Mazowsze serce Polski nr 7–8/20

72 mln zł od samorządu Mazowsza

2020.07.13 13:25 , aktualizacja: 2020.07.14 07:48

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • przy stole siedzi mężczyzna w garniturze, w tle roll-up z herbem wojewodztwa mazowieckiego Ludwik Rakowski,...
 • mężczyzna w marynarce, zdjęcie z nagrania sesji Michał Góras,...
 • widok na ekran komputera, w środku widoczny meżczyzna w marynarce Marcin...
 • kadr z nagrania, widać młodego mężczyznę w marynarce Mirosław Adam Orliński,...
 • zdjęcie z nagrania sesji, w centralnej części widać głowę mężczyzny Michał Prószyński,...
 • grupa osób pozuje do zdjęcia, prezentuje gigantyczny czek W siedzibie delegatury...
 • dziewczyna pozuje do zdjęcia w bibliotece, trzyma w ręku książki Na wsparcie z budżetu...
 • strażak w pełnym umundurowaniu pozuje do zdjęcia, w tle wóz strażacki Samorząd Mazowsza...
 • do zdjęcia pozuje grupa osób, prezentuje czek Ze wsparcia cieszy się...

Sejmik uruchomił ponad 48 mln zł na instrumenty aktywizacji sołectw, działkowców, wsparcia infrastruktury sportowej i ochrony powietrza. Na pomoc finansową mogą też liczyć jednostki OSP oraz powiaty. Blask odzyska 90 mazowieckich zabytków, a od września ruszą programy stypendialne dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, podstawowych i liceów.

 

Podczas dwóch sesji zdalnych (23 czerwca i 7 lipca br.) radni przyjęli ważne dla gmin, miast i powiatów uchwały. Z decyzji tych ucieszy się wielu Mazowszan.

 – Uruchomiliśmy kolejne dotacje na niezwykle cenne działania – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

11,7 mln zł dla sołectw

Ponad 11,7 mln zł samorząd województwa przekaże gminom na aktywizację sołectw.

– W ramach tego instrumentu 264 gminy złożyły wnioski na 1197 zadań – poinformowała radnych Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej do dofinansowania zakwalifikowały się 1184 zadania. Dzięki wsparciu w mazowieckich miejscowościach powstaną m.in.: nowe altany, place zabaw, siłownie plenerowe, chodniki, montowane będą lampy solarne i panele fotowoltaiczne, remontowane i docieplane świetlice wiejskie oraz strażnice OSP. Wśród projektów są również modernizacje oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych czy zakup wiat.

 

10,2 mln zł na sport

Aż 109 mazowieckich gmin, miast i powiatów znalazło się na liście Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej.

– Dofinansowaliśmy zadania na ponad 10 mln zł – podała w czerwcu członek zarządu Elżbieta Lanc.

W lipcu sejmik dołączył jeszcze do listy beneficjentów projekt gminy Somianka na remont hali sportowej. W efekcie na zadania inwestycyjne, takie jak budowa, przebudowa i modernizacja boisk, bieżni lekkoatletycznej, pływalni, sal gimnastycznych, placów sportowo-rekreacyjnych – radni przeznaczyli prawie 8,6 mln zł, a na dofinansowanie remontów obiektów sportowych ponad 1,5 mln zł.

 

25,8 mln zł na ochronę powietrza

Samorząd Mazowsza wesprze również gminy w walce o czyste powietrze. W czerwcu podjął decyzję o zwiększeniu o blisko 16,3 mln zł kwoty przeznaczonej na Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza. W lipcu zatwierdził listę beneficjentów tego programu. Znalazły się w nim 272 zadania na łączną kwotę 25,8 mln zł.

– Wszystkie gminy, które złożyły wniosek, dostały dofinansowanie. Jeżeli gmina złożyła dwa wnioski, to wybierała sobie priorytetowe zadania – wyjaśniła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Pozostałe projekty znalazły się na liście rezerwowej. Gminy przeznaczą pozyskane pieniądze przede wszystkim na inwentaryzacje źródeł ciepła. Dofinansowanie otrzymają również takie projekty jak: rewitalizacja terenów zielonych, budowa zielonych przystanków, skwerów i placów, tężni solnej, arboretum, a także zakup profesjonalnych oczyszczaczy, drona antysmogowego czy systemu do pomiaru jakości powietrza.

