Mazowsze serce Polski nr 9/18

Sejmik dotuje drogi w Radomiu i Szydłowcu

2018.09.12 07:10 , aktualizacja: 2018.09.12 16:03

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Samorządowcy stojąc na drodze z planszą imitującą czek W uroczystym podpisaniu...
Kruszarka do betonu krusząca asfalt, traktor i robotnik z ubijarką 10 mln zł dotacji przyznali...

Radni z Mazowsza przyznali 10 mln zł na realizację pierwszego etapu budowy trasy N–S w Radomiu. Modernizację przejdą również dwie ulice w Szydłowcu.

 

– Od lat pomagamy mazowieckim samorządom realizować ważne inwestycje. Przeznaczamy środki na budowę i remonty dróg czy wyposażenie naszych szpitali i muzeów. Zmiany wyraźnie widać także w subregionie radomskim. Przypomnę, że na południe Mazowsza trafiło już 1,35 mld zł z naszego budżetu oraz 1,9 mld zł z UE. Teraz, na zasadzie pomocniczości, przekazujemy 10 mln zł na budowę trasy N–S. Chodzi o newralgiczny ciąg ulic w centrum Radomia. Zależy nam na zapewnieniu swobodnego przejazdu przez miasto, a także uruchomieniu stref aktywności gospodarczej – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Odkorkowanie Radomia

– Podejmując decyzję o przyznaniu środków, wzięliśmy pod uwagę znaczenie Trasy N–S dla celów komunikacyjnych – jej budowa pomoże w odkorkowaniu śródmieścia i ul. 25 Czerwca. Docelowo trasa ułatwi komunikację pomiędzy kilkoma przemysłowymi dzielnicami, od Potkanowa do Gołębiowa. Ma to również ogromne znaczenie gospodarcze dla Radomia, ponieważ lepszy układ drogowy stwarza dogodniejsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. To również impuls rozwojowy dla całego regionu – zwrócił uwagę członek zarządu województwa Rafał Rajkowski.

 

Trasa N–S będzie przebiegała przez ścisłe centrum miasta. Swój początek ma na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12, łączącą ze sobą osiedla mieszkaniowe położone na południu, w śródmieściu i północnej części miasta. W ramach inwestycji przebudowany będzie istniejący fragment ul. Prażmowskiego, powstanie skrzyżowanie z istniejącą ul. Słowackiego, a także nowy odcinek trasy na zamkniętych terenach kolejowych, leżących wzdłuż torów linii nr  8 Warszawa–Radom. Usprawnienie układu komunikacyjnego w śródmieściu pozwoli na dogodny dojazd do radomskich przedsiębiorstw, dworca kolejowego, parkingu Park&Ride (położonego obok dworca PKS) oraz do budowanej bazy utrzymania taboru Kolei Mazowieckich.

 

– Przyznane przez sejmik środki będą ogromnie przydatne, zważywszy na szereg różnorodnych wydatków w ramach tej inwestycji: wyburzenia budynków, wykupy gruntów, budowa kładek, zjazdów, podjazdów, etc. Trasa będzie alternatywą dla ul. 25 Czerwca, którą dziennie przejeżdża ponad 20 tys. samochodów. Ulica ta to również łącznik z pozostałą częścią aglomeracji w kierunku Rzeszowa czy Lublina, no i oczywiście radomskiego lotniska – dodaje radna Agnieszka Górska (klub radnych PiS).

 

W sąsiedztwie planowanej trasy N–S dawniej znajdowały się największe radomskie przedsiębiorstwa, m.in. Zakłady Metalowe „Łucznik”, Radoskór, Radomska Fabryka Telefonów czy Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. Pozostały po nich majątek w coraz większym stopniu jest wykorzystywany jako baza dla rozwoju nowych firm.

 

– Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny dla rozwoju gospodarczego jest przyjazny układ drogowy. Jestem przekonany, że budowa trasy N–S, która ma być elementem Strefy Wygodnego Ruchu, będzie znaczącym udogodnieniem podnoszącym atrakcyjność inwestycyjną terenów położonych w różnych częściach naszego miasta. Bardzo się cieszę ze wsparcia, jakie uzyskaliśmy od samorządu Mazowsza, i mam nadzieję, że równie dobrze nasza współpraca będzie się układała przy realizacji kolejnych etapów inwestycji – mówił podczas podpisywania umowy na dofinansowanie prezydent Radomia Radosław Witkowski.

 

800 tys. zł na modernizację ulic w Szydłowcu

Środki przyznane przez radnych województwa przeznaczone będą na modernizację ulic Kąpielowej i gen. Józefa Sowińskiego. Powstaną dogodne drogi dojazdowe, m.in. do obecnej i do budowanej właśnie nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Ulice te to także ważne trasy turystyczne, które łączą się z drogą wojewódzką nr 727, prowadzącą z Szydłowca do Przysuchy, oraz drogą ekspresową S7 relacji Warszawa–Kraków.

