Z serca Polski nr 12/17

Inwestycje na Mazowszu

2017.12.13 13:30 , aktualizacja: 2017.12.13 14:35

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • dzieci na spacerze idą trzymając się węża Pierwszy krok w edukację...
  • czek na 318 576,64 zł dofinansowania Dzięki tej kwocie w...
  • pomieszczenie w trakcie remontu brak Po zakończeniu prac będzie...
  • autobus w barwach MPK Płock W trosce o czyste powietrze...
  • prace ziemne - robotnicy pracują przy wylewaniu betonu i ustawianu zbrojenia tunelu Zakończenia inwestycji nie...

Realizowane dzięki środkom z RPO WM 2014–2020

 

Pierwszy krok w edukację

Dzięki dodatkowym miejscom w oddziałach w Wyszynach Kościelnych, Stupsku oraz Morawach przedszkolną przygodę rozpoczęło 57 dzieci. W projekcie udział biorą najmłodsi mieszkańcy w wieku 2,5–5 lat, którzy do tej pory nie zaczęli edukacji przedszkolnej. Mają zapewnioną opiekę logopedyczną, wsparcie psychologa, muzykoterapię oraz zajęcia psychoruchowe. Także nauczyciele mogą skorzystać z dofinansowania i przeznaczyć je na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej. Będą przygotowani do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z deficytami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Tytuł projektu: Przedszkolna przygoda

Wartość: 622 250 zł

Kwota dofinansowania: 497 800 zł

Beneficjent: gmina Stupsk (powiat mławski)

Działanie: 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Harmonogram konkursów na 2018 rok

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzi 23 nabory w trybie konkursowym, jeden konkurs ogłosi Wojewódzki Urząd Pracy. Łącznie do wnioskodawców trafi 495 mln zł. Nadal będą realizowane i kontynuowane projekty wyłonione w trybie pozakonkursowym. Nabory dotyczyć będą: sfery badawczo-rozwojowej, wzrostu e-potencjału Mazowsza, rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, gospodarki niskoemisyjnej, rynku pracy, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i walki z ubóstwem oraz edukacji. Szczegółowy harmonogram na www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Doposażą placówki kultury

W połowie przyszłego roku w Przasnyszu pojawi się nowa oferta kulturalno-edukacyjna. Jest to związane z przebudową dawnego kina przy ul. Dąbrowskiego 3 na potrzeby biblioteki. Do nowej siedziby książnicy beneficjent zakupi urządzenia multimedialne, sprzęt elektroniczny, oświetlenie, meble i inne niezbędne elementy. Muzeum Historyczne natomiast zyska kiosk multimedialny, laptopy, oprogramowanie, gabloty i meble.

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury

Wartość: 3 111 758,94 zł

Kwota dofinansowania: 2 156 594,57 zł

Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe

 

Skuteczniejsza utylizacja odpadów

Gmina Zielonka zainwestuje środki unijne w Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powstanie budynek socjalno-biurowy, a dotychczasowy garaż będzie pełnił funkcję pomieszczenia do składowania odpadów niebezpiecznych oraz sprzętu RTV i AGD. Dofinansowanie pokryje również zakup wagi elektronicznej najazdowej, trzech przyczepek samochodowych, kontenerów oraz regałów do składowania np. sprzętu AGD. W ramach projektu beneficjent zorganizuje akcję edukacyjną dotyczącą selektywnego zbierania odpadów.

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce

Wartość: 470 379,27 zł

Kwota dofinansowania: 318 576,64 zł

Beneficjent: miasto Zielonka (powiat wołomiński)

Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami

 

Z myślą o czystym powietrzu

W drugiej połowie 2018 r. na ulice Płocka wyjedzie 25 nowych autobusów hybrydowych (17 dwunastometrowych i 8 osiemnastometrowych). Przybędzie też 40 wiat przystankowych, z których 6 wyposażonych będzie w system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring oraz system SOS. W ramach projektu przy ul. Bielskiej powstanie parking „parkuj i jedź” dla 223 samochodów i 100 rowerów. Pieniędzy wystarczy także na przebudowę ul. Łukasiewicza (na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Długiej), wraz z budową ronda z ul. Długą i ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic Tysiąclecia i Mickiewicza.

Tytuł projektu: Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

Wartość: 92 427 552,21 zł

Kwota dofinansowania: 66 569 161,76 zł

Beneficjent: miasto Płock

Działanie: 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Odkorkują miasto

Tunel z ciągiem komunikacyjnym na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej i kolejny odcinek śródmiejskiej obwodnicy to inwestycje, które cieszą mieszkańców Siedlec. Pozwolą odciążyć centrum miasta i usprawnią dojazd do terenów inwestycyjnych oraz węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej, które mieści się w sąsiedztwie kolejowej sieci TEN-T.

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. rtm. Witolda Pileckiego w Siedlcach

Wartość: 65 526 583 zł

Kwota dofinansowania: 38 834 916,94 zł

Beneficjent: Miasto Siedlce

Działanie: 7.1. Infrastruktura drogowa

Liczba wyświetleń: 157

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.