 

7 mln zł dla OSP

W budżecie znalazły się pieniądze dla miast i gmin – na zakup 66 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Sejmik przyjął w lipcu listę beneficjentów. O pomoc finansową mogły ubiegać się te jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały promesę z budżetu państwa lub narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. W sumie kwota dofinansowania wyniesie 6,6 mln zł, czyli po 100 tys. zł na samochód. Na czerwcowej sesji sejmiku radni zgodzili się przeznaczyć 435 tys. zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla sześciu jednostek:

 1. OSP Świerże Górne (powiat kozienicki) – łódź ratownicza z przyczepą (67 tys. zł),
 2. OSP Grójec – specjalistyczna pralnica z suszarką (47,7 tys. zł),
 3. OSP Dębe Wielkie (powiat miński) – dron z osprzętem (120 tys. zł),
 4. OSP Pruszyn, Pruszynek i Nowe Opole (powiat siedlecki) – węże pożarnicze tłoczone (7,2 tys. zł),
 5. OSP Bodzanów (powiat płocki) – lekki samochód specjalny (100 tys. zł),
 6. OSP Garwolin – nożyce hydrauliczne (35 tys. zł).

Gminie Liw (powiat węgrowski) mazowiecki samorząd przekaże natomiast 30 tys. zł dofinansowania na remont dachu strażnicy OSP Ruchna.

 

5,4 mln zł dla uczniów

We wrześniu ruszy nabór do dwóch programów stypendialnych na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkoły podstawowej i liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Projekty finansowane są z funduszy europejskich.

– Cieszymy się, że na Mazowszu wspieramy młodych, szczególnie uzdolnionych już od 2008 r. Ważne, że inwestujemy w tych uczniów, którzy w przyszłości mogą stanowić motor rozwojowy naszego kraju – podkreślił Krzysztof Skolimowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wspieranie uczniów szkół technicznych realizowane jest od 2015 r.

– Do tej pory otrzymali oni stypendia na łączną kwotę 13 mln zł – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

7 mln zł na renowację zabytków

Sejmik uruchomił blisko 7 mln zł na renowację 90 mazowieckich zabytków.

– Wśród tych wszystkich dotacji kościelne osoby prawne uzyskają 68 dotacji, jednostki samorządu terytorialnego 13 dotacji, organizacje pozarządowe 4. Na liście beneficjentów jest też m.in. 2 przedsiębiorców – podsumował wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W tym roku złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze np. na badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje instalacji elektrycznych. Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazły się m.in. Kościół Farny z XVII w. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, kościół parafialny pw. św. Jacka w Rzewniu (pow. makowski), kościół pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze (pow. przysuski), Klasztor Karmelitów Bosych (Warszawa) czy pałac w Gawłowie (pow. sochaczewski).

 

797 tys. zł na sieć stacji meteorologicznych

W 17 powiatach województwa mazowieckiego powstaną automatyczne stacje meteorologiczne. Powiaty dostaną na ten cel dofinansowanie z budżetu Mazowsza, które w sumie wyniesie blisko 797 tys. zł. Teraz w regionie działa 6 takich stacji. Zagęszczenie tej sieci pozwoli na bardziej precyzyjne określenie obszaru tzw. suszy rolniczej. Takie informacje potrzebne są rolnikom do uzyskania odszkodowania za poniesione straty. Dodatkowo analiza danych pomoże rolnikom w dostosowaniu struktury upraw do panujących na terenie powiatu warunków pogodowych.

