Z serca Polski nr 10/17

Klastry to rewolucja

2017.10.10 14:45 , aktualizacja: 2017.10.11 10:51
Autor: Bartosz Dubiński (Mazowiecka Agencja Energetyczna), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska
logotyp Logotyp Mazowieckiej...

Tani i dostępny prąd – temu mają służyć klastry energii, które odmienią sposób produkcji i dystrybucji energii w Polsce.

 

Energetyka stoi u bram rewolucji technologicznej. Walczą z sobą koncepcje energetyki rozproszonej, spółdzielczej, prosumenckiej przeciw tej wielkiej, korporacyjnej. Jedną z prób pogodzenia rywalizujących opcji jest wdrażana obecnie w Polsce koncepcja budowy klastrów energii.

 

Powstaje nowy system

W czerwcu ubiegłego roku weszła w życie „Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”. Wprowadziła dwa nowe pojęcia: spółdzielni energetycznych i klastrów energii. Jesteśmy świadkami tworzenia się w Polsce systemu współpracy w obszarze energii, obejmującego klastry, parki naukowe, samorządy, uczelnie i – z pewnym oporem – tradycyjne wielkie przedsiębiorstwa energetyczne.

 

Klastry energii realizują m.in. dwie podstawowe strategie:

  1. dążenia do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, czyli bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, oraz konsekwentne zmniejszanie energochłonności gospodarki (Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.),
  2. zainstalowania do 2020 r. w 80 proc. wszystkich gospodarstw w UE inteligentnych systemów pomiarowych (III pakiet energetyczny).

 

Podstawowym celem klastrów energii jest tworzenie warunków stałego, zrównoważonego (społeczeństwo, środowisko, gospodarka), nowoczesnego (w tym innowacyjnego) i efektywnego (technicznie, energetycznie, ekonomicznie) rozwoju energetyki rozproszonej, w tym odnawialnej, służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia konkurencyjności gospodarczej w sposób przyjazny dla środowiska, przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potrzeb.

 

Koncepcja ma charakter pionierski. Obecnie ministerstwo prowadzi prace na rzecz adaptacji nowego prawa w praktyce i kolejnym krokiem w tych działaniach jest ogłoszenie 21 sierpnia br. „Konkursu dla Klastrów Energii”. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych klastrów i nadanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii.

 

Tani prąd na czas

Co z tego będą mieli zwykli obywatele? Możemy przewidywać, że nasze coraz bardziej „zelektryfikowane” gospodarstwa domowe (a pewnie i samochody) będą potrzebowały coraz więcej taniego i dostarczonego na czas prądu. Służyły temu będą małe instalacje produkujące lub przechowujące energię elektryczną, cieplną lub chłód. Temu oraz tworzeniu inteligentnych sieci energetycznych czy inteligentnych systemów miejskich mają służyć kooperatywy energetyczne, takie jak klastry energii.

 

Co to jest klaster energii?

Określa to ustawa z 29 czerwca 2007 r.: „klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra, nieprzekraczającym granic jednego powiatu.

 

MAE zaprasza do tworzenia klastrów

W imieniu Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz porozumienia klastrów KlasGRID zapraszamy do współpracy ludzi i instytucje, którym zależy na tym, by mieć wpływ na rozwój branży energetycznej.

 

Szczegóły w internecie.

Liczba wyświetleń: 108

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.