Z serca Polski nr 3/17

Portal ogłoszeń ARiMR

2017.03.14 12:40 , aktualizacja: 2017.03.14 14:38
Autor: Piotr Marzec, Marcin Rzońca, Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska
grafika z ręką stukającą w klawiaturę komputerową fot. arch. Studio 2000

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia specjalny portal z zapytaniami ofertowymi na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

 

Dla kogo?

Ogłoszenia mogą zamieszczać wnioskodawcy/beneficjenci różnego typu działań (także z pomocy technicznej), realizowanych z PROW 2014–2020. Portal zapewni im wywiązanie się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym. Wystarczy wejść na stronę www.portalogloszen.arimr.gov.pl .

 

Jak opublikować zapytania ofertowe na portalu?

Należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła nadanego przez ARiMR. Przedtem trzeba złożyć „Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu ogłoszeń ARiMR”, najlepiej kierując się odpowiednią instrukcją wypełniania wniosku – można ją znaleźć na www.mazowieckie.ksow.pl . Natomiast samo przeglądanie opublikowanych na portalu zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania.

 

Uwaga!

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach PROW 2014–2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • wnioskodawców/beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto,

  • wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych z ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Liczba wyświetleń: 79

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.