Mazowsze serce Polski nr 6/19

Inwestycje na Mazowszu

2019.06.28 13:40 , aktualizacja: 2019.06.28 14:22

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Aula Gryształowa SGGW - stan obecny Dzięki funduszom unijnych...
  • samochód stoi przed strażnicą obok sa strażacy w mundurach glowych Strażacy z Żeliszewa...
  • Walec drogowy ubija świeżo położoną warstwę asfaltu Blisko 200 km dróg gminnych...
  • mężczyzna wsypuje opał do pieca na pellet Zwiększenie kwoty dotacji...

Pieniądze do wzięcia

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów służących zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowaniu dostępu do informacji publicznej oraz udostępnieniu jak najszerszego pakietu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Zgłaszane projekty powinny umożliwiać całkowite załatwienie danej sprawy na odległość.

Ogólna pula środków: 8,6 mln zł

Termin składania wniosków: do 31 lipca br. do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: grudzień br.

Beneficjenci: gminy, powiaty lub ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (z wyłączeniem funkcjonujących w ramach Porozumienia Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Maksymalny poziom dofinansowania: 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek trzeba potwierdzić podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w punktach informacyjnych funduszy europejskich:

  • w Warszawie, tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38 (w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00)
  • w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach (w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00)
  • przez infolinię 0 801 101 101
  • e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. Eksperci przedstawią im założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonych naborów. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej pieniędzy na wymianę pieców

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył kwotę dotacji w konkursie na dofinansowanie wymiany starych, nieefektywnych energetycznie pieców na bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Dzięki tej decyzji dodatkowo 40 wniosków doczeka się realizacji. W sumie dofinansowanie otrzyma 47 projektów. Ze wsparcia skorzystają gminy: Baboszewo, Bodzanów, Brańszczyk, Chynów, Czerwonka, Dębe Wielkie, Drobin, Dzierzgowo, Grodzisk Mazowiecki, Iłża, Jasieniec, Jedlnia-Letnisko, Joniec, Kampinos, Karniewo, Korczew, Legionowo, Leszno, Lesznowola, Magnuszew, miasto Mińsk Mazowiecki, Młodzieszyn, Mochowo, Myszyniec, Nadarzyn, Naruszewo, Nowe Miasto, Opinogóra Górna, Ostrołęka, gmina Płońsk, miasto Płońsk, Podkowa Leśna, Pokrzywnica, Raszyn, Repki, Rybno, Sadowne, Sarnaki, Sierpc, Słupno, miasto Sochaczew, Szczutowo, Szydłowiec, Tłuszcz, Zawidz, Załuski oraz Ząbki.

Wartość: 49 mln zł

Liczba projektów: 47 szt.

Beneficjenci: mazowieckie gminy

Źródło: RPO WM 2014–2020 oraz budżet państwa

 

Ochotnicy z Żeliszewa mają samochód

Nowe auto na 110. rocznicę powstania jednostki otrzymali druhowie z OSP w Żeliszewie. Pojazd ratowniczo-gaśniczy pozwoli na szybszą interwencję podczas akcji gaszenia pożarów, zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu siedleckiego.

Wartość: ponad 800 tys. zł 

Dofinansowanie: 140 tys. zł

Beneficjent: gmina Żeliszew (powiat siedlecki)

Źródło: budżet województwa

 

Nabór wniosków na drogi rozstrzygnięty

Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego blisko 200 km dróg gminnych i powiatowych będzie przebudowanych lub wyremontowanych, ale co najważniejsze – zyskają nową nawierzchnię. Na ogłoszony w 2018 r. nabór na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 365 wniosków, z których 289 otrzymało dofinansowanie. Inwestycje to przede wszystkim dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników, ale skorzystają z nich także pozostali mieszkańcy terenów wiejskich.

Wartość: 30 mln zł

Liczba projektów: 289 szt.

Beneficjenci: mazowieckie powiaty i gminy

Źródło: budżet województwa

 

Poprawa efektywności energetycznej na SGGW

Inwestycja będzie polegała na kompleksowej modernizacji ośmiu budynków na warszawskim Ursynowie, tj.: Centrum Informatycznego, Auli Kryształowej, administracji uczelnianej, kwestury, rektoratu i trzech budynków Wydziału Nauk Ekonomicznych. Prace obejmą ocieplenie stropodachów, ścian i podłóg, wymianę okien, systemów – grzewczego i chłodzącego, a także wentylacji i klimatyzacji. Pojawią się nowe liczniki, zawory i termostaty. Dotychczasowe oświetlenie zastąpi energooszczędne. Modernizacja ograniczy straty ciepła i obniży koszty eksploatacyjne obiektów uczelni. Zmniejszy zużycie energii, a także emisję gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery, dzięki temu poprawi się jakość powietrza w otoczeniu.

Wartość: 4 mln zł

Dofinansowanie: 3,1 mln zł

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Źródło: RPO WM 2014–2020

 

Liczba wyświetleń: 61

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.