– Z naszych ustaleń wynika, że na Mazowszu mamy niewiele stacji meteorologicznych, które dawałyby nam dane pozwalające zbadać skalę tzw. suszy rolniczej. A im większe oddalenie punktów pomiarowych od miejsc dotkniętych suszą, tym mniej precyzyjne dane. Dokładne zbadanie zjawiska „suszy rolniczej” otworzyłoby rolnikom możliwość ubiegania się o odszkodowania za poniesione straty. Zdecydowaliśmy, że pomożemy 17 mazowieckim powiatom
w utworzeniu takich stacji – skomentowała sytuację członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

 

665 tys. zł dla działkowców

Działkowcy dostaną z budżetu Mazowsza ponad 665 tys. zł wsparcia na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

– Ogrody działkowe są dla wszystkich, niezależnie od wieku. Są popularne wśród osób starszych i młodych. Spędza tam czas także sporo dzieci. Powstają tam dla nich place zabaw. Jest to – myślę – bardzo dobra forma aktywnego wypoczynku, która zyskuje na popularności we współczesnych czasach zagrożeń epidemiologicznych – zaznaczył przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski.

O dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców ubiegało się 25 gmin. Zrealizują one w sumie 78 projektów, dotyczących np. domów działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram wjazdowych i ogrodzenia, wiat na odpady, sprzętu do pielęgnacji zieleni.

 

Dofinansowanie dla powiatów

Radni zgodzili się na zawarcie trzech wieloletnich umów na dofinansowanie robót budowlanych nieruchomości, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne. Wsparcie na przebudowę budynku Socjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz dostanie powiat pułtuski. Mazowsze przekaże na ten cel ponad 1,7 mln zł. Powiat gostyniński otrzyma blisko 3,7 mln zł na remont nieruchomości i jej adaptację na dom pomocy społecznej. Lepsze warunki kształcenia zyska zaś Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, gdzie planuje się przebudowę budynku oraz zagospodarowanie terenu i budowę boiska wielofunkcyjnego. Powiat żyrardowski dostanie na tę inwestycję przeszło 5,6 mln zł. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– To jest pomoc bardzo ważna, ponieważ dotyczy osób najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Jako wieloletni pracownik ośrodka szkolno-wychowawczego i znający środowisko nauczycieli, a także środowisko związane z branżą kształcenia edukacji specjalnej na Mazowszu, bardzo się cieszę z tej decyzji – powiedział radny Artur Czapliński.

 

Pomoc dla powodzian

 – W czerwcu w województwie podkarpackim, a szczególnie w okolicach Jasła doszło do ekstremalnych zjawisk pogodowych – burzy, deszczów nawalnych, wichur. W efekcie doszło do dużych strat materialnych, które obliczane są na kwotę około 40 mln zł – poinformował radnych marszałek Adam Struzik.

Radni zgodzili się na przekazanie 200 tys. zł pomocy finansowej dla Jasła na odbudowanie zniszczonych w wyniku tego żywiołu dróg. Z prośbą o pomoc zwrócił się do mazowieckiego samorządu burmistrz tego miasta.

 

Zmiany w budżecie

Sejmik znowelizował budżet województwa na 2020 r. Zmiany związane są przede wszystkim z oszczędnościami, zmniejszaniem planowanych kwot zadań inwestycyjnych oraz przesunięciami środków na kolejne lata w działach dotyczących dróg wojewódzkich, szpitali i instytucji kultury. Radni zgodzili się też m.in. na zakup robota chirurgicznego da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (9,7 mln zł), robota dla Oddziału Neurochirurgii (5,6 mln zł) i do endoprotezoplastyki stawu kolanowego (4,7 mln zł) dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

 

Więcej na www.mazovia.pl.   

 


Dane dotyczące programów

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych– najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020/2021

500 stypendystów po 5 tys. zł

2,5 mln zł dla uzdolnionych uczniów

 

Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

519 stypendiów po 5,7 tys. zł

2,9 mln zł dla uzdolnionych uczniów

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020

Program obejmie inwestycje i remonty:

50 boisk sportowych

19 projektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

18 hal sportowych i sal gimnastycznych

5 siłowni plenerowych

5 skateparków

5 kompleksów i obiektów sportowych

4 bieżni

3 torów rowerowych typu pumptrack

2 stadionów

1 parku linowego, pomostu, kortu tenisowego, toru wrotkowo-rolkowego, pływalni i sauny

Liczba wyświetleń: 139

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.