Z serca Polski nr 3/17

Woda i jej oczyszczanie

2017.03.14 13:20 , aktualizacja: 2017.03.14 14:25

Autor: Anna Mzyk (WFOŚiGW w Warszawie), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

rzeka i szuwary Fot. arch. WFOŚiGW w...
logotyp WFOŚiGW w Warszawie logotyp WFOŚiGW w Warszawie

Nikt nie ma wątpliwości, że woda jest jednym z najważniejszych elementów umożliwiających życie na ziemi. Człowiek wykorzystuje ją w wielu celach – od konsumpcji, poprzez produkcję rolniczą, na przemyśle kończąc. Niestety jej zasoby są ograniczone.

 

Na jakość wód największy wpływ ma gospodarka ściekowa. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest jedną z tych instytucji, które współfinansują działania prowadzone w kierunku ograniczenia wszelkich zanieczyszczeń wody oraz poprawy jej jakości.

 

Ochrona wód powierzchniowych

W latach 2014–2016, dzięki współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Warszawie, na Mazowszu wybudowano 11 nowych oczyszczalni ścieków i zmodernizowano 15 istniejących. Ich łączna przepustowość wynosi ponad 26 tys. m3/d. Przekłada się to na ponad 450 km sieci kanalizacji sanitarnej, dzięki której zyskaliśmy prawie 8,7 tys. przyłączy kanalizacyjnych. Jednocześnie wykonaliśmy prawie 1,6 tys. przyłączy do już istniejących sieci.

 

Jakość wody pitnej

W przypadku inwestycji regulujących gospodarkę wodną – w tych samych latach – z udziałem środków funduszu wybudowano 12 nowych stacji uzdatniania wody (2014 r. – 5, 2015 r. – 3, 2016 r. – 4) oraz zmodernizowano lub rozbudowano 26 istniejących (2014 r. – 10, 2015 r. – 5, 2016 r. – 11). Łączna wydajność nowych obiektów wyniosła ponad 1,1 tys. m3/h, a zmodernizowanych lub rozbudowanych prawie 3 tys. m3/h. Zrealizowane inwestycje przełożyły się bezpośrednio na budowę prawie 520 tys. mb sieci wodociągowej, do której przyłączono 7 tys. gospodarstw.

 

Środki pomocowe

Mając świadomość, jak ważnym elementem środowiska jest woda, zadania dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej WFOŚiGW traktuje priorytetowo. W ofercie na bieżący rok uwzględnił aż sześć programów. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie otwartym – do 29 września br. lub do wyczerpania środków w danym programie. Szczegóły na www.wfosigw.pl .

 

Wsparcie

W ramach ochrony wód można ubiegać się o pieniądze na:

 • budowę, rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków,

 • zagospodarowanie osadów ściekowych,

 • budowę i modernizację podczyszczalni ścieków,

 • budowę i przebudowę istniejących sieci kanalizacyjnych,

 • budowę podłączenia budynków do sieci kanalizacji zbiorczej.

 • W ramach gospodarki wodnej można ubiegać się o środki na:

 • porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę, rozbudowę, modernizację istniejących oczyszczalni i podczyszczalni ścieków,

 • budowę nowych i przebudowę istniejących sieci kanalizacyjnych,

 • zagospodarowanie osadów ściekowych,

 • budowę podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej,

 • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

 • zakup samochodów lub pojazdów do czyszczenia i udrażniania kanalizacji, wozów asenizacyjnych, koparko-ładowarek wykorzystywanych w procesach technologicznych oczyszczalni,

 • budowę, rozbudowę lub remont kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania lub oczyszczania wód opadowych,

  budowę, rozbudowę lub remont zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

  inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w ochronie wód.

   

 

Liczba wyświetleń: 119

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.