Mazowsze serce Polski nr 9/20

Jest absolutorium!

2020.09.14 10:40 , aktualizacja: 2020.09.23 08:39

Autor: Justyna Michniewicz, Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • grupa pięciu osób trzyma się za ręce i pozuje do zdjęcia Zarząd Województwa...
 • na ekranie monitora widać głowę mężczyzny Przewodniczący sejmiku...
 • na ekranie komputera widać mężczyznę w okularach Skarbnik Marek Miesztalski,...
 • zdjęcie portretowe mężczyzny w koszuli Radny Piotr Kandyba, fot....
 • do zdjęcia pozuje mężczyzna, siedzi przy biurku, na którym widać dwa laptopy Radny Bartosz Wiśniakowski,...
 • zrzut ekranu z komputera, na pupicie widać kobietę Radna Katarzyna Bornowska,...
 • głowa mężczyzny widoczna na ekranie komputera Radny Krzysztof Żochowski,...
 • fotografia portetowa młodego mężczyzny w garniturze Radny Michał Prószyński,...
 • mężczyzna w garniturze na ekranie komputera (widok do pasa) Radny Mirosław Adam...
 • zdjęcie portretowe mężczyzny w garniturze (widok do pasa) Radny Leszek Przybytniak,...
 • fotografia portretowa mężczyzny, który się uśmiecha, widok do pasa Radny Rafał Romanowski,...
 • do zdjęcia pozuje mężczyzna w garniturze, widok do pasa Radny Krzysztof...

 

Mazowieccy radni 26 głosami –  przy 24 przeciwnych – udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Radni przyjęli też stanowisko w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego. Za głosowało 26 radnych KO-PSL, przeciw – 23 radnych PiS.

 

 

 

SESJA z 25 sierpnia

Wzeszłym roku wpływy do budżetu województwa mazowieckiego osiągnęły poziom 3,3 mld zł.

– Z roku na rok nasze dochody rosną o około 10 proc. Są to głównie udziały w dwóch podatkach CIT i PIT. To  81 proc. wszystkich dochodów i to one decydują o kondycji województwa – zaznaczył skarbnik Marek Miesztalski.

 

Mazowiecki samorząd wydał w 2019 r. 3,2 mld zł. Z tej puli musiał przeznaczyć aż 509 mln zł na tzw. janosikowe.

– Zamknęliśmy rok nadwyżką budżetową w wysokości 91,9 mln zł, a dług województwa spadł o prawie 200 mln zł, z 1 mld zł do blisko 800 mln zł – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Nadwyżka budżetowa oraz udział zadłużenia w stosunku do dochodów (wynoszący 24 proc.), kształtują sytuację finansową województwa na stabilnej pozycji, co potwierdziła agencja ratingowa FITCH.

 

Realizowane inwestycje

Mazowsze zainwestowało w zeszłym roku 1,03 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafiło na budowę dróg (591,9 mln zł). Znaczną część wydatków inwestycyjnych samorząd skierował do szpitali (256,3 mln zł). Ogromną pomoc w formie programów wsparcia otrzymały mazowieckie samorządy (110 mln zł z budżetu województwa). Gminy i powiaty zakupiły samochody i sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek OSP lub zainwestowały przyznane pieniądze w obiekty sportowe, domy kultury, drogi i chodniki gminne, odnawialne źródła energii, place zabaw i siłownie plenerowe czy pracownie informatyczne i językowe w szkołach.

 

Dobry rok dla kultury

78,8 mln zł mazowiecki samorząd przeznaczył na inwestycje w instytucjach kultury. Dzięki wsparciu UE zakończono remont Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie (25,12 mln zł). Odrestaurowano Pałac Karolin w Otrębusach (24,8 mln zł) i zakończono budowę siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (8,9 mln zł).

 

SESJA z 8 września

Przeciw podziałowi Mazowsza

Sejmik, głosami koalicji rządzącej, przyjął stanowisko, w którym sprzeciwił się zapowiadanemu podziałowi administracyjnemu województwa mazowieckiego. Radni zwracają przede wszystkim uwagę na czynnik finansowy proponowanego podziału – katastrofalnie niskie dochody nowego województwa mazowieckiego (na ten temat w artykule  Czarne chmury nad Mazowszem).

 

Program ochrony powietrza dla Mazowsza

Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia oraz strefy mazowieckiej, czyli pozostałego obszaru województwa. Dokument określa m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz niezbędnych działań mających poprawić jakość powietrza oraz podmioty odpowiedzialne za realizację tych działań.

Nowy POP to dokument ważny z punktu widzenia Mazowszan.

– W nowym programie dla mieszkańców regionu kluczowy jest przyjęty razem z nim Plan Działań Krótkoterminowych. To dzięki niemu Mazowszanie będą informowani o ryzykach wystąpienia przekroczeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o tym jak się należy zachować w takich sytuacjach – zwraca uwagę radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w sejmiku województwa.

Dodatkowo Warszawa, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie, powinna podejmować prace zmierzające do modernizacji taboru komunikacji miejskiej, rozwoju komunikacji tramwajowej czy przygotować strefy ograniczonego transportu w wersji pilotażowej i docelowej. Zgodnie z nowo przyjętym programem m.st. Warszawa do 2026 r. powinno wprowadzić strefy ograniczonego transportu.

Najważniejszym celem programu jest przede wszystkim osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powietrzu, co ma prowadzić do poprawy jakości powietrza. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest ograniczenie pyłu PM10 o 44 proc., PM2,5 o 57 proc., benzo(a)pirenu aż o 69 proc., a ditlenku azotu o 27 proc.

– Największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele. Dlatego po raz pierwszy w programie określiliśmy ich obowiązki m.in. takie jak informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła i współpraca w tym zakresie, zakaz stosowania dmuchaw czy też przestrzeganie ograniczeń i zakazów zawartych w uchwale antysmogowej – komentuje Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych urzędu marszałkowskiego.

 

Co z pacjentami z północnego Mazowsza?

Radni wyrazili sprzeciw wobec planów wojewody mazowieckiego, dotyczących likwidacji od 1 stycznia 2021 r. dyspozytorni medycznych w Płocku i Ostrołęce. Pacjenci z północnego Mazowsza mieliby być obsługiwani przez dyspozytornie – zlokalizowane w Warszawie, Siedlcach i Radomiu.

– To dezorganizacja funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Mazowsza. Obecny system sprawdza się bardzo dobrze. Zwłaszcza teraz, gdy można powiedzieć, że jesteśmy cały czas na linii frontu w walce z koronawirusem. Wprowadzanie zmian w takim momencie i w tak krótkim czasie jest absurdalne – zaniepokojenia tą sytuacją nie kryje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

 

Na programy wsparcia w 2019 r. z budżetu Mazowsza 110 mln zł

30 mln zł zrównoważony rozwój (Mazowiecki Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Mazowsza)

11,4 mln zł sołectwa (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw)

10,9 mln zł pracownie informatyczne i językowe (Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych)

9,8 mln zł obiekty sportowe (Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej)

10 mln zł ochotnicza straż pożarna (Mazowieckie Strażnice OSP i OSP-2019)

7,5 mln zł remonty zabytków, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach

3,9 mln zł ochrona powietrza (Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza)

658 tys. zł ogródki działkowe (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców)

 

Wotum zaufania – dyskusja radnych podczas sesji na temat raportu o stanie województwa

Piotr Kandyba (KO)

Zagłosuję za absolutorium (…) W zasadzie nie ma się czego czepić. Dochody w górę dzięki przedsiębiorcom, naszym mieszkańcom i podatkom, nadwyżka budżetowa, mniejsza kwota długu. (…) Z RPO 91 proc. środków już zostało zaangażowanych. To jest bardzo duże osiągnięcie, a nowe programy wsparcia – to jest hit.

 

Mirosław Adam Orliński (PSL)

Dzięki temu, że mamy jedno województwo i podział statystyczny (który obowiązuje

od 1 stycznia 2018 r.) na region mazowiecki regionalny popłynie dużo więcej środków. Z drugiej strony dochody budżetowe (…) mogą być w sposób sprawiedliwy dzielone poza obszar

warszawski stołeczny. Widzimy wiele inwestycji, które dążą do zrównoważonego rozwoju województwa i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Dzięki tak dobrze rosnącym dochodom i temu, że jest integralność województwa, region może się rozwijać w sposób zrównoważony.

 

Michał Prószyński (PiS)

Chciałem uzasadnić swój głos przeciwko udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego. (…) W tym roku dług województwa mazowieckiego spadł, ale nadal mamy istotną kwotę zadłużenia chociażby w euro. W przeliczeniu na złote to będzie 209 mln zł. (…) To jest bardzo poważny problem, z którym od lat Mazowsze powinno walczyć.

 

Leszek Przybytniak (PSL)

Odwrotnie niż nasi adwersarze z opozycji uważam, że my naprawdę działamy na rzecz rozwoju Mazowsza i również zgodnie z polityką rozwoju całego kraju. Te wywody, które panowie raczą przeciwko zarządowi prowadzić, są nie na miejscu. Rozważamy poważne sprawy dotyczące rozwoju Mazowsza i cieszymy się, że to Mazowsze może być jednym z najbardziej rozwiniętych regionów w Europie.

 

Krzysztof Strzałkowski (KO)

O naszej, jako klubu Koalicji Obywatelskiej, pozytywnej ocenie tego materiału decydują inwestycje. Rok 2019 to ponad 1 mld zł wydatków inwestycyjnych(…). To najlepszy przykład na to, w jak dramatycznej sytuacji znalazłoby się Mazowsze, gdyby wyłączyć z jego terytorium Warszawę i jej okolice, ponieważ prawie pół miliarda, to tyle, ile wynosiłby budżet całego Mazowsza bez Warszawy. Tylko w 2019 r. na wydatki inwestycyjne transportowo-drogowe wydano prawie 600 mln zł. (…) 256 mln zł to inwestycje w służbę zdrowia. Jestem ciekaw, czy takie Mazowsze bez Warszawy byłoby stać na zakup robota da Vinci do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. (…) Cieszą programy wsparcia (…) Co do zadłużenia, jeżeli państwo radni z opozycji uważają, że redukcja w jednym roku budżetowym zadłużenia Mazowsza o prawie 1/5 to zły wynik, to odsyłam do aktualnych wyników budżetu państwa.

 

Rafał Romanowski (PiS)

Pan marszałek się pochwalił podziałem statystycznym województwa mazowieckiego od roku 2018. Tyle że patrząc na ten podział statystyczny, to nadal cały czas mamy ten sam problem, czyli aglomeracja warszawska rozwijająca się na poziomie choćby Wiednia czy innych makroregionów UE. Natomiast jeżeli chodzi o dane, (…) to ewidentnie widać, że pozostała część Mazowsza nie przekracza 60 proc. średniej europejskiej. Mówiąc szczerze to, że pan marszałek skutecznie zabiegał o ten podział, to dobrze, ale nie wniosło to nic, jeżeli chodzi o rozwój zrównoważony. Nadal borykamy się z problemem, który ewidentnie na tle całego kraju w województwie mazowieckim jest widoczny, czyli rozwój tzw. polaryzacyjno-dyfuzyjny.

Liczba wyświetleń: 80

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.