do ministra Jerzego Kwiecińskiego także z wnioskiem i prośbą, aby utrzymać Program Operacyjny Polska Wschodnia, bo to będzie wymagało negocjacji również na poziomie europejskim. To nie jest program dany raz na zawsze.

 

Karol Tchórzewski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów (PiS)

Dysproporcje w rozwoju województwa są dostrzegalne już od dawna. Wielokrotnie dyskutowaliśmy na ten temat, były pisane przez radnych interpelacje, czyli problem istnieje od 11 lat. W momencie kiedy wynegocjowano pierwszy budżet do roku 2013, trudno, przegapiliśmy sprawę, nie było nawet możliwości ruchu. Ale przypomnę, że potem w roku 2010 negocjowany był kolejny budżet na lata 2013–2020 (…) Poprzemy tę inicjatywę. Jest jak najbardziej słuszna. Powinna być już wykonana w roku 2010 i obowiązywać od roku 2013, ale lepiej późno niż wcale.

 


Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”: prof. dr. hab. Sylwestrowi Porowskiemu – specjalizującemu się w fizyce ciała stałego, diecezji siedleckiej – w 200. rocznicę erygowania, Oddziałowi Okręgowemu w Płocku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – w 50. rocznicę działalności, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie – najstarszej placówce medycznej o profilu zakaźnym, powołanej dekretem cara Mikołaja I w 1881 r. do zwalczania groźnych epidemii.


DPS w Szczutowie

Powiat sierpecki przeprowadzi modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej i przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej w Szczutowie. Przystosowane do całodobowego pobytu będzie poddasze w segmencie A. Zapewni to 11 podopiecznym (spośród 70) możliwość skorzystania z 9 pokoi mieszkalnych z łazienkami, pokoju socjalnego z aneksem kuchennym, biblioteczki i pracowni komputerowej, pokoju dziennego i gospodarczego. W 2018 r. kwota dofinansowania wyniesie 110 tys. zł, a w następnym roku 200 tys. zł. Środki finansowe pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Muzeum w Treblince

Z Muzeum Regionalnego w Siedlcach wydzielone zostało „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944)”. Utworzenie nowej instytucji wynika z deklaracji współprowadzenia placówki z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum zyska dzięki temu miano Pomnika Zagłady, zgodnie z ustawą o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Obóz w Treblince jest drugim w kolejności cmentarzyskiem Europy z czasów II wojny światowej i jednym z najważniejszych symbolicznych świadectw rozmiaru zagłady przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta na ziemiach polskich.


Inne decyzje

Radni zgodzili się na utworzenie Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych i Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim. Przyjęli uchwały zmieniające rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry. Zgodzili się też na zamianę nieruchomości z gminą i miastem Ząbki oraz dokonali wyboru przedstawicieli do rad społecznych trzech jednostek służby zdrowia. W związku z wejściem w życie przepisów RODO znowelizowali statuty 17 podmiotów świadczących usługi zdrowotne.

Liczba wyświetleń: 140

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.