Z serca Polski nr 3/17

eKSpresOWy przegląd wydarzeń

2017.03.14 12:45 , aktualizacja: 2017.03.14 14:27

Autor: Piotr Marzec, Marcin Rzońca, Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Nabór tegorocznych przedsięwzięć do współfinansowania i współorganizacji przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich – decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi – trwał od 10 do 23 lutego[1]. Ile propozycji wpłynęło i jaki będzie dalszy scenariusz działań?

 

Nabór 2017 w liczbach[2]

 

2 039 800,18 – o taką sumę (w zł) na swoje działania aplikowali w tym roku partnerzy KSOW w województwie mazowieckim. Może ona jeszcze się zmienić po dotarciu do Biura Regionalnego KSOW wszystkich wniosków wysłanych pocztą tradycyjną. Widać już jednak, że nie wszystkie zgłoszone operacje otrzymają wsparcie.

 

1 120 000 – tyle wynosi w złotówkach tegoroczny limit środków KSOW dla województwa mazowieckiego na tzw. operacje partnerów. Sumę tę podzielono odgórnie na siedem działań przypisanych do wdrażania na poziomie regionalnym Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

 

75 – taką liczbę wniosków zarejestrowano do 28 lutego. W 47 przypadkach złożono je osobiście, a w 28 – w formie wysyłki pocztowej. Dlatego liczby tej nie traktujemy jako ostatecznej, spodziewając się jeszcze kilku przesyłek nadanych w wymaganym terminie (aktualne statystyki naboru dostępne są na www.mazowieckie.ksow.pl).

 

44 – tyle podmiotów (partnerów KSOW w województwie mazowieckim) zdecydowało się w tym roku aplikować o środki KSOW. Większość z nich złożyło po jednym wniosku, kilka po dwa, jeden partner zaś przekazał aż 25 propozycji. Wśród aplikujących znalazły się lokalne grupy działania, samorządy gminne i powiatowe, samorządowe i rządowe jednostki organizacyjne, ośrodki doradztwa rolniczego oraz izby rolnicze. Nie zabrakło też prywatnych podmiotów gospodarczych.

 

25 – tyle wniosków zarejestrowano w działaniu 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”. Tym samym jest to jedno z dwóch najpopularniejszych działań wybranych w tym roku przez partnerów KSOW. W drugim działaniu (6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”) złożono 20 wniosków. Zapotrzebowanie na środki w tych dwóch działaniach zdecydowanie przewyższa zarezerwowany limit finansowy.

 

3 – tyle działań nie przypadło Państwu do gustu i zdecydowaliście się aplikować o mniejsze wsparcie finansowe niż wynosi limit. Jakie to działania i co z pozostałymi środkami na jego realizację? O tym będziemy informować na bieżąco na naszych stronach internetowych.

 

Dalszy harmonogram działań

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określiło zmiany w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2016–2017, w tym w naborze operacji partnerskich oraz doborze operacji własnych. Mimo że części terminów tam określonych niestety już nie dotrzymano, w przybliżeniu można przyjąć następujący tok zdarzeń dla tegorocznego naboru KSOW:

  1. ocena formalna wniosków i warunków wyboru operacji – do 30 dni,

  2. ocena kryteriów wyboru operacji – do 60 dni,

  3. przygotowanie listy ocenionych operacji i wzorów umów z partnerami,

  4. przekazanie do jednostki centralnej ocenionych propozycji operacji własnych oraz wybranych operacji partnerów.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim powinno się uporać z przydzielonymi zadaniami w trzy miesiące (marzec–maj). My deklarujemy, że zrobimy wszystko, by termin ten był krótszy. Jednak samo przekazanie uzgodnionych dokumentów na szczebel krajowy to nie wszystko. Jednostka centralna daje sobie (według harmonogramu), po spłynięciu wszystkich dokumentów z województw, jeszcze do półtora miesiąca na scalenie i weryfikację zmienionego Planu Operacyjnego KSOW oraz ostateczną jego akceptację przez Grupę Roboczą KSOW. To działania niezależne od samorządów województw, więc już dziś uprzedzamy, że od przyjęcia list operacji przez szczebel regionalny do zawierania umów z partnerami, może minąć jeszcze trochę czasu.

Niezależnie od wszystkiego, tegoroczny nabór możemy wstępnie ocenić jako satysfakcjonujący – nadesłali Państwo wiele ciekawych, innowacyjnych i potrzebnych projektów.

 

Za nami

W grudniowym numerze „eKSpresOWego przeglądu wydarzeń” zaproponowaliśmy zabawę – logogryf z hasłem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jest prosty do rozwiązania – tym bardziej cieszy 30 poprawnych odpowiedzi (w tym nawet jedna z zagranicy). Upominki KSOW powędrują do wylosowanej piątki: Hanny Wiśniewskiej (Mochowo, powiat sierpecki), Krystyny Szymczyk (Pułtusk), Ewy Kraszewskiej (Boguty-Pianki, powiat ostrowski), Przemysława Grzelaka (Sierpc), Pawła Grabowskiego (Pokrzywnica, powiat pułtuski).

Dodatkowo informujemy, że karty z odpowiedziami i danymi teleadresowymi zostały komisyjnie zniszczone.

 

[1] Decydowała data stempla pocztowego.

[2] Stan na 28 lutego br.

 

 

Liczba wyświetleń: 70

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.