Z serca Polski nr 11/17

Plan do śmieci?

2017.11.14 12:00 , aktualizacja: 2017.11.14 13:26

Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Mazowsze wciąż nie może korzystać z kluczowego dokumentu regulującego odbiór i przetwarzanie odpadów w regionie. O zaistniałej sytuacji rozmawiam z Marcinem Podgórskim, dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM.

 

WPGO jest, a jednak jakby go nie było.

To trudna sytuacja. W grudniu zeszłego roku sejmik uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, jednak w styczniu br. wojewoda mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające w całości WPGO dla Mazowsza.

 

Jaki wysunął zarzut?

Wojewoda nie wskazał, w jaki sposób doszło do naruszenia przepisów – jeśli jakieś w ogóle naruszyliśmy – podczas procesu uchwalania planu. Jego rozstrzygnięcie nie jest prawomocne. Jestem przekonany, że nikt nie potrafi wskazać, w jaki sposób i jakie działania mogły spowodować naruszenie konkretnych artykułów, paragrafów, ponieważ plan uchwaliliśmy zgodnie z prawem. Pojawiły się natomiast zarzuty dotyczące konsultacji. Jest to o tyle zaskakujące, że konsultacje we wszystkich województwach przeprowadzane są na tych samych zasadach, a tylko mazowiecki plan został zablokowany. Wiemy jednak, że przed sądami administracyjnymi w innych województwach toczą się sprawy przeciwko planom gospodarki odpadami, ale nie znamy jeszcze ich wyników.

 

Czyli WPGO dla Mazowsza był konsultowany.

Jak najbardziej. I to bardzo szeroko. Pracowaliśmy nad dokumentem wspólnie z gminami i przedsiębiorstwami, a efekt końcowy uzyskaliśmy w drodze kompromisu. W przypadku każdej decyzji znajdą się podmioty niezadowolone. Sztuką jest umiejętność współpracy i przyjęcie rozwiązań służących wszystkim mieszkańcom. Nam się to udało. Radni województwa przyjęli WPGO w grudniu ubiegłego roku. Kwestionowanie sposobu przeprowadzenia konsultacji jest dla nas niepokojące.

 

Ale czy proces konsultacji nie jest taki sam dla wszystkich województw?

Wszystkie plany gospodarki odpadami – również krajowy – podlegają tym samym procesom, jeśli chodzi o konsultacje. We wszystkich województwach przebiegało to według tej samej procedury, tych samych przepisów prawa. I nie oszukujmy się, nigdy nie będzie tak, że każda najdrobniejsza nawet zgłoszona uwaga będzie bezdyskusyjnie przyjęta. To jest przecież istotą konsultacji – dialog i negocjacje.

 

Idąc tokiem rozumowania wojewody, konsultować należałoby w nieskończoność?

Można to tak odebrać. Być może, zdaniem wojewody mazowieckiego, sama konstrukcja prawna jest wadliwa i należałoby się pochylić nad zmianą procedury. Nie jest to jednak powód, by blokować rozstrzygnięcia, na które czekają mieszkańcy regionu. A zmiana procedowania to kompetencja prawodawcy na poziomie krajowym.

 

Czy pojawiły się zarzuty do samego planu?

Nie. Mazowiecki plan jest dobry i przemyślany. Pracując nad nim, wzięliśmy pod uwagę m.in. konieczność modernizacji całego systemu gospodarki odpadami. Staraliśmy się wskazać kierunki rozwoju. Naszym założeniem było m.in. zwiększenie poziomu recyklingu, a przede wszystkim ograniczenie uciążliwości – również tej odorowej – zwłaszcza tych instalacji, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.

 

Mamy plan B?

Na pewno nie zamierzamy się poddać. Uważamy, że mamy rację, dlatego przygotowujemy się do podjęcia kolejnych kroków prawnych.

 

Rozmawiała Iwona Dybowska

 

Jak powstawał WPGO?

  • 8.05.2015 r. – rozpoczęcie prac nad projektem planu, zaproszenie do współpracy (ankiety skierowane do gmin, przedsiębiorców, mieszkańców),
  • do 30.10.2015 r. – dodatkowe ankiety wśród starostów służące ocenie rzeczywistych mocy przerobowych instalacji, na podstawie wydanych decyzji przez te organy,
  • 23.12.2015 r. – podsumowanie cyklu spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego i zarządzającymi instalacjami,
  • do 15.01.2016 r. – możliwość zgłaszania uwag do projektu WPGO w ramach konsultacji społecznych,
  • 28.06.2016 r. – przyjęcie projektu dokumentu uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego,
  • 29.06.2016 r. – przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnienia ministrowi środowiska,
  • 17.11.2016 r. – uzyskanie opinii do planu i uzgodnienia planu inwestycyjnego dla regionu,
  • 19.12.2016 r. – Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022” (PGO WM 2022).

Liczba wyświetleń: 103

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.