 

– To bardzo ważna inwestycja, bo jest to droga położona w centrum Szydłowca, które zdecydowanie wymaga remontu i przebudowy. Równocześnie zyskujemy lepszy dojazd do siedziby naszego muzeum, a to istotne dla turystów odwiedzających tę placówkę – podsumował decyzję sejmiku członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

 


Sejmik przeciwny  propozycjom ministra energii

– Samorządy starają się walczyć ze smogiem, ale jak to robić, gdy Ministerstwo Energii, zamiast poprawiać przepisy, je psuje! – ocenia marszałek Adam Struzik. Mowa o zaproponowanych przez ministerstwo, znacznie gorszych niż dotychczasowe, normach na węgiel i inne paliwa.

 

Radni województwa zwrócili uwagę, że konsultowany przez ministerstwo projekt rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych w proponowanym kształcie nie tylko nie poprawi jakości powietrza w Polsce, ale wręcz je pogorszy. „Rozporządzenie dopuści do obrotu węgiel (…) o wysokiej zawartości siarki, popiołu oraz wilgoci, co będzie sprzyjało powstawaniu smogu, zamiast go likwidować” – stwierdzają radni w przyjętym stanowisku. Apelują do Rządu RP „o zaprzestanie procedowania kluczowego dla jakości paliw stałych rozporządzenia w takim kształcie, gdyż jest to próba usankcjonowania obrotu paliwami najgorszej jakości, która z walką o czyste powietrze nie ma nic wspólnego. Normy jakościowe dla paliw stałych powinny być skutecznym narzędziem w walce o czyste powietrze” – podkreślają radni.

 

– Zmiany proponowane przez ministerstwo są wbrew uchwałom antysmogowym przyjmowanym dotychczas przez sejmiki – zwraca uwagę marszałek Adam Struzik. – To oznacza, że mimo zakazów, które w naszych uchwałach antysmogowych są zawarte, w obrocie będą najgorsze gatunki paliw stałych, muły poflotacyjne, miały i właściwie cała nasza walka o dobre powietrze bierze w łeb. Bulwersujący jest też sposób traktowania samorządów i strony społecznej. Ministerstwo Energii rozporządzenie dotyczące jakości paliw konsultuje tylko przez 5 dni i to wyłącznie ze spółkami węglowymi, instytutem górniczym i związkami zawodowymi górników – skwitował marszałek.

 


Inne decyzje sejmiku

Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik wyróżnił Odznaką Honorową  „Zasłużony dla Mazowsza” I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach, które w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. Odznaczył również Klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” z Sypniewa, założony w 1978  r. – najstarszy aktualnie działający wiejski klub krwiodawców w Polsce.

 

Budżet

Przeszło 18,6 mln zł dostały mazowieckie szpitale na doposażenie i modernizację, dzięki znowelizowanemu budżetowi województwa na 2018 r. Dodatkowy zastrzyk pieniędzy otrzymały też Warszawska Opera Kameralna (1,9 mln zł), Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (377 tys. zł) i muzea. Radni zgodzili się również na zmianę kwot zaciąganego przez Mazowsze kredytu długoterminowego. W tym roku będzie ona o 40 mln zł mniejsza i wyniesie 180 mln zł. W roku 2019 natomiast zwiększy się o 40 mln zł i wyniesie 220 mln zł.

 

Inwestycja w Pęcherach

Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach w powiecie piaseczyńskim przejdzie modernizację. Sejmik zgodził się na dofinansowanie przebudowy poddasza szkoły, gdzie funkcjonować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo. Kwota dofinansowania wyniesie w 2018 r. 1 mln zł, a w przyszłym roku 1,6 mln zł. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Sprawy różne

  • Sejmik na lipcowym posiedzeniu wprowadził m.in. zmiany do uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023. Przyjął też uchwałę dotyczącą wyposażenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w majątek ruchomy Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, który nieodpłatnie przekazało miasto i gmina Bieżuń. Znowelizował także statut Muzeum Mazowieckiego w Płocku, które zyskało dwa nowe oddziały: Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej oraz Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.
  • W sierpniu radni wyrazili zgodę na dalsze członkostwo województwa mazowieckiego w Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). Zadecydowali też o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na nowelizację uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023. Ze względu na zwiększenie puli środków o 1 mln zł na zabytki w 2018 r. oraz rezygnację 3 podmiotów z dotacji, sejmik dokonał zmian w podziale środków finansowych na ratowanie zabytków.
  • Przyjął też zmiany w „Mazowieckim Instrumencie Wsparcia Dróg Lokalnych (…)” i „Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Radni dokonali również podziału niewykorzystanych środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. Szerzej o pracy sejmiku w aktualnościach na www.mazovia.pl.

 

Liczba wyświetleń: 156

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.